Energietransitie ladder; De weg naar een gestructureerd energiebeleid

De weg naar energietransitie op maat

Hoe creëert de energietransitie ladder een weg naar energietransitie op maat? Energietransitie begint steeds meer vorm te krijgen in Nederland. De Nederlandse overheid stelt steeds strengere eisen omtrent verduurzaming en energietransitie.
In de dagelijkse werkelijkheid realiseren bedrijven zich vaak niet dat door te investeren in energiebesparende maatregelen het bedrijf ook kosten bespaart. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, bij veel bedrijven is er op energiegebied nog veel winst te behalen.
De driestappenstrategie Trias Energetica vormt een vaste basis voor iedereen die aan de slag gaat met energiebeheer – voorkom verspilling, gebruik duurzame bronnen en maak efficiënt gebruik van energie.

Waar moet u beginnen omtrent energietransitie?

energietransitie ladder BMD AdviesVeel bedrijven weten echter niet waar ze moeten beginnen en weten ook niet welke ambitie ze nastreven.  Met het gevolg dat ze een ad hoc beleid voeren rond het voldoen aan de wet- en regelgeving. Bedrijven missen het inzicht en het overzicht in het maken van haalbare stappen. BMD Advies biedt in de vorm van de energietransitie ladder de gerichte hulp in het maken van de vertaalslag naar gestructureerd energiebeleid.

Ervaringen uit de praktijk

BMD Advies heeft vanuit de ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk de energietransitie ladder ontwikkeld die de bedrijven op weg helpt naar een energietransitie op maat.
Door onze systematische aanpak met de Energietransitie ladder groeit een bedrijf stap voor stap naar energieneutraliteit en draagt het bij aan het beteugelen van de klimaatverandering. En het mes snijdt aan twee kanten: de energiekosten dalen en worden in de roerige energiemarkt een beter beheersbaar onderdeel van de bedrijfskosten. Tegelijkertijd voldoet uw bedrijf ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen.

Nulmeting en ambitie

trede energietransitie ladder BMMet de Energietransitie ladder maken we een begin aan een transitie. Deze dienst stelt ons in staat om de huidige situatie op transitiegebied bij bedrijven in kaart te brengen. We beginnen met de nulmeting en de ambitie. Bedrijven moeten vooraf kenbaar maken wat de doelstellingen en de ambities zijn omtrent energietransitie. Deze “stip aan de horizon” is het eindpunt die u wilt bereiken. De stip wordt gekoppeld aan een tree op de energietransitie ladder. Hoe hoger de ambitie, hoe hoger het bedrijf in de ladder wil komen. Na het bepalen van de ambities en doelstellingen wordt een nulmeting doorgevoerd. Er wordt bekeken waar het bedrijf nu staat met betrekking tot de energietransitie. Hierdoor is eenvoudig te zien welke uitdagingen binnen uw bedrijf op korte-, middellange- en lange termijn geschikt en haalbaar zijn om de ambitie te behalen.

Rapportage met plan van aanpak

Na het invullen van de ladder komt er een rapportage waarin vermeld wordt wat de score is van het bedrijf. Deze score vergelijken we met de doelstellingen en de ambitie om zo gestructureerd energiebeleid op maat te bepalen. Doormiddel van een plan van aanpak wordt er gekeken hoe de doelstellingen in het juiste tijdpad behaald gaan worden.

Wat kunt u verwachten?

De werkzaamheden die BMD Advies voor u uitvoert, bestaan uit een rondgang in het bedrijf en een rapportage die een van onze energiespecialisten met u bespreekt, inclusief een plan van aanpak.
Natuurlijk staat BMD Advies aansluitend graag voor u klaar om u verder te begeleiden in uw weg naar een passend gestructureerd energiebeleid.

Opdrachtbevestiging machtigingsformulier Energietransitie ladder

Interesse in de ladder? Meer informatie? Neem contact op!

Voor meer informatie over de energietransitie ladder kan contact worden opgenomen met onze energietransitie specialist Jaap van de Sandejaap.vandesande@bmdzuid.nl (06-82715235).