Begeleiding stagiair bij uitvoering risico-inventarisatie machineveiligheid

Project: uitvoering risico-inventarisatie machineveiligheid

Adviseurs: Pieter Diehl T: 06-47995226

Case: Risico-inventarisatie machineveiligheid binnen een redelijk budget

Oplossing door begeleiding Stagiair

Jonker Petfood actualiseerde in 2020 verschillende productielijnen. Hierbij werden sommige machines geheel vervangen. Door deze aanpassingen moest ook het onderdeel machineveiligheid van de door BMD Advies in 2016 uitgevoerde RI&E geactualiseerd worden.

Bedrijven mogen deze check zelf doen en de rapportage door een HVK’er laten toetsen. Bij Jonker Petfood ontbrak hiervoor echter de tijd. Natuurlijk was het een optie om de gehele risico-inventarisatie machineveiligheid door BMD Advies uit te laten voeren, maar gezien de omvang van het project zou dat budget technisch niet redelijk zijn. BMD-adviseur en HVK’er Pieter Diehl stelde voor een stagiair aan te stellen, die hij begeleidde bij de uitvoering van de risico-inventarisatie machineveiligheid.

Aanpak

Stagiair voor risico-inventarisatie machineveiligheid

Die stagiair werd Thijs Kouwenberg, die een minor safety and security expert class volgde aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Pieter Diehl bracht hem eerst de theorie bij tijdens een BMD-training over machineveiligheid en de Fine & Kinney methodiek. Vervolgens is Thijs aan de slag gegaan met de kwantitatieve risicoanalyse. Door middel van GAP-analyse beschreef hij de huidige situatie, waarbij die Fine & Kinney methodiek belangrijk is. Hierna stelde hij de gewenste situatie vast, en de maatregelen die nodig zijn om daar te komen. Om de risico’s en de urgentie in kaart te brengen sprak Thijs met vele medewerkers. Met scores gaf hij het risico aan, de kans en het effect. Vervolgens bedacht hij, vaak ook weer samen met de betrokken medewerker, maatregelen om de risico’s te reduceren of zelfs helemaal naar nul te brengen.

Arbeidshygiënische strategie

Bij de te treffen maatregelen is de arbeidshygiënische strategie toegepast. Hierbij wordt eerst gekeken of er een bronaanpak mogelijk is. Met andere woorden: is de machine onveilig, dan wordt deze vervangen. Omdat dat bij Jonker Petfood vaak geen optie was, zijn vooral collectieve maatregelen getroffen, de tweede trede in deze hiërarchie.
Thijs en Pieter hadden wekelijks op een vast moment contact via telefoon of Teams. Maar ook als Thijs tussendoor wilde overleggen, bijvoorbeeld over de ernst van een bepaald risico of een bepaalde maatregel, dan kon hij altijd direct met Pieter contact opnemen.

Resultaat

Het gros van de risico’s is nu in kaart gebracht, waarbij in veel gevallen de maatregelen direct getroffen konden worden. KAM-medewerker Rowi van Korlaar van Jonker Petfood: “vaak was er zo’n ‘oh ja gevoel’. Zo zijn er op enkele plaatsen in het bedrijf situaties waar je je hoofd kunt stoten. Daar zijn wij zelf wel aan gewend en bukken zonder er nog over na te denken. Een nieuweling heeft dat automatisme niet, daarom maken we mensen nu alert met een in het oog springende sticker.” Maar ook grotere dingen konden direct aangepast worden, zoals het rooster dat bij een bijstortlocatie vast gelast werd, zodat operators het niet meer konden openen tijdens het productieproces.

Een volgende stagiair gaat verder met de te treffen maatregelen en pakt daarnaast nog andere veiligheidsissues op. Hiermee blijft de aandacht voor veiligheid binnen Jonker Petfood gewaarborgd.

Quote

Dirk van Korven:
 “Doordat er nu iemand continu de aandacht vroeg voor veiligheid, kreeg het veiligheidsbewustzijn vanaf dag één een enorme boost. Er werd meer over nagedacht, over gesproken. Iedereen, van hoog tot laag, kwam met verbeterpunten.”

Rowi van Korlaar:
“Pieter zorgde voor een goede start door de kennis over machineveiligheid die wij nodig hadden goed over te brengen. Hij maakte ook dat wij ons door de risico-inventarisatie net iets bewuster werden van de situatie en kon de ernst van de risico’s zichtbaarder maken. Hier kon Thijs dan weer gevolg aan geven.”

Lees het gehele interview

TEAM

Pieter Diehl
Adviseur
verder lezen >

NIEUWS / BLOG

 AGENDA