Bas van Velthoven leidt interactieve bijeenkomst Omgevingswet

Bas van Velthoven leidt interactieve bijeenkomst Omgevingswet

Donderdag 16 mei heeft Bas van Velthoven van BMD Advies Zuid-Nederland een interactieve bijeenkomst over de Omgevingswet mogen leiden bij een van de REEF deelt kennis bijeenkomsten. Het onderwerp was de Omgevingswet. Deze bijeenkomst werd bijgewoond door een divers publiek. Specialisten vanuit het bedrijfsleven en overheid werden uitgedaagd om aan de hand van een praktijkcasus te sparren over de consequenties die de Omgevingswet zal gaan krijgen voor hun werkzaamheden in projecten. De meeste deelnemers zijn inmiddels op te hoogte van de komst van de Omgevingswet en welke instrumenten die wet geeft.

Gevolgen

Nu de regelingen bekend zijn en de invoering nadert wordt meer duidelijk over de gevolgen. Het is altijd leuk en interessant om input te krijgen vanuit verschillende kanten over hun ervaringen nu en hoe zij tegen de komst van de wet aankijken. Hieruit blijkt ook weer dat de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet samen moet worden gedaan. Het is voor de overheid een hele klus om alles zo goed mogelijk voor te bereiden voor de invoering op 1 januari 2021.

Begrippen

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) worden samen met het Omgevingsplan belangrijke begrippen. Hier kan de initiatiefnemer voor de meeste activiteiten vinden of voor de activiteit een omgevingsvergunning nodig is. Met name het vervallen van het begrip ‘inrichting’ voor de meeste bedrijven en het vervallen van de ‘van rechtswege verleende vergunning’ gaat in de praktijk gevolgen hebben voor initiatieven.
Ook de invoering van het begrip participatie bij omgevingsvergunningen bracht veel discussie, met name ook omdat de overheid dit onderwerp qua invulling volledig overlaat aan de initiatiefnemer.

Meer informatie

BMD Advies laat in 2019 de ontwikkelingen van de Omgevingswet als onderwerp terugkeren in diverse bijeenkomsten. Houd daarom de website en de Nieuwsflits in de gaten!
Voor meer informatie over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met BMD Advies 013 8000300 of  Bas van Velthoven 06 50833017.

Eerder verschenen artikelen:

– De nieuwe Omgevingswet
Anticiperen op de veranderingen nieuwe omgevingswet