Energiebelasting 2019 over andere boeg

Energiebelasting 2019 Energiebelasting 2019

Het zal u niet verbazen dat net als voorgaande jaren ook de tarieven voor de energiebelasting 2019 zijn gestegen. Opvallend is echter dat het kabinet dit jaar voor een duidelijke stijging van de energiebelasting op gas koos, terwijl de energiebelasting voor elektriciteit enigszins daalt. De overheid hoopt hiermee de energietransitie voor bedrijven en particulieren te versnellen, door ze te stimuleren voor duurzamere opties te kiezen.

Waarom energiebelasting?

In 1996 werd de energiebelasting voor het eerst ingevoerd om het efficiënt gebruik van energie te stimuleren en de CO2-uitstoot te verminderen. U betaalt over elke kWh of m3 die u verbruikt energiebelasting aan uw energieleverancier. Deze draagt die belasting weer af aan de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht. Dit is een extra belasting op het energieverbruik met als doel de duurzame energieproductie te stimuleren. Onder andere de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt hiermee gefinancierd.

Verandering 2019

In december 2018 werden de definitieve tarieven voor de energiebelasting 2019 bekend gemaakt. Hier is inmiddels al het nodige over gezegd, omdat dit flinke gevolgen heeft voor huishoudens. Zo berekende Vereniging Eigen Huis dat een gemiddeld huishouden met een eigen woning dit jaar ruim € 160,- extra aan diverse energiebelastingen kwijt is, een stijging van 26 % ten opzichte van  2018. Hoewel de overheid een positiever beeld geeft, zal ook voor bedrijven de stijging van de energiebelasting duidelijk voelbaar zijn in de portemonnee.

De stijging is het resultaat van de optelsom van een hogere energiebelasting op gas, een forse verhoging van de ODE, een verlaging van de belasting op elektra (0-10.000 kWh) en een lagere heffingskorting. Met deze andere verdeling van de energiebelasting, wil de overheid bereiken dat bedrijven energie gaan besparen en kiezen voor duurzame oplossingen.

De tarieven zijn afhankelijk van de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die u verbruikt. Voor aardgas voor verwarming in de tuinbouw geldt een verlaagd tarief.

Het kabinet heeft in 2019 de energiebelasting als volgt veranderd:

Energiebelasting 2019 BMD Zuid

 

 

 

 

 

 

Hoge energiekosten: zo kunt u de schade beperken

Om de energiekosten in de hand te houden is  een goede inkoopstrategie  van belang. Wat de beste inkoopstrategie is, hangt vooral af van de wensen en mogelijkheden van uw bedrijf: zit u zo’n beetje op het maximale budget wat u kunt vrijmaken voor energie, dan kunt u overwegen om een nieuw contract voor een aantal jaren af te sluiten. Dan weet u in elk geval waar u aan toe bent wanneer de prijzen stijgen. Hebt u de ruimte om meer risico te nemen en durft u in te zetten op een prijsdaling, dan kunt u een contract voor kortere periode afsluiten of zelfs kiezen voor een variabel contract.

Energiebesparende maatregelen

De beste manier om kosten te besparen blijft natuurlijk het treffen van energiebesparende maatregelen: want wat u niet gebruikt, hoeft u niet te betalen. BMD Advies berekent voor u de opties, de investeringen en de terugverdientijden. Zo kunt u op uw energiekosten besparen en CO2 reduceren. Ook de investering in het opwekken van duurzame energie wordt steeds rendabeler. Vooral op het gebied van zonnestroomsystemen zijn de terugverdientijden realistisch. Voor het opwekken van duurzame energie zijn verschillende subsidiemogelijkheden en investeringsregelingen. De specialisten van BMD Advies zoeken graag voor u uit wat de mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie en welke fondsen er voor uw bedrijf beschikbaar zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de energiebelasting 2019, de inkoop van energie, het treffen van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie: de energiespecialisten van BMD Advies helpen u graag. Meer informatie. Bel ons vrijblijvend voor meer informatie op: 013 8000 300, of maak gebruik van ons contactformulier.

Nieuwsflits, januari 2019