Eye-openers energiebesparing en Duurzaam Ondernemen

Eye-openers

Eye-openers; dat was een van de reacties naar aanleiding van de BMD Netwerkbijeenkomst die BMD Advies samen met AXXIA organiseerde. De informatieplicht energiebesparing op basis van de erkende maatregelen (deadline 1 juli 2019) en de verplichtingen met betrekking tot de Europese Energie-Efficientie Richtlijn (EER of EED) werden op deze ochtend besproken.

Breder perspectief

De ontwikkelingen werden door Sietske Dane ook in een breder perspectief geplaatst: Wat is er nodig in het licht van Duurzaam Ondernemen?
Marcel Capello besprak de methodiek die gevolgd moet worden ten aanzien van de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Per 1 juli moeten de meeste bedrijven via het E-loket aangeven welke besparende maatregelen ze genomen hebben.

Natuurlijke vervangingsmomenten en een zoektocht

Dane: ‘Onlangs hoorde ik de reclame waarin een lasbedrijf de huidige rapportage verplichtingen uitbesteed om vooral niet van ‘het werk’ te worden gehouden. Enerzijds begrijpelijk, echter: Die korte termijn focus en de lange termijn ontwikkelingen en ambities kunnen elkaar juist versterken. Bij natuurlijke vervangingsmomenten de lijst ‘erkende maatregelen’ er bij pakken. Bij strategische keuzes afwegen welke besparingskansen en circulaire mogelijkheden er zijn. We zijn nog maar elf jaar verwijderd van het jaar 2030!’

Snik: ‘Het is een zoektocht, inzichten van nu zullen verouderen.’ Tom Snik van Tarkett gaf aan dat zijn bedrijf in haar duurzaamheidszoektocht  zich nu al weer richt op heel andere systemen om energie op te wekken dan acht jaar geleden.

Redelijk positief

De aanwezige bedrijven waren redelijk positief over de verplichtingen waar bedrijven aan moeten gaan voldoen; Dit soort maatregelen zorgen voor bewustwording, geven inzicht en leiden tot waardevolle besparingen was de conclusie.

‘Het voldoen aan de informatieplicht is niet moeilijk’ als dus Marcel Capello, ‘maar het is wel zaak om de erkende maatregelenlijst (EML) altijd bij de hand te houden. Dat maakt het invullen een stuk eenvoudiger.’

De energie informatieplicht richt zich op de korte termijn. Als bedrijf is het echter ook belangrijk om te bepalen wat de ambitie is op de lange termijn. Dane: ‘De informatieplicht waar bedrijven per 1 juli aan moeten voldoen, is slechts een begin. De Europese Unie wil in 2050 80-95% CO2 reductie ten opzichte van 1990. De mondiale ontwikkelingen – het opraken van grondstoffen, de enorme teruggang in biodiversiteit, klimaatverandering, e.d. – dagen bedrijven uit om hun primaire processen te herzien.’

Een belangrijke boodschap die naast het ontbijt werd geserveerd: Duurzaam Ondernemen is zeker mogelijk mits je het slim doet en bijtijds voorsorteert.

Circulair

Niet alleen de energieambitie kwam aan de orde, een van de aanwezigen Paul Gosselink van de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) vroeg aandacht voor de ambitie van de provincie Noord-Brabant  om in 2050 volledig circulair te zijn; dat betekent dat alle grondstoffen zijn opgenomen in een technische- of biologische kringloop. Door het invullen van een SURVEY wil de BOM inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van bedrijven.

Meer weten

Met plezier kijken wij terug op een door bedrijven goed gewaardeerde en geslaagde ontmoeting: Eye-openers!

Hebt u nog praktische vragen over het voldoen aan de informatieplicht energiebesparende maatregelen voor 1 juli? Of bent u op zoek naar meer inzicht in Duurzaam Ondernemen en wat het vertrekpunt en de ambitie kan zijn voor uw bedrijf?, neemt u dan contact op met Sietske.Dane@axxia.nl tel. 06 13273463 of Marcel Capello 06 46186999.

Eerder verschenen artikelen

Informatieplicht energiebesparende maatregelen
Aan de slag met CO2-reductie: nieuwe verplichtingen energie
Meldingsplicht energiebesparing in 2019
-Blog Sietske Dane: Essentie Circulaire Economie
Energiebesparing = kostenbesparing (deel 2)
Energiebesparing = kostenbesparing  (deel 1)