ISO-managementsystemen: van HLS naar Harmonized Structure

Van HLS naar Harmonized Structure

In mei 2021 is ‘de nieuwe HLS’ gepubliceerd. De naam is gewijzigd in Harmonized Structure (HS). Bij een volgende wijziging van bijvoorbeeld de ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 45001- en ISO 50001-norm zal ook deze HS worden doorgevoerd. In de praktijk wordt daar nu vaak al op voorgesorteerd. In dit artikel nemen we u in het kort mee door de veranderingen.

Dit bracht HLS

harmonized structure BMD AdviesVoordat we gaan kijken naar de nieuwe structuur, eerst een terugblik. Bas Schevelier is specialist managementsystemen bij BMD Advies: “Sinds 2012 worden ISO-managementsysteemnormen bij wijziging opgezet volgens de zogenaamde High Level Structure (HLS). Hierdoor sluiten ISO-managementsysteemnormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 en ISO 22000, naadloos op elkaar aan. Er ontstaat een ‘Plug-in model’. In dit model sluiten de managementsysteemnormen aan op een set ‘kerneisen’ die voor al die normen hetzelfde zijn. De gedachte hierachter is dat het managementsysteem van een organisatie werkt als het operating system van een computer, waarin specifieke programma’s en hulpmiddelen kunnen worden ingeplugd. Deze zorgen ervoor dat bepaalde zaken goed worden gemanaged.”

Het was destijds een omvangrijke operatie, maar het heeft veel gebracht. Bedrijven hoeven niet meer verschillende managementsystemen naast elkaar te onderhouden, maar kunnen toe met één alomvattend managementsysteem dat beter aansluit bij de dagelijkse bedrijfsprocessen.

Waarom dan toch Harmonized Structure?

Ondanks het succes van de HLS, was er toch behoefte aan een revisie. “Dat de naam wijzigt van High Level Structure naar Harmonized Structure, is niet omdat de wijzigingen heel ingrijpend zijn, maar omdat het begrip niet meer helemaal passend was. High Level Structure stamt uit 2008. Toen was het plan om één algemeen geldende structuur op hoofdlijnen te ontwikkelen, zonder verdere inhoud. Gaandeweg is die structuur ingevuld met de kerneisen en dekte de term HLS de lading niet meer. Daarom is nu gekozen voor de nieuwe naam Harmonized Structure (HS). Dit geeft beter de bedoeling van de structuur (en de inhoud daarvan) aan; goed afgestemde en geharmoniseerde managementsysteemnormen”, vertelt Bas.

Dit gaat er veranderen

Bij een volgende wijziging van de ISO-normen zullen de aanpassingen worden doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • In de norm moet ook het beoogde resultaat van de betreffende norm worden vastgelegd.
  • De organisatie moet een besluit nemen of wel of niet gevolg wordt gegeven aan behoeften en verwachten van belanghebbenden (art. 4.2 contextanalyse).
  • Nieuw is dat Management of change verplicht onderdeel wordt.
  • Bij gedocumenteerde informatie vervalt het onderscheid tussen ‘bijhouden’ en ‘onderhouden’ van informatie.
  • Verder zijn tekstuele wijzigingen aangebracht die de consistentie van de tekst verbeteren.

Management of change

De verschillende normcommissies bedenken nu wat er moet gebeuren om deze HS binnen de normen te implementeren. Bas: “Daar hoeft u natuurlijk niet op te wachten. Het gaat om praktische punten, waar u nu al op kunt voorsorteren. Het onderdeel ‘Management of change’ is wel helemaal nieuw. Dit gaat niet om verandermanagement in het algemeen, maar om het veranderen van het managementsysteem. Dit moet voortaan op een (vooraf) geplande en beheerste manier worden uitgevoerd.”

Meer weten?

Kortom: de naamswijziging is eigenlijk de meest ingrijpende wijziging van de structuur. Wanneer de daadwerkelijke implementatie een feit zal zijn, is nog niet duidelijk. Wij houden u op de hoogte! Heeft u een vraag over de nieuwe HS, of managementsystemen in het algemeen: neem dan contact met een van onze specialisten Management & Systemen. U kunt natuurlijk ook contact met mij opnemen; Bas.schevelier@bmdzuid.nl, 06 50814214. Ik vertel u er graag meer over!