1. Energie ontwikkelingen

De afgelopen periode zijn de tarieven verder gedaald. De laatste week zien we echter weer een “opleving” waardoor we nagenoeg op hetzelfde prijsniveau zitten als pakweg 6 weken gelden.
De termijn tarieven van met name aardgas zijn onverminderd laag en zitten nog altijd op de laagste niveaus van de afgelopen 10 jaar.  Relatief hoge temperaturen voor de tijd van het jaar in combinatie met milde weersvooruitzichten, lage olieprijzen, de nog altijd relatief lagere energievraag en het Covid 19 virus zijn de belangrijkste redenen voor het lage prijsniveau.
In vrijwel heel Europa dreigen of zijn er lockdowns om het coronavirus in te dammen, waardoor de energieprijzen zijn gezakt. Op dinsdag corrigeerden de prijzen, ondanks het feit dat de situatie eigenlijk niet veel veranderd is.
De definitieve uitslag van de Amerikaanse verkiezingen kan ook nog effect hebben op de energiemarkten, en dan met name via de olieprijzen. Dit is o.a. afhankelijk van hoe de Senaatzetels worden verdeeld.
Door de Democratische winst voor zowel het presidentschap als de Senaatzetels wordt verwacht dat er sneller nieuwe steunpakketten kunnen worden goedgekeurd. Die uitslag kan een stijgend effect op de energieprijzen veroorzaken. Een verdeelde uitslag of uitslag die lang op zich laat wachten, kan onzekerheid met zich meebrengen en mogelijk bijdragen aan dalende energieprijzen. Op dit moment is het afwachten wat de zittende president Trump nog kan doen, maar het lijkt zo goed als zeker dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Niet geheel toevallig dat de laatste dagen de tarieven wat aan het oplopen zijn.
De spotprijzen voor gas en elektriciteit zijn afgelopen week weer gedaald. De temperaturen zijn de komende week onder gemiddeld in West-Europa, waardoor met name de spotprijzen voor gas weer wat kunnen oplopen. De elektriciteitsprijzen zijn rond de maandwisseling weer een aantal keren negatief geweest door pieken in opwek met windenergie.

Wij blijven de Energie ontwikkelingen op de markten nauwlettend volgen voor u. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de voor u op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen.
Heeft u nog geen prijsafspraken gemaakt voor 2021, neem dan vrijblijvend contact op met Mattie Harks, Frank von Reeken of Guido Schrijver. Zij vertellen u graag over de verschillende inkoopmogelijkheden. Mattie, Frank en Guido zijn te bereiken via het nummer 013-8000300.

Hieronder vind u de ruwe ontwikkelingen van de “kale” gas – en elektraprijzen vanaf 1 januari 2017.
Voor de actuele inkooptarieven kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Gasprijzen november 2020 BMD Advies
Index jaarcijfers nov 2020 BMD Advies

2. Wat heeft de winst van Joe Biden voor invloed op het klimaatakkoord en de energietransitie?

Amerikaanse vlag BMD AdviesVorige week stapte Amerika officieel uit het klimaatakkoord van Parijs onder leiding van president Trump. Na de verkiezingswinst afgelopen week van Joe Biden zijn de kaarten weer volledig geschud. De nieuwe aanstaande president van Amerika heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en het lijkt erop dat er weer een handtekening gaat komen onder het klimaatakkoord.

Donald Trump had in 2019 al aangekondigd uit het akkoord te stappen maar daar zou nog een jaar overheen gaan. De vraag is nu hoe lang Amerika nog uit het klimaatakkoord blijft, want met de aankomende president Joe Biden zijn de rollen totaal omgedraaid. De nieuwe democratische president staat bekend als een klimaatbewuste en groene president. Wat betekent dit voor Amerika en het klimaatakkoord?

Het klimaatakkoord is gesloten op 12 december 2015 door alle landen om gezamenlijk het klimaatprobleem aan te pakken. Het akkoord houdt in dat de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad blijft. Het Parijs akkoord kan een tijdje zonder Amerika, maar het kan niet overleven zonder Amerika. Zonder Amerika, één van de grootste landen ter wereld gaat de energie eruit en valt het model van alle landen die samenwerken uiteen en er is geen alternatief voor.

Joe Biden heeft al gezegd fors te willen investeren in duurzaamheid. Zo wil de nieuwe aankomende president elektrisch wegvervoer stimuleren. Hij wil namelijk in 4 jaar tijd een half miljoen laadstations plaatsen en hij wil 2 biljoen dollar (2.000 miljard dollar) investeren in schone energie. Dit is een heel ambitieus plan wat lijkt op het pas afgesloten Green Deal in Europa. Joe Biden wil in 2035 de gehele elektriciteitsvoorzieningen CO2 neutraal hebben.

Deze plannen zijn behoorlijk van invloed op het Parijs akkoord. Wanneer president Trump nog een termijn van 4 jaar zou krijgen, waren deze plannen nooit doorgegaan. Een goede stap richting een CO2 neutrale wereld.

3. Windenergie 

windenergie op zee BMD AdviesIn 2020 is de wens van de overheid dat 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening helemaal geen CO2-meer uitstoten. Windenergie op zee is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen.

Waarom windenergie op zee

Windenergie op zee speelt een grote rol in de overgang naar een duurzame energievoorziening (energietransitie). De Noordzee is een gunstige plek voor windmolens vanwege:

  • de relatief geringe waterdiepte;
  • het gunstige windklimaat;
  • goede havens en (industriële) energieverbruikers in de buurt.

In de afgelopen jaren zijn de kosten van windenergie op zee drastisch gedaald. Daardoor is het de goedkoopste grootschalige duurzame energiebron. Naast windenergie heeft de energietransitie ook andere duurzame energiebronnen nodig. Zoals windenergie op land, zonne-energie en energie uit biomassa.

Doelen windenergie

In 2019 stonden er windmolens in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen aan windmolens op zee. Deze afspraak staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. Windmolens op zee leveren dan 3,3% van alle energie in Nederland.
In het regeerakkoord en het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken om het succesvolle beleid van windenergie op zee door te zetten. In 2030 zal daardoor ca. 11 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 8,5% van alle energie in Nederland en 40% van ons huidige elektriciteitsverbruik.

De komst van windparken op zee brengt economische kansen met zich mee. Een grote thuismarkt geeft de Nederlandse offshore- en windsector de kans om zijn expertise verder te ontwikkelen en daarmee zijn internationale positie te versterken. Nu al hebben Nederlandse bedrijven een marktaandeel van ongeveer 25 procent van de totale Europese markt voor wind op zee.

Meer informatie over windenergie op zee en over concrete windparkprojecten vindt u:
– op de website Windenergie op zee;
– op de website van Bureau Energieprojecten en Platform Participatie;
– in huis-aan-huisbladen;
– op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u interesse in het vergroenen van uw energie, bijvoorbeeld via de aankoop van certificaten “Hollandse Wind”, neem dan contact op met Guido Schrijver, Mattie Harks of Frank von Reeken, zij zijn te bereiken via het nr 013-8000300.

4. Wijzigingen energiebelasting 2021 

Vanaf 1 januari 2021 worden er weer een aantal maatregelen rondom de energiebelasting gewijzigd. De overheid wil op deze manier de productie van duurzame energie en de reductie van CO2 stimuleren.

wijzigingen energiebelasting BMD AdviesTarief energiebelasting voor walstroom omlaag

Schepen maken gebruik van generatoren om elektriciteit op te wekken. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van dieselmotoren. De motoren blijven ook regelmatig draaien wanneer de schepen zijn aangemeerd. Om de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te verminderen, probeert de overheid te stimuleren om de elektriciteit af te nemen vanaf het vaste land. Die elektriciteit is schoner dan de elektriciteit die wordt gegenereerd met de dieselmotoren.

Het energiebelastingtarief wordt 0,0005 €/kWh. De Opslag Duurzame Energie (ODE) hoeft zelfs niet betaald te worden. Natuurlijk zijn hier bepaalde voorwaarden voor opgesteld door de belastingdienst, bijvoorbeeld dat het geen particulier pleziervaartuig mag zijn.
De Europese Commissie moet het voorstel nog goedkeuren.

Verlaagd tarief energiebelasting openbare laadpalen verlengd

Openbare laadpalen met een zelfstandige aansluiting, hebben momenteel recht op een verlaagd tarief voor energiebelasting. Dit geldt alleen voor de eerste 10.000 kWh. Daarnaast hoeft er ook geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betaald te worden.

Deze maatregel wordt nu verlengd tot het einde van 2022.

Elektriciteit (€/kWh) EB-tarief 2020 ODE-tarief 2020 EB-tarief Walstroom EB-tarief

Laadpaal

0 – 10.000 kWh 0,09770 0,02730 0,0005 0,05083
10.000 – 50.000 kWh 0,05083 0,03750 0,0005 0,05083
50.000 – 10.000.000 kWh 0,01353 0,02050 0,0005 0,01353

5. Controles op de Informatieplicht energiebesparing door omgevingsdiensten

Handhaving op de informatieplicht energiebesparing

handhaving informatieplicht BMD AdviesHeeft u ook een brief gehad van de omgevingsdienst over energiebesparing? De handhaving op de informatieplicht energiebesparing is begonnen. De omgevingsdienst Midden en West-Brabant stuurt op dit moment brieven naar de betreffende bedrijven die nog geen informatieplicht hebben ingevuld op de site van de RVO. Indien de bedrijven alsnog niet voldoen aan de informatieplicht kan de overheid en de betreffende gemeente de bedrijven een dwangsom opleggen. De hoogte van de dwangsom is nog onbekend.

Weet u niet hoe u moet beginnen om aan de informatieplicht te voldoen? Wij ondersteunen u graag bij wat u kan doen om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Neem voor meer informatie contact op met onze energie specialisten Marcel Capello 06 46186999, Henri Oligschläger 06 52011180 of Jaap van de Sande 06 82715235.