Ins en outs over ‘bewust omgaan met machineveiligheid’

Machineveiligheid CE markering ins en outs over ‘bewust omgaan met machineveiligheid

Blog door: Pieter Diehl

Bewust omgaan met machineveiligheid

Machineveiligheid CE markering. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat als een machine bij aanschaf over een CE-markering beschikt, alles in kannen en kruiken is. Niets is minder waar. In dit blog leest u diverse ins en outs over ‘bewust omgaan met machineveiligheid’.

machineveiligheid BMD AdviesMachineveiligheid CE markering – Machinerichtlijn of Richtlijn Arbeidsmiddelen

Meer dan duizend bedrijfsongevallen per jaar worden veroorzaakt door het werken met onveilige machines. Daarmee is machineveiligheid na menselijk falen de meest voorkomende oorzaak van bedrijfsongevallen. Om machineveiligheid te garanderen is er de Machinerichtlijn. Machines die vanaf 1995 binnen uw organisatie worden geïnstalleerd, moeten deze aan deze richtlijn voldoen en een CE-markering dragen en voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen. Voor machines die voor 1995 op de Europese markt zijn gekomen, is alleen de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing. Beide richtlijnen stellen eisen aan technische aspecten en veilig gebruik: is de machine elektrisch veilig, is deze voorzien van een noodstop, is er afzuiging, maakt het apparaat niet te veel geluid, is de lichamelijke belasting bij gebruik niet te hoog, zijn de instructies duidelijk, kan er niets tussen komen?

Bewust omgaan met machineveiligheid: voorkom sociaal leed en gigantische kosten

Ondanks dat het qua wetgeving strak geregeld is, komen bedrijfsongevallen door onveilige machines in Nederland meer dan 1.000 keer per jaar voor. Dat veroorzaakt niet alleen veel sociaal leed, het kost een bedrijf ook enorm veel geld. Vaak is een medewerker na een bedrijfsongeval een tijd uit de roulatie. Dat geeft niet alleen persoonlijk leed, het is ook een kostbare aangelegenheid. Daarnaast staat de betreffende machine een tijd stil. De machine mag pas na uitgebreid onderzoek en uitdrukkelijke toestemming van de inspecteurs van het ministerie SZW weer in bedrijf worden genomen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de continuïteit. Tel daar de kosten voor een proces verbaal en niet bepaald flauwe boetes bij op. Al met al zijn er met een bedrijfsongeval gigantische bedragen gemoeid, € 100.000,- is niks.”

Met een nieuwe machine alles in kannen en kruiken?

Als u een nieuwe machine aanschaft, geeft de fabrikant als het goed is een CE-markering af. Vervelend genoeg blijkt zo’n CE-markering in 30 procent van de gevallen toch niet te kloppen. Daarbij moet er bij een nieuwe machine altijd in zijn nieuwe omgeving risico-inventarisatie plaats vinden, een vast onderdeel van de verplichte Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Deze inventarisatie moet getoetst worden door in de wet aangegeven Arbo deskundige als bijvoorbeeld een gecertificeerde hogere veiligheidskundige. Om zo’n controle uit te mogen voeren, moet je gecertificeerd zijn. Vaak worden dergelijke controles door installatiebureaus aangeboden. Wanneer deze echter niet bevoegd zijn om de koppeling met de RI&E te maken, dan moet helaas een aantal zaken opnieuw gedaan worden, onnodig dubbel werk.”

Zelf aanpassen, zelf verantwoordelijk

Wanneer u binnen uw bedrijf een machine aanpast of deze zelf bouwt, is het uw verantwoordelijkheid dat de machine voldoet aan de Machinerichtlijn en beschikt over een juiste actuele CE-markering met de verplichte documenten. Lang niet alle bedrijven staan daar bij stil, maar ook hier geldt dat de veiligheid aantoonbaar getoetst moet zijn, geborgd in een RI&E. Gebeurt er iets en is dat niet op orde, dan heb je als eindverantwoordelijke problemen.

Ondersteuning en training Machineveiligheid CE

Bij de uitvoering van een RI&E, toetsen de Arbo-specialisten van BMD Advies of de aanwezige machines voldoen aan de gestelde eisen volgens de Machinerichtlijn of Richtlijn Arbeidsmiddelen. Klopt de technische kant, wordt er veilig gewerkt en zijn de instructies helder? Desgewenst begeleiden de veiligheidskundigen van BMD Advies u ook bij het CE-markeringstraject. Meer informatie? Neem dan contact op met Pieter Diehl, telefoon 0647995226.
BMD organiseert op 15 oktober 2020 een training machineveiligheid CE hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Lees alle ins en outs over de training Machineveiligheid CE en aanmelden.