1. Energie ontwikkelingen

Nieuwsflits BMD Energie boordevol informatie over ontwikkelingen, energiebesparingspotentieel EED, Klant aan het woord: EKI BV en de introductie Energietransitie ladder. Veel leesplezier!

De energiemarkt blijft ontzettend grillig waarbij de weg naar boven nog altijd geen halt is toegeroepen..

De economie komt langzaam weer op gang en dus stijgt de vraag naar olie. Zoals het er nu uitziet, leidt die stijgende vraag vooralsnog niet tot een hogere productie. Vooral Saoedi Arabië zou voorzichtig zijn met het weer open draaien van de oliekraan, hetgeen de markt nogal verraste. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen. Brent kostte begin februari nog zo’n 56 USD/bbl, maar steeg donderdag, 4 maart, in korte tijd tot ruim boven 67 USD/bbl . Het Amerikaanse WTI is een kleine 3 USD/bbl goedkoper.

Prijzen voor steenkool lieten gedurende februari nogal wat schommelingen zien. De koude periode in de eerste helft van de maand duwde prijzen omhoog, maar dat was van korte duur. Vooral levering de volgende maand/kwartaal daalde sterk, terwijl levering in 2022 zich redelijk snel herstelde van de daling en die zelfs omzette in een stijging. Levering basislast 2022 schommelde begin februari rond de 66 USD/ton en begin maart rond de 69 USD/ton. Met prijzen rond de 65 USD/ton bleven leveringen op de kortere termijn daar significant bij achter.

Ook in februari deden de opmerkelijkste prijsbewegingen zich voor bij emissierechten. Begin februari schoten de prijzen van zo’n 33 EUR/ton omhoog richting 38 EUR/ton om daarna nog door te klimmen tot net boven 40 EUR/ton. Vanaf halverwege de maand werden de prijzen iets gedrukt, onder andere door aanstaande veilingen. Eind februari, begin maart, schommelde de prijs tussen 37 en 38 EUR/ton.

Begin februari stegen de elektriciteitsprijzen rap. De basislast van een maand vooruit steeg van 50 EUR/MWh naar dik 54 EUR/MWh. Eind februari waren de prijzen gedaald tot beneden 47 EUR/MWh. De leveringen kwartaal en jaar vooruit stegen minder en vielen daardoor ook minder diep. Basislast jaar vooruit wist zelfs rond de 50 EUR/MWh te blijven.

Net als bij kolen en elektriciteit was er bij gas in de eerste helft van februari een piek. Bij de jaarcontracten was die relatief bescheiden, maar de prijzen voor leveringen op de korte termijn stegen aanmerkelijk, van zo’n 18 EUR/MWh naar ruim 20 EUR/MWh. Die piek was echter van korte duur. In de tweede helft van de maand kabbelden de prijzen tussen 16 en 17 EUR/MWh.

Wij blijven de ontwikkelingen op de markten nauwlettend volgen voor u. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de voor u op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen.
Hieronder vindt u de ruwe ontwikkelingen van de “kale” gas – en elektraprijzen vanaf 1 januari 2018. Voor de actuele inkooptarieven en inkoopstrategie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. BMD energie specialisten 013 8000300.

Gas Electra Endex Maart 2021

2. Energiebesparingspotentieel EED Energie-audits 2020

EED energie BMD AdviesAan de hand van de opgestelde en ingediende EED Energie-auditverslagen kan goed opgemaakt worden wat in algemene zin kansrijke energiebesparingsmogelijkheden zijn. Dit potentieel is cijfermatig de optelsom van de te behalen jaarlijkse energiebesparing per energiedrager (elektriciteit, gas en autobrandstof).
Uit onze auditverslagen komt naar voren dat er jaarlijks gemiddeld circa 10% op het totale elektriciteitsverbruik bespaard kan worden. Voor het gasverbruik bedraagt dit gemiddeld 15,5% en voor het autobrandstofverbruik ongeveer 15%.

Overzicht potentieel

In technische zin is het potentieel onderverdeeld naar type besparingsmaatregel, met bijbehorende investeringskosten en terugverdientijden. Het is interessant en leerzaam om van dit potentieel een overzicht te maken, omdat dit laat zien welke maatregelen voor het bedrijfsleven gangbaar zijn om op het energieverbruik te besparen. Gelijktijdig wordt daarmee op de energiekosten bespaard en vindt CO2-reductie plaats, wat gunstig is voor de CO2-footprint van het bedrijf.

Via de onderstaande opsomming wordt dit energiebesparingspotentieel gepresenteerd. De mogelijk te treffen energiebesparende maatregelen zijn daarbij onderverdeeld naar gebouwgebonden en procesgebonden maatregelen, en betreffen ook transport (vervoer) gebonden maatregelen. Soms kan er sprake zijn van overlap, omdat een maatregel dan zowel gebouw- als procesgebonden is.

Uw bedrijf kan via dit overzicht op ideeën worden gebracht, bewust gemaakt worden van de mogelijkheden en gestimuleerd worden om energie te besparen en te verduurzamen. 

3. EKI BV-Energie & Besparing-Klant aan het woord

EKI Energie & Besparing BMD AdviesAan doorzettingsvermogen ontbreekt het niet bij familie van der Tol-Peters, eigenaar van rubber- en schuim producent EKI en Papierfabriek Nijmegen. Toen het familiebedrijf de kans kreeg de voormalige Sappi fabriek te kopen, zijn ze in het diepe gesprongen.
En van het begin af aan stond 1 onderwerp voorop: Duurzaamheid! In deze ‘klant aan het woord’ Chantal Peters over Energie & Besparing.

BMD Advies heeft de familie van der Tol-Peters op energiegebied bijgestaan:

Chantal Peters: “Een van de partijen die we hebben ingeschakeld voor de begeleiding in dit complexe traject is BMD Advies Zuid-Nederland.
Frank von Reeken van BMD Advies verzorgde reeds de energie inkoop voor onze studenten accommodatie Huize Sonnaville en heeft ons in dit gigantische project o.a. bijgestaan op het gebied van de teruglever- en meetcontracten, monitoring, inkoop van onze energie en de GVO (Garanties van Oorsprong) contracten. Voor ons was het zeer prettig dat Frank ons een beetje wegwijs heeft gemaakt in de ondoorzichtige energiewereld en voor ons de contacten met alle partijen heeft onderhouden en de benodigde overeenkomsten namens ons heeft afgesloten. Dit heeft ons veel tijd en geld bespaart uiteindelijk.”

Voor meer informatie over de energiedienstverlening van BMD Advies kunt u terecht op onze site www.bmdzuid.nl/energie-besparing of contact opnemen met Frank von Reeken, energiespecialist, te bereiken via het nr. 013-8000300.

Lees het hele artikel onder andere welke duurzame facetten EKI BV heeft toegepast.

4.  Introductie Energietransitie ladder

Herkenbaar ?

energietransitie ladder BMD AdviesEnergietransitie en energiebesparing krijgen steeds meer vorm in Nederland en de wetten en regels worden hierin continue aangescherpt. Ook uw organisatie/bedrijf dient hieraan te voldoen. Deze wetten en regels zijn niet altijd voor iedereen duidelijk en daarnaast weten bedrijven als het gaat om energietransitie vaak niet waar ze moeten beginnen. Is dit ook herkenbaar voor u?

Introductie Energietransitie

Wij hebben hierin de oplossing gevonden in de vorm van de energietransitie ladder. Met de introductie maken we samen met u een start met de energietransitie en zorgen we dat u voldoet aan alle Wet- en regelgeving omtrent energiebesparing en energietransitie.
Met de energietransitie ladder bespreken en bepalen we samen met u de ambitie van uw bedrijf. Waar wilt u naar toe met uw bedrijf op het gebied van energietransitie? Vervolgens starten we een nulmeting door uw bedrijf te toetsen op energietransitie. Waar staat u nu op de energietransitie ladder?

Meer weten over de kennismakingsactie en wat het uw bedrijf kan opleveren? Neem contact op met Jaap van de Sande  06-82715235