Extra geld voor schoner transport

Extra geld voor schonere transport 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven trekt ruim 48 miljoen euro uit voor de verduurzaming van de mobiliteits- en transportsector.

Deze investeringen zijn nodig om het klimaatakkoord handen en voeten te geven. De transport sector heeft de ambitie om voor het vervoer over de weg, water, spoor, vracht en personen in 2030 een uitstoot van maximaal 25 Megaton CO2 te realiseren.

schoner transport - BMD Zuid

Schoner transport

Voor verduurzaming van de transport sector wordt 25 miljoen euro uitgetrokken. Met dat geld wil men een impuls geven aan de bestaande Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Daarmee worden bedrijven gecompenseerd om elektronische bestelwagens te kopen, om de binnensteden te bevoorraden. Daarnaast wordt een impuls gegeven aan innovaties op het gebied van waterstof. Een groot deel van het extra budget gaat naar de bouw van zeven waterstoftankstations en schoner vrachtverkeer.

Het kabinet investeert nog eens 23 miljoen extra in de Topsector Logistiek. Dat geld is bestemd om de CO2-reductie binnen de sector te realiseren en kansen te benutten om de sector slimmer en schoner te maken. Ultieme doel is Nederland als distributieland snel emissiearm en waar mogelijk emissieloos te maken.

Bron: Rijksoverheid

BMD-Nieuwsflits, april 2018