Geld voor verduurzaming veehouderijen


Het kabinet maakt geld vrij voor varkenshouders die willen stoppen. Ook wordt er ruimte gemaakt voor investeringen in de stal van de toekomst. Niet alleen varkenshouders maar ook pluimvee- en melkgeitenhouders mogen rekenen op financiële ondersteuning voor verduurzaming van hun stallen. Doel is het verminderen van geuroverlast en het verbeteren van de leefomgeving.

Volgens minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt er nu gediscussieerd over hoe om te gaan met geuroverlast in veedichte gebieden, terwijl de varkensboeren klem zitten met hun bedrijf. Het kabinet gaat dit samen met provincies (met name Noord-Brabant), gemeenten en sectorpartijen aanpakken.

Het gaat om een tweesporenbeleid. Het eerste spoor is gericht op het op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden door stoppen of saneren aantrekkelijk te maken. Voor het saneren en beëindigen van locaties of bedrijven die willen stoppen is € 120 miljoen gereserveerd. Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in de stal van de toekomst. Deze stallen zijn voorzien van systemen die de geuroverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen als methaan, fijnstof en ammoniak verminderen. Hierdoor wordt de leefomgeving in veedichte gebieden verbeterd. De steun beperkt zich niet tot de varkenssector, die op een overheidsbudget van € 40 miljoen mag rekenen voor verduurzaming, de minister reserveerde ook € 15 miljoen voor de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De coalitie Vitalisering Varkenshouderij stelt ook nog eens minimaal € 40 miljoen beschikbaar.

In de tweede helft van dit jaar zullen de maatregelen verder uitgewerkt en juridisch vormgegeven worden. Naar verwachting wordt de regelgeving die nodig is voor de uitvoering in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Bron: Rijksoverheid

Diane Dijkstra

Share
Published by
Diane Dijkstra

Recent Posts

 • Energie
 • nieuws

Eye-openers energiebesparing en Duurzaam Ondernemen

Eye-openers energiebesparing en Duurzaam Ondernemen tijdens BMD Netwerkbijeenkomst Informatieplicht energiebesparing; hoe werkt het?

23 uur ago
 • Milieu & Omgeving
 • nieuws

Bas van Velthoven leidt interactieve bijeenkomst Omgevingswet

Bas van Velthoven heeft 16 mei bij de REEF deelt kennis bijeenkomst een interactieve bijeenkomst over de Omgevingswet mogen leiden.

2 dagen ago
 • Arbo & Veiligheid
 • nieuws

Inloopochtend tijdens de week van de RI&E

Profiteer optimaal in de week van de RI&E tijdens de inloopochtend. De specialisten van BMD kijken dan graag vrijblijvend met…

1 week ago
 • Energie
 • nieuws

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

2 weken ago
 • nieuws

Continu verbeteren; achter de schermen bij BMD Advies

Continu verbeteren; achter de schermen bij BMD Advies

2 weken ago
 • Milieu & Omgeving
 • Cathy Tesselaar
 • Blog

Mobiliteit, heeft dat niet iets met vooruitkomen te maken???

Mobiliteit, heeft dat iets met vooruitkomen te maken??? Blog Cathy Tesselaar

2 weken ago