Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Wettelijke verplichtte energiebesparende maatregelen

Door een wijziging van het Activiteitenbesluit zijn bedrijven vanaf dit jaar verplicht om elke 4 jaar te melden welke energiebesparende maatregelen er zijn uitgevoerd. Dit is de informatieplicht energiebesparing. Alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten aan de hand van de erkende maatregelenlijsten energiebesparing (EML) nagaan welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen.

Voor welke bedrijven geldt de Informatieplicht energiebesparende maatregelen?

Bedrijven en instellingen die onder het Activiteitenbesluit (inrichtingen type A en B) vallen, welke meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken zijn verplicht om voor 1 juli 2019 te voldoen aan de Informatieplicht energiebesparende maatregelen.

Wat moet u doen?

Alle bedrijven die onder de Informatieplicht vallen, moeten aan de hand van de erkende maatregelenlijsten energiebesparing (EML) nagaan welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen. Voor 19 branches zijn zogenaamde Erkende Maatregelen Lijsten vastgesteld. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zijn verplicht.

Welke uitzonderingen zijn er?

Een aantal bedrijven is uitgezonderd van de Informatieplicht. Via onderstaande link kunt u stap voor stap vaststellen of voor uw bedrijf een uitzondering van toepassing is of niet.

http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/ 

E-loket

De registratie van de Informatieplicht verloopt uitsluitend via het eLoket van de RVO. De status van de energiebesparende maatregelen kunt u hierin rapporteren. Het e-loket is via onderstaande link te bereiken.  eHerkenning zorgt voor de inrichting dat de informatie door de RVO één op één wordt doorgezonden aan het bevoegd gezag.

https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

Desgewenst kan BMD Advies deze verplichting namens u (als intermediair) uitvoeren. Indien u dat wenst, kun u bijgaande opdrachtbevestiging/machtiging ingevuld en ondertekend aan ons terugsturen via info@bmdzuid.nl.

Opdrachtbevestiging machtigingsformulier informatieplicht

Indien u vragen heeft kunt u vanzelfsprekend ook contact met BMD Advies opnemen tel.nr. 013 8000300. U wordt dan geholpen door een van onze energiespecialisten; Henk Krols, Henri Oligslager en Marcel Capello .

Eerder verschenen artikelen gerelateerd aan de energiebesparende maatregelen

Meldingsplicht energiebesparing 2019

Aan de slag met CO2-reductie: nieuwe verplichtingen energie