Energiezuinige bedrijfsmiddelen of duurzame energietechnieken

Nu gunstige investeringsregelingen

Terwijl een groot deel van Nederland deze zomer zuchtte en steunde onder de warmte, waren er ook grote winnaars: de gebruikers van zon-PV. Grote kans dat een zomer als deze nog meer bedrijven over de streep zal trekken. Schakelt u snel, dan kunt u dit najaar nog gebruik maken van gunstige investeringsregelingen: niet alleen voor zon-PV, maar ook voor andere duurzame energietechnieken of de aanschaf van energiezuinige bedrijfsmiddelen.

Zonnestroom, ook voor uw bedrijf?

De mogelijkheden en technieken voor zonnestroomsystemen zijn de laatste jaren enorm gestegen. De meest voor de hand liggende techniek is zon-PV, of te wel zonnepanelen. Doordat het aanbod is gestegen, zijn de prijzen juist gedaald. Hiermee is er sprake van een realistische terugverdientijd en is het voor ondernemers aantrekkelijk om in zonnestroom of zonnewarmte te investeren.

Wilt u weten of zonnestroom iets is voor uw bedrijf? BMD Advies Zuid-Nederland ontwikkelde speciaal de Zonnetoets voor bedrijven. Met de Zonnetoets weet u welke vorm van zonne-energie het best bij uw bedrijf past, wat de investering en de terugverdientijd is.

SDE+2018 najaarsronde

SDE+ (regeling Stimulering Duurzame Energieproductie) is het belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. Deze stimuleringsregeling is niet alleen bedoeld voor zonne-energie- en geothermieprojecten, maar ook voor bijvoorbeeld biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en windenergieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De najaarsronde 2018 wordt op 2 oktober a.s. opengesteld. Subsidie-aanvragen kunnen tot 8 november 2018 worden ingediend. SDE+ is niet voor particulieren, maar is voorbehouden aan bedrijven en (non-profit) instellingen.

De regeling is zeer aantrekkelijk voor bedrijven. Helaas zijn er ook vele mitsen en maren gesteld, waarmee het niet eenvoudig is om voor deze subsidie in aanmerking te komen of deze zelf aan te vragen. Een goede voorbereiding is daarom noodzakelijk, wij ondersteunen u hier graag bij. In de afgelopen jaren stelde BMD-specialist Henri Oligschläger voor diverse klanten met succes een subsidieaanvraag voor SDE+ op, vooral op het gebied van zon-PV-installaties.

Energie-investeringsaftrek: aftrekpercentage daalt in 2019

Met de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Door gebruik te maken van bedrijfsmiddelen die op de Energielijst 2018 staan, kunnen ondernemers tot 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen waarvoor de EIA kan worden aangevraagd zijn LED-verlichting, zonnepanelen en energiezuinige koel- en vriesinstallaties.
Uit een recente evaluatie bleek dat EIA een nuttig instrument is om energiezuinige investeringen te bevorderen. De EIA blijft dan ook gehandhaafd, maar zal in 2019 wel op bepaalde punten worden aangepast. Zo ligt er een aanbeveling om het aftrekpercentage te verlagen. Het kabinet wil deze en andere aanbevelingen overnemen. Het huidige aftrekpercentage van 54,5% zal daarmee in 2019 verlaagd worden naar 45%, een verschil van 9,5%.

Wanneer u plannen hebt om te investeren in energiezuinige technieken, dan kunt u dit proces wellicht versnellen om nog van het huidige gunstige aftrekpercentage gebruik te kunnen maken. Let wel: het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst 2018 staan, moet voldoen aan de eisen en mag niet eerder gebruikt zijn. Ook moet u de melding binnen 3 maanden na opdracht tot levering van het bedrijfsmiddel indienen. Overigens is er voor de EIA wel een maximum budget vastgesteld: € 147 miljoen voor 2018. Of dat plafond bereikt gaat worden is de vraag, in 2017 bleek het toenmalige budget meer dan toereikend.

Wilt u gebruik maken van EIA of SDE+, of hebt u vragen over de Zonnetoets, dan kunt u contact opnemen met Henri Oligschläger. Wacht niet te lang, zeker als om SDE+ gaat: hoewel deze dit voorjaar voor het eerst in de geschiedenis niet overtekend werd, heeft dat zeker nog geen voorspellende waarde voor de najaarsronde.

Bron:

RVO – SDE+
RVO – EIA
RVO – Kamerbrief Rapport beleidsevaluatie EIA