Energietransitie centrale thema BMD-Ontbijtbijeenkomst 11-10-2018


De energietransitie was het centrale  thema van de ontbijtbijeenkomst bij BMD Advies in Tilburg afgelopen donderdagmorgen.

Welke maatregelen?
Na de koffie, broodjes en een opening door onze eigen Henk Krols, nam Dr. Ir. Jack Doomernik van Avans Hogeschool het woord.
In 1932 stond al in de krant dat CO2 de oorzaak is van opwarming van de aarde, al werd dit nieuws toen nog gebracht  met een voetnoot dat er nog niet zo veel te merken was van opwarming, dat is inmiddels, mede door afgelopen jaar wel anders bewezen. Maar welke maatregelen worden er genomen? De plannen uit het regeerakkoord zijn slechts goed voor 50% van wat we zouden moeten bereiken, dus de andere helft moeten we nog ‘zelf verzinnen’, en daar zijn we al aardig druk mee. Zonnepanelen, zonneparken en windenergie worden bijvoorbeeld in lokale initiatieven opgezet, maar we maken nog lang niet ten volle gebruik van de beschikbare middelen.

Beschikbare hernieuwbare energie
In de afbeelding wordt mooi weergegeven hoeveel hernieuwbare energie er beschikbaar is, hoeveel de behoefte van onze wereld is en hoeveel fossiele energie er is, zo lijkt het ontzettend logisch om de hernieuwbare energie, en dan met name die van de zon, te gebruiken die in overvloed aanwezig is? Kanttekening is daarbij wel, dat het gewoon nu nog heel erg kostbaar is om de infrastructuur aan te leggen om deze energie te kunnen gebruiken. Ook zijn er nog genoeg middelen die nog niet voldoende onderzocht en getest zijn om op grote schaal in te zetten, wel zetten we stappen hier in. Vorige week nog was er in het nieuws dat in Hoogeveen de eerste testwijk op waterstof gaat draaien in plaats van op gas.
De toepassing van hernieuwbare energie in het bedrijfsleven geeft uitdagingen, het verbruik ligt om te beginnen natuurlijk al veel hoger dan bij een particuliere woning. Maar interesse is er wel, sinds de lancering van ISO 50001 is er een groei te zien in bedrijven die het Energy Management System hebben geïmplementeerd. Bedrijven bepalen in de nulmeting hun uitgangspunt en spreken een ambitie uit, daarna volgt de invulling met keuzes  welke maatregelen ze willen en kunnen implementeren, rekening houdend met wat betaalbaar is en hoe ‘groen’  voor hen haalbaar is.
Een bedrijf begint vanzelfsprekend met quick wins , groen energie inkopen of besparen door ‘energie lekken’ op te sporen, maar op een gegeven moment houdt dat op en dan moeten we toch echt naar de hernieuwbare energie gaan kijken.

Gevers en ontvangers duurzame oplossingen restwarmte
De workshop over restwarmte door Tom Goossens van Ennatuurlijk, die van start ging na een korte koffiepauze, sluit hier goed bij aan. Het bedrijf begeleidt organisaties en gemeenten bij het lokaal gebruik maken van innovatieve en zo veel mogelijk duurzame oplossingen. Ze brengen gevers en ontvangers van energie bij elkaar, particulier én zakelijk.
Momenteel wordt er bij fossiel-vrij verwarmen lokaal vaak gekozen voor all-electric in de vorm van WKO ( met vaak een gasinstallatie om de pieken  in de vraag op te vangen) en warmtepompen voor bodem en lucht. Centraal op grotere schaal, wordt gewerkt met warmte uit een warmtenet, restwarmte en cascade warmte uit biomassa. Laagwaardige warmte is zo’n 70 tot 90 graden en kan goed gebruikt worden voor het verwarmen van huizen en kantoren. Hoogwaardige warmte wordt bijvoorbeeld bereikt door middel van stoom en over het algemeen vaker voor industriële toepassingen gebruikt wordt om hogere temperaturen te bereiken.
Het constant beschikbaar hebben van fossiel-vrije verwarmingsoplossingen geeft nog wel uitdagingen,  een woonwijk op stadsverwarming kan niet ineens geen warm water hebben , er is dan altijd een back-up nodig.
Een voorbeeld van een warmtenet is die van Amer, lopend van moerdijk naar Breda en Tilburg, zo’n warmtenet is wel heel kostbaar. Het aanleggen van de leiding is erg aan de prijs en voor kleine projecten is het daarom vaak moeilijk om de financiën rond te krijgen. Ook het overgaan op biomassa als stook-alternatief voor een bedrijf is niet goedkoop. Dit jaar was er via SDE een gunstige regeling, helaas is deze is volgend jaar iets versobert.
Wat wel leuk is om te weten over het warmtenet is dat zo’n leiding is gemaakt als een soort grote thermoskan, een dubbele laag staal met daar tussen een laag vacuüm gezogen steenwol. Warmte kan over meer dan 30 km verplaatst worden op 125 graden met een minimaal temperatuur verlies. Biogas wordt over het algemeen max 5 tot 10 km verplaatst. Hiervoor is het dus altijd slimmer om te kijken of je zelf een andere besteding kunt vinden voor deze energie of lokaal afspraken kunt maken met bedrijven uit de buurt.
De sessie verloopt erg interactief en een van de vragen van de deelnemers is hoe er omgegaan wordt met overgebleven warmte in de zomer. De excessen vallen wel mee, kan Tom vertellen, bijvoorbeeld tapwater is ongeacht het seizoen een vrij constante en grote vraag. Daarbij kan de capaciteit van een warmtenet ook een beetje opgerekt worden, door bijvoorbeeld de laagwaardige warmte toe te passen, deze wordt gebruikt op 70 graden en terug geleverd op 40 graden, dan hoef je maar een klein stukje bij te warmen met een warmtepomp om het nogmaals in te kunnen zetten.

Er zijn veel lokale (nieuwe) initiatieven die mogelijk op een bestaand warmtenet kunnen aansluiten , wat kosten voor het aanleggen drukt. Daarvoor is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeente. Er zijn kaarten van RVO, maar deze zijn over het algemeen alleen gericht op definitieve en grotere projecten, de ontwikkelfases staan daar niet in aangegeven. Ennatuurlijk of BMD kan meedenken in de mogelijkheden als een organisatie restenergie heeft waar ze graag een nuttige toepassing voor willen vinden. Het is zonde om deze energie verloren te laten gaan.

Wij kijken terug op een erg gevarieerde bijeenkomst, waarna nog lange tijd deelnemers met de diverse sprekers stonden na te praten.
We heten u van harte welkom op de laatste BMD-Ontbijtbijeenkomst van 2018 over Compliance. Aanmelden is nu al mogelijk!