Energiebesparing = kostenbesparing (deel 2)

Energiebesparing = kostenbesparing - BMD ZuidEnergiebewustwording: 10 aanbevelingen

De groenste energie is bespaarde energie! In de BMD-Nieuwsflits november gaven wij u een top 3 van veel toegepaste en rendabele technische maatregelen, in dit artikel gooien we het over een andere boeg: verspilling van energie voorkomen door energiebewustwording, gedrag en good housekeeping. Dat begint bij de medewerkers zelf.

In het eerste deel van deze tweeluik over energiebesparing vormde de Trias Energetica het uitgangspunt:

 1. voorkom verspilling
 2. gebruik duurzame bronnen en
 3. efficiënt gebruik van energie.

In dit artikel staan we uitgebreid stil bij Stap 1: voorkom verspilling. Om verspilling te voorkomen moet eerst sprake zijn van energiebewustwording en vervolgens gedragsverandering.

Persoonlijke energiebewustwording?

De media werkt op grote schaal mee aan energiebewustwording van de ‘burgers’. Zo zond de NOS op 3 december 2018 het programma ‘Wat een weer!’ uit, als opwarmertje voor de klimaatconferentie in Katowice die van 3 tot 14 december duurde. Goed beschouwd stond het totale programma in het teken van energiebewustwording: wat kunt u persoonlijk bijdragen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Ook cabaretier Guido Weijers was van de partij. Weijers is zeer klimaatbewust en zet zich in dat gedachtengoed over te dragen aan fans én politici. Uit zijn oudejaarsconferentie afgelopen jaar: “Op dit moment wordt er elke seconde een voetbalveld aan tropisch regenwoud gekapt om daar voedsel te verbouwen voor onze veeteelt. Klimaat heeft geen gezicht, daarvoor komen we niet van de bank af, terwijl we bij een Amberalert wel direct in actie komen als we het gezicht zien van het betrokken meisje.” De cabaretier, al in 2007 verkozen tot de meest sexy vegetariër, ergert zich eraan dat geld ook bij politici een hogere prioriteit heeft dan klimaat: “Zoals een wijze indiaan zegt: pas als de laatste rivier is opgedroogd, als de laatste vis is gevangen, de laatste boom is gekapt, komen we erachter dat geld niet eetbaar is.”

 

“Pas als de laatste rivier is opgedroogd,
als de laatste vis is gevangen,
de laatste boom is gekapt,
dan komen we er pas achter dat geld niet eetbaar is.”

Guido Weijers

Energiebewust thuis én op het werk

Daar waar technische energiebesparingsmaatregelen getroffen kunnen worden mits er geld voor uitgetrokken wordt, gaat bewustwording en gedragsverandering om de medewerkers zelf. Toen BMD-adviseur Jan Willem de Hoop onlangs een Toolbox Energiebesparing verzorgde bij een van onze klanten, ging hij dan ook uitgebreid op de thuissituatie in. Door mensen bewust te maken van de besparingsmogelijkheden die er in de thuisomgeving zijn (waar jaarlijks altijd wel zo’n 200 tot 300 euro bespaard kan worden) zullen de medewerkers makkelijker de vertaalslag maken naar de werkomgeving en ook daar bewuster omgaan met energie.

Dat is niet altijd makkelijk: bewustwording en gedragsverandering zijn misschien wel de grootste uitdagingen in de strijd tegen verspilling. In een speciale overheidscampagne energiezorg in het kader van de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA’s) was daarom veel aandacht voor beïnvloeding van gedrag van medewerkers in het algemeen en over de effecten hiervan bij energiegebruik. Samengevat zijn er twee typen gedrag: beredeneerd gedrag en gewoontegedrag. In 95 procent van de gedragingen is sprake van gewoontegedrag. Hier moet in de bewustwording op worden ingespeeld, de transitie gemaakt worden van onbewust onbekwaam > bewust onbekwaam > bewust bekwaam > onbewust bekwaam. Bij elke stap horen specifieke acties om de gedragsveranderingen teweeg te brengen.

Ook BMD-adviseurs zien bij bedrijfsrondgangen voor bijvoorbeeld energie-audits vaak dat machines en installaties aan blijven staan, terwijl ze al langere tijd niet ingeschakeld hoeven te zijn. BMD-adviseur Henri Oligschläger: “Het zijn vaak maar kleine dingen, waar mensen gewoon niet bij stil staan. Een eenvoudige maar doeltreffende maatregel, is bijvoorbeeld de rookgasafzuiging in een werkplaats of garage aan het eind van de dag afzetten. Toch vinden bedrijven het lastig om aan dat soort beleid handen en voeten te geven, want wie moet ervoor zorgen dat de afzuiging uit en ook weer aan gaat en hoe borg je dat? Wat in elk geval wel helpt is inzicht in de besparing. Daarom stellen wij na een bedrijfsrondgang altijd een verslag op waarin we de getallen uitwerken, een indicatie geven van hetgeen een bedrijf qua kosten kan besparen door simpelweg de apparatuur uit te schakelen.”

Energiebewustwording: 10 aanbevelingen

In de afgelopen paar jaar voerden BMD-adviseurs in het kader van onder andere EED of MJA3 meer dan 80 energie-audits en energiebesparingsonderzoeken uit, inclusief Plan van Aanpak of (indien nodig) een EnergieEfficiencyPlan (EEP). Dit levert natuurlijk een schat aan informatie op. We selecteerden 10 aanbevelingen en tips:

 1. Maak energie tot een dagelijks onderwerp van gesprek (zoals ziekteverzuim of productkwaliteit) en spreek elkaar aan op energiegebruik: van topmanagement tot en met productiemedewerkers. Energie is geld, praat er dan ook in die termen over.
 2. Volg de energiekosten (kwantiteit en kosten per kWh of m3 gas). Als energie duurder wordt, moet je bij een gelijkblijvende productieopbrengst iets slimmer of beter doen, anders word je armer.
 3. Meten is weten! Met energiemonitoring wordt in kaart gebracht welke bronnen op welk moment (te) veel energie verbruiken. Energielekkages, energie-inefficiënte machines, maar ook verspilling door onbewust gedrag: het komt allemaal aan het licht. Maak de resultaten visueel duidelijk, bijvoorbeeld per afdeling.
 4. Stel key performance indicators (KPI’s) vast, dit kan helpen in het terugdraaien van het energieverbruik. Leg bijvoorbeeld energiegebruik per product vast of bepaal wat de verhouding mag zijn tussen productie en energieverbruik. Daarbij moeten ook de variabelen helder gedefinieerd zijn. Hoeveel invloed heeft de buitentemperatuur bijvoorbeeld?
 5. Maak per afdeling een manager en/of een bevlogen medewerker verantwoordelijk voor het realiseren van die KPI’s of de verbetering daarvan en werk met afrekenbare targets.
 6. Blijf prikkelen en belonen: geef elke afdeling de mogelijkheid om met ideeën voor energiebesparing te komen en stel de afdeling in de gelegenheid om de opbrengst van extra bespaarde energiekosten te besteden aan zaken die zij belangrijk vinden.
 7. Maak het behapbaar en druk energie- en kostenbesparing uit in die grootheid die het meest aanspreekt in het bedrijf: vaak spreekt het totaalbedrag aan energiekosten minder aan dan de energiekosten per product.
 8. Good housekeeping: het zijn vaak de kleine beetjes die bij elkaar geteld een aanzienlijke besparing opleveren: het uitschakelen van apparatuur die niet gebruikt wordt, deuren sluiten, of het regelmatig controleren of schakelklokken van bijvoorbeeld verlichting, ventilatoren, ruimtekoeling en centrale verwarming nog juist zijn ingesteld. Denk daarbij ook aan zomer-/wintertijden, feestdagen, et cetera.
 9. Videoconferentie/skypen/telefonisch overleg: is die persoonlijke afspraak echt nodig of kan het ook op afstand? Staat de reistijd in verhouding tot de duur van het gesprek? Natuurlijk boek je de grootste winst wanneer je een vliegreis kunt voorkomen. Toch is het zeker ook interessant om een afweging te maken bij elke autorit. Naast de brandstofbesparing en het vervallen van de reistijden, verlopen overleggen op afstand vaak efficiënter. Dubbele besparing dus.
 10. Blijf informatie over successen delen!

Meer weten

Wilt u meer weten over energiebesparing, neem dan contact op met specialisten Henri Oligschläger, Jan Willem de Hoop of Marcel Capello. Ook bij bewustwording en gedragsverandering kan BMD Advies uw bedrijf ondersteunen. Pieter Diehl vertelt u er graag meer over.

Meer lezen/zien:

Energiebesparing = kostenbesparing (deel 1), Top 3 technische maatregelen
Een niet alledaags verzoek: Toolbox energiebesparing
Energiebewustwording én blijvend bewustzijn in bedrijven
Wat een weer!, via uitzending gemist