Klimaat: politiek flink op vingers getikt


De tweede week van oktober, net nadat de doorrekening van het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd was, kreeg politiek Den Haag vanuit diverse hoeken een flinke tik op de vingers: wetenschappers, economen en tot slot de rechter in de Urgenda-zaak – allen maanden tot spoed. “Een laatste waarschuwing aan alle ongelovigen”.

IPCC: landen doen nog te weinig om klimaatdoelstelling te halen
Niet alleen Nederland kreeg er van langs: in een rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) werd uit de doeken gedaan dat er nog te weinig wordt gedaan om de afspraken die zij in het klimaatakkoord van Parijs hebben vastgelegd, na te komen. De landen willen dat de temperatuurstijging op aarde niet meer is dan anderhalve graad. IPCC erkent dat het klimaatprobleem te complex is om snel op te lossen. Toch is er volgens het IPCC ook ruimte voor optimisme: er zijn verschillende mogelijkheden om binnen de 1,5 graden-grens te blijven en bovendien is er ook iets meer tijd voor.

Waarschuwing Nederlandsche Bank
Ook de Nederlandsche Bank (DNB) kwam met een rapport. DNB waarschuwde de overheid: als zij het klimaatbeleid op de lange baan schuiven, brengt zij daarmee banken, verzekeraars en beleggers in gevaar. Volgens DNB kunnen onnodige kosten voorkomen worden door tijdig een effectief klimaatbeleid te voeren. Een opvallende bijkomstigheid: bijna tegelijkertijd werd bekend dat de Nobelprijs voor economie naar William Nordhaus gaat, die er al decennialang voor pleit om de kosten van klimaatvervuiling door te berekenen aan de vervuiler.

Staat trekt in Urgenda-zaak weer aan het kortste eind
De hardste kritiek op de staat kwam echter van het gerechtshof in Den Haag. Dat deed op 9 oktober 2018 uitspraak in het door de staat aanspannen hoger beroep in de ‘Urgenda-zaak’. Rechter Marie-Anne Tan oordeelde dat klimaatverandering een reëel en ernstig gevaar vormt, waartegen burgers beschermd moeten worden. De staat is verplicht deze bescherming te bieden. Volgens de rechter was het in 2007 al helder dat een reductie van CO2-uitstoot met 25 procent het minimale was wat ontwikkelde landen zoals Nederland hadden moeten bereiken in 2020. Nederland handelde daar volgens het gerechtshof niet naar. Het kabinet voert het Urgenda-vonnis uit, zoals steeds het regeringsstandpunt is geweest. Toch is er nog steeds het nodige gemor te horen. Minister Wiebes van Economische zaken en klimaat overweegt om in cassatie te gaan: “Het gaat erom of een rechter het over mag nemen van politici, niet om de duurzame ambities van dit kabinet”, zei hij daarover. Bovendien is hij van mening dat het doel van 25 procent CO2-reductie al binnen bereik is, volgens de meest recente inzichten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het bureau wil dat overigens niet wil bevestigen: volgens het PBL kan de uitstoot in 2020 23 procent lager zijn dan in het ijkjaar 1990, maar houdt daar tegelijkertijd een onzekerheidsmarge aan die tussen de 19 en 27 procent ligt.

Volgens Ed Nijpels kregen “alle ongelovigen een laatste waarschuwing” met al dit klimaatnieuws van begin oktober. Nijpels is voorzitter van de ‘klimaattafels’ en maakt zich hard voor een uitvoerbaar Nederlands klimaatakkoord.

Bron: NRC