Kennis is macht kennis delen is kracht! Trainingen en bijeenkomsten BMD Advies

Samenwerken en kennis delen leidt tot de mooiste resultaten!

training en bijeenkomsten BMD Advies

Welke (nieuwe) ervaringen heeft u de afgelopen corona maanden opgedaan? Heeft uw bedrijf een stormachtige digitale ontwikkeling doorgemaakt of is het spreekwoord stilstand is achteruitgang van toepassing?

BMD Advies heeft de afgelopen maanden veel nieuwe kennis opgedaan en deze vertaald naar praktische trainingen. Ook delen we graag onze opgedane kennis met u in bijeenkomsten of tijdens inloop ochtenden.

Hieronder vindt u een overzicht van de alle trainingen en bijeenkomsten die BMD Advies organiseert de komende maanden.

Bijeenkomsten

BMD Advies organiseert de komende maanden de volgende bijeenkomsten;
(Daarbij houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM)

Kosteloze (hybride) inloopochtend 22 september

Kom dinsdag 22 september langs bij ons op kantoor in Tilburg of Goes of maak gebruik van de mogelijkheid om online aan te sluiten.
Onze specialisten Pieter Diehl en Ramon van Leeuwen kijken tijdens de (hybride) inloopochtend 22 september van 09:00 – 12:00 uur graag vrijblijvend met u mee naar de RI&E van uw bedrijf.
Meer informatie en aanmelden.

BMD-Netwerk op 24 september 2020

Tijdens de bijeenkomst van het BMD-Netwerk op 24 september 2020 is er aandacht voor Covid-19. Deze bijeenkomst staat in het teken van gezamenlijk terugblikken, evalueren en het uitwisselen van ervaringen. Waar liep je tegenaan, wat kwam je tekort en wat moet je nog doen om voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak van het virus op het eigen bedrijf of een andere nieuwe calamiteit.
Meer informatie en aanmelden

‘Save the date’ Ontbijtbijeenkomst bedrijfscontinuïteit: waar staat u na een calamiteit?

Weet u zeker dat u alles goed georganiseerd heeft na een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een brand, of een brand bij de buren. Bent u bekend met aansprakelijkheid voor allerlei gevolgen van die calamiteit? Dekt u verzekering alle vervolgschade?

Noteer in uw agenda 10 november in Goes en 24 november in Tilburg. Onze ontbijtbijeenkomst vindt afhankelijk van de actuele RIVM richtlijn online of op locatie plaats.[/vc_column_text]

Trainingen

Kenmerkend voor de trainingen van BMD Advies Zuid-Nederland is dat de theorie altijd direct in de praktijk toepasbaar is. Onze trainers werken immers in de praktijk en weten wat er speelt. BMD Advies vindt persoonlijke aandacht en ruimte voor het uitwisselen van ervaringen tijdens de trainingen heel belangrijk, leren van elkaar.
Bij alle trainingen nemen we de richtlijnen van het RIVM in acht.

15 september 2020 Online sessie ‘Praktische verdieping Corona RI&E’ 10:00-11:30 uur.

Praktische details over wat Covid-19 voor uw organisatie en de bestaande RI&E betekent. U ontvangt na afloop een plan van aanpak en een checklist pandemie.
Meer informatie en aanmelden

Start 29 september 2020 Arbocoördinator/Preventie medewerker najaar 2020

Thema’s als wet- en regelgeving, Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), arbo-management, aansprakelijkheid, verzuimbeleid en veiligheidsbeleid komen aan bod in deze training. U krijgt praktische handvatten aangereikt en weet op veel vragen uit uw eigen organisatie antwoord te geven.
Meer informatie en aanmelden

1 oktober 2020 Intern auditen: Risk Based

In een dag wordt u bijgepraat over de wijzigingen in de richtlijn ISO 19011 en krijgt u handvatten om binnen uw eigen bedrijf de interne audit weer nieuwe energie te geven.

Meer informatie en aanmelden

15 oktober 2020 Machineveiligheid CE

De training is opgebouwd uit drie modules: Wet- en regelgeving, Keuring & Ingebruikneming en CE-markering.
Meer informatie en aanmelden

29 oktober 2020 opslag gevaarlijke stoffen PGS 15

Veel bedrijven weten niet welke consequenties de PGS 15 voor hun bedrijf heeft. Denk aan opslageisen, maar ook aan mogelijke aansprakelijkheden bij calamiteiten die hieruit voortvloeien. De training speelt in op de dagelijkse praktijk en op specifieke risico’s van de branche waarin u werkzaam bent.
Meer informatie en aanmelden

3 november 2020 RI&E in een dag

Waar moet u op letten bij het maken van een RI&E en bij het prioriteren van de actiepunten? Wat zegt de arbo-wet hierover?
Meer informatie en aanmelden

5 november 2020 start Milieucoördinator

Milieubasiskennis. Vertrouwd raken met alle relevante  milieu-onderwerpen. 
Meer informatie en aanmelden

17 november 2020 Implementatie ISO 45001

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001. Risico’s identificeren, beheersen en blijven beheersen.
Meer informatie en aanmelden

[/vc_column][/vc_row]