Ingangsdatum Omgevingswet; uitstel maar geen afstel!

Omgevingswet-BMD Advies

Uitstel, maar geen afstel!

Op 1 april jl. is door minister van Veldhoven bekend gemaakt dat, mede gezien de veranderende realiteit als gevolg van het coronavirus, de nieuwe Omgevingswet niet ingaat op 1 januari 2021. De nieuwe ingangsdatum Omgevingswet wordt nader bepaald door de minister.

Huidige situatie

Omdat de inhoud van de Omgevingswet reeds bekend is (inclusief onderliggende besluiten), houden wij in onze adviezen nu al (voornamelijk) rekening met het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL).

Omgevingswet vertraagd: wat nu?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt straks de uitvoering van de Omgevingswet. De kansen en mogelijkheden alsmede de risico’s van dit nieuwe ‘loket’ proberen we momenteel al zoveel mogelijk in beeld te brengen, zodat we straks weten wat er voor onze klanten op ze af gaat komen. Uitkomst is veelal dat het nog steeds raadzaam is om vergunningaanvragen in te dienen voor de (nieuwe) invoeringsdatum van de Omgevingswet. Daar is nu extra ruimte voor gekomen, maar ruim voor die datum te starten met het voorbereiden van betreffende aanvraag is nog steeds wenselijk.

“Haastige spoed, zelden goed”

Dit uitstel betekent geen afstel! Op korte termijn wordt de ingangsdatum Omgevingswet voor de inwerkingtreding door de minister bepaald. Zodra hierover nieuws is te melden, informeren wij u zo spoedig mogelijk. In dat kader blijft het voor bedrijven relevant om goed inzicht te hebben welke wijzigingen in de bedrijfsvoering er de komende tijd nog op stapel staan, om de voorbereidingen en onderzoeken welke nodig zijn voor een ontvankelijke aanvraag tijdig te starten. Onze ervaring leert dat voor het voorbereiden, opstellen, vooroverleg en uiteindelijk indienen van een vergunningaanvraag veel tijd nodig is. Nu er, door de nieuwe ingangsdatum Omgevingswet meer tijd komt door dit uitstel, betekent dit niet om nu achterover te leunen en de voorbereidingen uit te stellen, want hoe eerder de aanvraag is ingediend, hoe eerder de procedure start.

Meer informatie of vragen?

Ook in deze corona-crisis beschikken wij over voldoende capaciteit en specialiteit om deze voorbereidingen te treffen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Bas van Velthoven Adviseur BMD Advies 06-50833017.

Interessante artikelen-blog;

Niet alleen mijn pensioen, maar ook de nieuwe Omgevingswet komt eraan
Publicatie vier nieuwe Algemene maatregelen van Bestuur (Amvb’s) Omgevingswet
Omgevingswet drie ingrijpende veranderingen