Energiemanagement HZ University of Applied Sciences

Project: Energiemanagement HZ University of Applied Sciences

Adviseurs: Jan Willem de Hoop, Marcel Capello, Cathy Tesselaar, Mattie Harks

Casus

HZ University of Applied Sciences, met locaties in Vlissingen en Middelburg, is sinds 2003 verbonden aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3/MEE) voor het Hoger Beroepsonderwijs. Het doel is om in 2020 het energieverbruik met 30% te reduceren ten opzichte van 2005, ofwel een jaarlijkse besparing van 2% te realiseren. Om vorm te geven aan Energiemanagement, werkt HZ al jaren samen met BMD Advies Zuid-Nederland.

Oplossing

BMD-adviseur en projectleider Jan Willem de Hoop is zeer nauw betrokken bij HZ als het gaat om energiezorg. Samen met Daan Polderman van HZ coördineert hij de ‘Regiegroep energie’. Deze regiegroep komt vier keer per jaar bij elkaar, bespreekt de operationele en organisatorische zaken rond het energiemanagementsysteem en zorgt ervoor dat de besproken acties daadwerkelijk opgepakt worden.

Methode

De regiegroep nam onder andere het initiatief voor een energiemonitoringsysteem. Daarnaast houdt de regiegroep een storingen- en afwijkingenregister bij. De actuele verbruiks- en besparingsgegevens worden op schermen in de HZ geprojecteerd.

Een overzicht van de andere activiteiten in het kader van energiemanagement:

  • Elke vier jaar wordt het Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld met zekere, onzekere en voorwaardelijke maatregelen.
  • BMD-adviseur Marcel Capello verzorgt jaarlijks voor beide locaties de rapportage aan RVO met de besparingsresultaten van het voorgaande jaar, naar aanleiding van de in het EEP opgenomen maatregelen. Het milieujaarverslag is zo opgesteld dat de resultaten met andere hogescholen kunnen worden vergeleken.
  • Cathy Tesselaar, BMD-specialist op het gebied van managementsystemen, voert jaarlijks een interne audit conform ISO 50001 uit. Zij kijkt met een frisse blik naar de organisatie en geeft aanbevelingen waarmee het systeem nog beter kan functioneren.
  • Energiespecialist Mattie Harks is bij HZ betrokken bij de contracten voor de inkoop van energie. Inmiddels is het volledige elektriciteitsverbruik vergroend door middel van Windcertificaten.
  • De locatie Middelburg is na renovatie van een bestaand gebouw in 2018 geopend, deze locatie is inmiddels opgenomen in de MJA3-afspraken. Ook is in 2019 al gerapporteerd over het verbruik in 2018. BMD Advies wordt betrokken bij de benodigde omgevingsvergunningen voor deze locatie.
  • BMD Advies verzorgde op verzoek van HZ een presentatie aan de inkooporganisatie van middelbare en hogescholen in Zeeland over de informatieplicht energiebesparing, waaraan bedrijven en organisaties voor 1 juli 2019 moeten voldoen.

Resultaat

De interactie in en met de regiegroep energie resulteerde in het  implementeren van veel energiebesparende maatregelen zoals isolatie, optimalisatie van installaties, weersafhankelijke temperatuurregeling en toepassing van ledverlichting. Door deze maatregelen en de opgeleverde besparingen voldoet HZ University of Applied Sciences ruimschoots aan de eisen van de MJA3.

Quote:

“HZ University of Applied Sciences was in 2018 de hogeschool met het hoogste besparingspercentage ten opzichte van het werkelijke energieverbruik ((RVO, MJA-sectorrapport Hoger Beroepsonderwijs 2018). Een geweldig resultaat, dat wij mede dankzij de jarenlange samenwerking met BMD Advies konden behalen.”

Daan Polderman, Diensthoofd Campusvoorzieningen en Coördinator Duurzaamheid Bedrijfsvoering

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Abonneer je op onze nieuwsflits!