1. Energie ontwikkelingen

Nieuwflits BMD Energie de eerste Nieuwsflits van dit jaar boordevol informatie over ontwikkelingen, tarieven, het nieuwe energielabel en de Netwerkbijeenkomst over Energietransitie. Veel leesplezier!

Termijn tarieven

De termijn tarieven van zowel gas als elektriciteit zijn afgelopen week fors gestegen.
In de eerste helft van de afgelopen maand stegen de olieprijzen lichtjes om vervolgens vlak door de kerstdagen te gaan. Begin dit jaar kwam daar verandering in, omdat Saudi Arabië besloten heeft de eigen olie productie vanaf februari met 1 mln. vaten per dag te verminderen. Daarmee maakt Saudi Arabië ruimte voor landen, zoals Rusland, die juist meer olie willen produceren en voorkomt zodoende dat de prijs onderuit gaat. Sterker nog, het feit dat de OPEC+ in staat lijkt te zijn om tot goede afspraken te komen, is voldoende om de prijs vooralsnog te laten stijgen. Brent begon de maand december op een kleine 49 USD/bbl, sloot de maand af op ruim 51 USD/bbl  en pluste daar begin januari direct ruim 3 USD/bbl bij. De goedkopere Amerikaanse WTI volgde de koers van Brent op een niveau 3,7 USD/bbl beneden Brent.

Steenkool

De Chinese economie lijkt de gevolgen van de coronacrisis van zich af te hebben geschud en draait weer op volle toeren. De vraag naar steenkool is aangetrokken, terwijl steenkoolproducent Columbia in productie achterblijft. Daardoor stijgen sinds halverwege november prijzen voor steenkool gestaag. Zuid-Afrikaanse verkopers kunnen zelfs ruim 65% meer vragen voor steenkool dan begin november. Uiteraard beïnvloeden die gebeurtenissen ook de prijzen voor steenkool aangeleverd in de havens van Noordwest Europa. Levering 2021 ging van zo’n 63 USD/ton begin december naar ruim 71 USD/ton in de laatste dagen van 2020. Begin dit jaar trad echter een daling op, waarbij de waarde voor het resterende deel van 2021 rond de 67 USD/ton ligt.

De prijs voor emissierechten ging in december met schokken en stoten omhoog. Startend beneden 30 EUR/ton werd eind van het jaar bijna de 33,50 EUR/ton aangetikt. Begin dit jaar werd die drempel zelfs overschreden, zonder dat er echte nieuwe gebeurtenissen aan ten grondslag lijken te liggen.

Elektriciteit

Net als overige commodity’s zat elektriciteit in de eerste weken van december in de lift om vervolgens licht te dalen. De prijzen voor levering basislast 2021 stegen van zo’n 43 EUR/MWh begin december naar ruim 49 EUR/MWh eind van de maand. De prijsbewegingen voor leveringen op kortere termijnen waren forser, waarbij maand vooruit van 46 EUR/MWh tot bijna 60 EUR/MWh klom, om vervolgens naar ruim 56 EUR/MWh terug te zakken. Het echte vuurwerk vond echter aan de overzijde van de Noordzee plaats. De TSO National Grid moest alle zeilen bijzetten om de touwtjes aan elkaar te knopen. Omstandigheden zoals een koude golf, minder kolencentrales dan voorheen en de 1000 MW Britned kabel die sinds begin december niet beschikbaar is, hadden intraday prijzen van 1000 GBP/MWh tot gevolg.

Gas

De hoge energievraag in Azië trekt LNG weg van de Europese markt met een prijsopdrijvend effect. De LNG terminals in het Verenigd Koningrijk worden gemeden en Engeland trekt via de BBL gasleiding volop gas uit Nederland. Verder is het op dit moment nog afwachten wat de gevolgen van de crisis gaan zijn voor de energie afnames.

Wij blijven de ontwikkelingen op de markten nauwlettend volgen voor u. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de voor u op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen.
Hieronder vind u de ruwe ontwikkelingen van de “kale” gas – en elektraprijzen vanaf 1 januari 2017. Voor de actuele inkooptarieven kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. BMD energie specialisten 013 8000300.

Endex feb 2021 BMD Advies

2. Tarieven energiebelasting 2021

energiebelasting BMD AdviesSinds 1996 betalen we allemaal energiebelasting. Dit is destijds ingevoerd om het efficiënt gebruik van energie te stimuleren en de CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2013 is daar de ODE (opslag duurzame energie) bijgekomen. Met dat geld worden subsidies, zoals de SDE++ subsidie, gefinancierd.

De tarieven van energiebelasting en ODE worden ieder kalenderjaar opnieuw bepaald door de overheid. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de verschillende klimaatdoelstellingen. De Nederlandse overheid wil graag dat men steeds minder gas gaat gebruiken. De energiebelasting voor gas is daarom weer verhoogd en voor elektriciteit is de belasting iets verlaagd. Op die manier wordt het aantrekkelijker voor bedrijven om te over te stappen naar elektriciteit i.p.v. gasverbruik, dit wordt ook wel elektrificatie genoemd.

Aardgas per m³ EB 2020 ODE 2020 EB 2021 ODE 2021
0 – 170.000 € 0,33307 € 0,07750 € 0,34856 € 0,08510
170.000 – 1.000.000 € 0,06444 € 0,02140 € 0,06547 € 0,02350
1.000.000 – 10.000.000 € 0,02348 € 0,02120 € 0,02386 € 0,02320
Elektriciteit per kWh EB 2020 ODE 2020 EB 2021 ODE 2021
0 – 10.000 € 0,09770 € 0,02730 € 0,09428 € 0,03000
10.000 – 50.000 € 0,05083 € 0,03750 € 0,05164 € 0,04110
50.000 – 10.000.000 € 0,01353 € 0,02050 € 0,01375 € 0,02250
Heffingskorting -€ 435,68 -€ 461,62


Tarief energiebelasting voor walstroom omlaag

Schepen maken gebruik van generatoren om elektriciteit op te wekken. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van dieselmotoren. De motoren blijven ook regelmatig draaien wanneer de schepen zijn aangemeerd. Om de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te verminderen, probeert de overheid te stimuleren om de elektriciteit af te nemen vanaf het vaste land. Die elektriciteit is schoner dan de elektriciteit die wordt gegenereerd met de dieselmotoren.

Het energiebelastingtarief wordt 0,0005 €/kWh. De Opslag Duurzame Energie (ODE) hoeft zelfs niet betaald te worden. Natuurlijk zijn hier bepaalde voorwaarden voor opgesteld door de belastingdienst, bijvoorbeeld dat het geen particulier pleziervaartuig mag zijn. De Europese Commissie moet het voorstel nog goedkeuren.

Verlaagd tarief energiebelasting openbare laadpalen verlengd

Openbare laadpalen met een zelfstandige aansluiting, hebben momenteel recht op een verlaagd tarief voor energiebelasting. Dit geldt alleen voor de eerste 10.000 kWh. Daarnaast hoeft er ook geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betaald te worden. Deze maatregel wordt nu verlengd tot het einde van 2022.

Elektriciteit per kWh Laadpaal EB Walstroom EB ODE
0 – 10.000 € 0,05164 € 0,0005 € 0,0000
10.000 – 50.000 € 0,05164 € 0,0005 € 0,0000
50.000 – 10.000.000 € 0,01375 € 0,0005 € 0,0000

Voor vragen over de tarieven energiebelasting kunt u contact opnemen met BMD energie specialist Mattie Harks, mattie.harks@bmdzuid.nl  06 52864955, Frank von Reeken, Frank.von.Reeken@bmdzuid.nl 06 52227337 of Guido Schrijver, Guido.Schrijver@bmdzuid.nl 06 11707474. 

3. Nieuwe rekenmethode voor energielabel is ingegaan!

Vanaf januari 2021 is de nieuwe rekenmethodiek ingegaan voor energieprestatie en energielabel. De nieuwe NTA 8800 vervangt het oude NEN 7120 model die tot eind 2020 van kracht was. Het grote verschil tussen de oude en de nieuwe methodiek is de vaststelling en de werkwijze. De nieuwe methodiek wordt op een meer nauwkeurige manier bepaald.

 

 

Energielabel BENG 2 (kWh/m2 per jaar)
A++++ Primair fossiel gebruik ≤ 0
A+++ 0 < Primair fossiel gebruik ≤ 50
A++ 50 < Primair fossiel gebruik ≤ 80
A+ 80 < Primair fossiel gebruik ≤ 110
A 110 < Primair fossiel gebruik ≤ 165
B 165 < Primair fossiel gebruik ≤ 195
C 195 < Primair fossiel gebruik ≤ 255
D 255 < Primair fossiel gebruik ≤ 300
E 300 < Primair fossiel gebruik ≤ 345
F 345 < Primair fossiel gebruik ≤ 390
G Primair fossiel gebruik > 390

Verschil oude en nieuwe methodiek

Het grote verschil tussen de oude en de nieuwe methodiek is dat er met de nieuwe methodiek alles door de adviseur gecontroleerd dient te zijn. Wanneer de pandeigenaar vertelt dat er gevelisolatie aanwezig is van 10 centimeter dikte, mocht dit met de oude methodiek worden opgeschreven, echter niet met de nieuwe. De adviseur dient door eigen waarneming of middels een factuur met datum en adresgegevens aan te tonen dat gevelisolatie aanwezig is. Wanneer dit niet voorhanden is, worden de waardes van het bouwjaar genomen. Waar voorheen een label via internet kon worden aangevraagd zonder dat er een adviseur kwam kijken, is dit met de nieuwe methode niet meer mogelijk. De vakbekwame adviseur dient langs te komen om het bedrijfspand te inventariseren.

Andere rekenmethode

De NTA 8800 gaat over naar een andere rekenmethode. De nieuwe methode kijkt naar de energiebehoefte van een gebouw in kWh per m2  gebruiksoppervlakte per jaar. Hierbij wordt tevens bekeken hoeveel procent van de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen zoals zon, zonnewarmte en aardwarmte. Windenergie wordt niet meegenomen in deze berekeningen. Daarnaast wordt er ook geen onderscheid meer gemaakt tussen bestaande- en nieuwbouw.

Het nieuwe energielabel is 10 jaar geldig en is verplicht bij verkoop of verhuur van het pand. Vanaf 2023 is een label C verplicht bij alle kantoorpanden groter dan 100 m2. Voor alle regels en uitzonderingen kunt u terecht op de website van RVO.

Wit u als bedrijf of pandeigenaar weten wat het nieuwe label voor u betekent? BMD energie komt graag met u in contact om de mogelijkheden van het nieuwe energielabel toe te lichten. Jaap van de Sande, jaap.vandesande@bmdzuid.nl 06 82715235 of een van onze andere energiespecialisten staan klaar om u daarin te ondersteunen 013 8000300.

4.  Energietransitie: Wat betekent dit voor uw bedrijf?
     BMD Netwerkbijeenkomst 25 februari 2021 

Waar staat u en wat kunt u nog verwachten?

energietransitie 2021 BMD AdviesEnergietransitie 2021: De overheid wordt steeds actiever op het terrein van de energietransitie. Bedrijven kunnen er niet meer omheen en moeten óók aan de bak. Er zijn speciale teams gevormd die invulling moeten geven om bedrijven in beweging te krijgen. BMD energie krijgt regelmatig vragen over de Informatieplicht energiebesparing, Energiebesparingsonderzoeken en de EED energie-audits!
Tijdens BMD Netwerk van 25 februari 2021 komt u hier alles over te weten. BMD Advies energiespecialist Jaap van de Sande licht toe wat er op korte en middellange termijn nog op stapel staat.

Vrijblijvend deelnemen

Geïnteresseerden bieden wij graag de mogelijkheid om 1x keer vrijblijvend deel te nemen. Als de opzet u bevalt, dan kunt u deelnemer worden van het BMD-Netwerk.

Plaats – Online Microsoft Teams
Onderwerp – Energietransitie 2021: Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Datum – 25 februari 2021
Tijdstip – 09:00 uur tot 11:00 uur

Aanmelden BMD-Netwerk op 25 februari Energietransitie 2021: Wat betekent dit voor uw bedrijf?