Stikstofproblematiek; wat kan nog wel?

Wat kan nog wel en hoe kunnen we een project weer op gang krijgen?

Op woensdag 4 december 2019 organiseert BMD Advies in Tilburg een kosteloze ontbijtbijeenkomst over de huidige stikstofproblematiek. Na het advies van de commissie Remkes met de titel ‘Niet alles kan’, is het voor veel bedrijven de vraag; ‘Wat kan dan nog wel en hoe kunnen we een project weer op gang krijgen?’

Inhoud programma 

Aan de hand van enkele actuele praktijkvoorbeelden informeert Bas van Velthoven van BMD Advies  u over de praktijk van de Aerius berekeningen en salderen. Over het opstellen van een passende beoordeling zal Roland-Jan Buijs van Buijs Ecoconsult u nader informeren.

Vooraf vragen inbrengen 

Heeft u vragen die wellicht interessant zijn om tijdens de Ontbijtbijeenkomst aan de orde te stellen, dan kunt u die vermelden op het aanmeldformulier onder opmerkingen of u kunt contact opnemen  met Henk Krols van BMD Advies 06 52015555

Aanmelden

U kunt zich voor deze kosteloze bijeenkomst aanmelden middels de onderstaande link
Aanmelden BMD Ontbijtbijeenkomst Stikstofproblematiek; wat kan nog wel?

Interessante artikelen:

Blog HK Stikstof; wat kan nog wel?

PAS Aerius; Nederland op slot en wat nu?

PAS; ontwikkelingsruimte beperkt