Voortzetten energiemanagementsystemen MJA3 bedrijven

MJA3 bedrijven

Veel MJA3 bedrijven hebben de afgelopen jaren een energiemanagementsysteem geïmplementeerd op basis van de ISO 50001 (energiemanagementsysteem). Hierbij werd opgemerkt dat dit systeem niet gecertificeerd hoefde te zijn.

Voortzetten energiemanagementsysteem

Energiebesparing = kostenbesparing - BMD ZuidEr wordt geadviseerd om energiemanagementsystemen voort te zetten om ook in de toekomst het energiegebruik te beheersen en minimaliseren. Hierbij kan overwogen worden om het ISO 50001 systeem te laten certificeren zodat dit een formele status krijgt binnen de bedrijfsvoering. Een gecertificeerd ISO 50001 systeem geeft tevens invulling aan de EED Energie-auditplicht (indien van toepassing).

Voordelen energiemanagementsysteem

Het opzetten en onderhouden van energiemanagement systemen biedt diverse voordelen. Door meer inzicht te verkrijgen in uw bedrijfsprocessen met bijkomend energieverbruik wordt vaak extra energiebesparing gerealiseerd. Dit resulteert in het algemeen ook in betere financiële resultaten. Het geeft de organisatie een handvat om energiebesparing standaard door te voeren in de dagelijkse bedrijfsvoering en een onderdeel te maken van de bedrijfscultuur.  Tevens biedt het een systematisch evaluatie van de nieuwe energie-efficiënte technologieën. En met een actueel energiemanagementsysteem bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Andere energiemanagementsystemen

Ook andere energiemanagementsystemen of keurmerken kunnen overwogen worden om energiebesparing structureel te waarborgen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld ISO 14001 in combinatie met ISO 14051, ISO 14001 inclusief module CO2 reductie, CO2-prestatieladder, BREEAM-NL en dergelijke. Ook deze systemen kunnen (deels) invulling geven aan de auditplicht (indien dit van toepassing is).

Welk energiemanagementsysteem?

Welk energiemanagementsysteem het beste binnen uw organisatie past, is mede afhankelijk van het type bedrijf, eisen en ambities van uw bedrijf en eventuele eisen en ambities van belangrijke (externe) stakeholders. Wilt u weten welk energiemanagementsysteem het beste bij uw bedrijf past, dan kunt u ook contact opnemen met Cathy Tesselaar.

Wilt u meer weten over energiebesparing in het algemeen, dan kunt u terecht bij onze energie specialisten Marcel Capello en Henri Oligschläger.

Interessante artikelen

MJA3 en MEE stopt; hoe nu verder?