Goede interactie over een complex onderwerp. Conclusie van de netwerkbijeenkomst Omgaan met gevaarlijke stoffen 11 september.


Een complex onderwerp; dat was de conclusie van de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst over omgaan met gevaarlijke stoffen van dinsdag 11 september. Hogere veiligheidsdeskundige van BMD Advies heeft ervoor gezorgd dat de informatie over, onder andere, de blootstellingsbeoordeling goed te volgen was.

Door de inbreng van de deelnemers zijn er veel vragen beantwoord tijdens de netwerkbijeenkomst. Al discussiërend zijn er daarnaast nieuwe vragen ontstaan; ‘Hoe zorg ik ervoor dat de werkplekinstructiekaarten goed kan implementeren op de werkvloer’ en ‘Hoe kan je mengsels goed invoeren in Stoffenmanager’?

De volgende BMD-Netwerkbijeenkomst is op 15 november 2018.
Meer informatie over het BMD-Netwerk