Energiebesparing = kostenbesparing (deel 1)


Zuinig omgaan met energie: door steeds meer en nieuwe wettelijke verplichtingen wordt bijna vergeten dat u door te investeren in energiebesparende maatregelen ook kosten bespaart. Dat hoeft niet heel complex te zijn, bij veel bedrijven is er op energiegebied nog veel winst te behalen.

Nog steeds actueel: Trias Energetica
Door alle mediageweld rondom het klimaatakkoord lijkt zuinig omgaan met energie iets van de laatste maanden, maar niets is minder waar. Al in 1979 werd aan de TU Delft de Trias Energetica ontwikkeld.

Deze bijna 40 jaar oude strategie gaat uit van drie stappen:

  • Stap 1: Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Pas bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm toe en isoleer gevels en daken.
  • Stap 2: Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie, door bijvoorbeeld een zonneboiler of zonnepanelen te installeren.
  • Stap 3: Zijn er voor de resterende energiebehoefte fossiele brandstoffen nodig, maak daar dan zo efficiënt mogelijk gebruik van. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Hoewel de Trias Energetica in eerste instantie bedoeld is voor het duurzaam ontwerpen van gebouwen, vormt de driestappenstrategie – voorkom verspilling, gebruik duurzame bronnen en efficiënt gebruik van energie – een vaste basis voor iedereen die aan de slag gaat met energiebeheer.

Top 3 technische maatregelen
In de afgelopen paar jaar voerden BMD-adviseurs in het kader van onder andere EED of MJA3 meer dan 80 energie-audits en energiebesparingsonderzoeken uit, inclusief Plan van Aanpak of (indien nodig) een EnergieEfficiencyPlan (EEP). De maatregelen die hierin naar voren komen, zijn ook in te delen naar de Trias Energetica. Soms gaat het daarbij om het plukken van laaghangend fruit, maatregelen die weinig inspanning vragen, waarbij de kosten laag zijn en de terugverdientijden kort. Een top 3 van de technische maatregelen:

1. Vervang conventionele verlichting:
Uit vrijwel alle onderzoeken komt het vervangen van conventionele tl-verlichting door de veel energie-efficiëntere led-verlichting als belangrijke energiebesparende maatregel naar voren. Hiermee kan 50% tot zelfs 60% elektriciteitsbesparing gerealiseerd worden op de bestaande verlichting. De terugverdientijd bedraagt 4 tot 6 jaar.
De investeringskosten voor het vervangen van een conventioneel tl-armatuur door een led-armatuur bedragen, afhankelijk van de situatie, € 30,- tot € 180, – per armatuur, inclusief montage. Soms is het vervangen van conventionele tl-verlichting door hoogfrequentie TL-T5 lampen, met aanzienlijk lagere investeringskosten, een goed alternatief. Dit is bijvoorbeeld het geval bij al toegepaste energiezuinige elektronische voorschakelapparaten (e-vsa) in plaats van oude magnetische starters. Hiermee kan dan nog eens zo’n 35% tot 40% elektriciteitsbesparing gerealiseerd worden. De terugverdientijd bedraagt 2 tot 5 jaar.

2. Plaats bewegingssensoren:
Natuurlijk weet iedereen dat het beter is om verlichting uit te schakelen als er niemand in de ruimte aanwezig is. Toch gebeurt het maar al te vaak dat het licht blijft branden. Het plaatsen van aanwezigheidsafhankelijke schakeling (bewegingssensoren) voorkomt dat, een eenvoudige maar zeer doeltreffende maatregel. Hiermee kan 40% tot 60% elektriciteitsbesparing gerealiseerd worden. De investeringskosten bedragen tussen € 90,- en € 200,- per sensor, inclusief montage. De terugverdientijd bedraagt 1 tot 4 jaar.

3. Restwarmte/warmteterugwinning:
Past bij stap 1 van de Trias Energetica: verspilling voorkomen. Bij veel bedrijven is hierin nog een wereld te winnen. Zo kan mogelijk de warmte die vrijkomt bij één of meerdere persluchtcompressoren benut worden voor bijvoorbeeld de verwarming van een naastgelegen ruimte of het voorverwarmen van CV-water (opwarming tot zelfs 60˚C). Hiermee wordt op het gasverbruik bespaard. Of het technisch gezien rendabel is, hangt natuurlijk van de situatie af.


Volop kansen voor energiebesparing

In dit artikel hebben we ons beperkt tot een top 3 van technische maatregelen. Natuurlijk zijn er veel meer kansen die vaak naar voren komen bij energiebesparingsonderzoeken. Het is ook niet voor niets dat de Erkende Energiemaatregellijsten alsmaar uitgebreider worden. Op deze lijsten staan maatregelen met een terugverdientijd tot en met 5 jaar, die bedrijven verplicht moeten doorvoeren.

Een enkele keer moeten BMD-adviseurs wel eens de discussie met een bedrijf aangaan, wanneer de terugverdientijden van energiemaatregelen naast die van andere investeringen worden gelegd. Dat is vaak appels met peren vergelijken, zeker wanneer met dergelijke investeringen bijvoorbeeld op arbeidskosten wordt bespaard. Gelukkig nemen meer en meer bedrijven hun verantwoordelijkheid en treffen maatregelen die weliswaar soms (maar lang niet altijd) iets langer nodig hebben, maar ook dan zeker een goed rendement zullen leveren. Daarbij komt dat de energieprijzen waarschijnlijk op zeer korte termijn zullen stijgen, waardoor de terugverdientijden alleen maar korter worden. Wacht dus niet af, er zijn mogelijkheden genoeg. In de volgende Nieuwsflits komen we graag terug op dit onderwerp. Dan geven wij u een top 3 van de overige maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van good housekeeping.

Meer informatie
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf? Wij brengen graag voor u in kaart waar uw bedrijf nu staat en wat er nog verbeterd kan worden. De Trias Energetica kan daarbij het uitgangspunt zijn. Neem voor meer informatie contact op met Marcel Capello of Henri Oligschläger. Zij doen u graag een voorstel dat aansluit op uw specifieke situatie. Daarbij kijken zij niet alleen naar de wettelijke verplichtingen, maar zeker ook naar wat het voor u oplevert.