Energie besparen door onderhoud

Kansen energie besparen door onderhoud

energie besparen door onderhoud BMD AdviesEnergie besparen door onderhoud, het is een combinatie die op het eerste gezicht niet voor de hand ligt. Dat er op dit gebied echter veel kansen liggen, blijkt wel uit het feit dat een deel van de ‘Erkende maatregelen voor energiebesparing’ gericht zijn op onderhoud. We hebben het dan over de DBO-maatregelen, maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud.

Periodiek beoordelen

Zoals u inmiddels wellicht weet, ben ik er geen voorstander van om alles maar in regels en richtlijnen vast te leggen. Het is immers niet alleen het uitvoeren van de maatregelen, maar ook de registratie ervan in logboeken om de opvolging aantoonbaar te maken. Toch sta ik zeker niet negatief tegenover de Erkende maatregelen voor energiebesparing  of doelmatig beheer en onderhoud. De lijsten zijn meer een soort checklists, wensenlijsten. Het is ook niet gezegd dat elk bedrijf alle maatregelen moet doorvoeren. U bent echter wel verplicht de lijsten periodiek tegen het licht te houden en te beoordelen wat u redelijkerwijs kunt uitvoeren.

Gebruik gezond verstand

Voor verschillende bedrijfstakken zijn er DBO-maatregelen vastgesteld. We hebben het daarbij echt niet over rocketscience, maar meer over het gebruik van gezond verstand. Het periodiek schoonmaken van filters van het ventilatiesysteem bijvoorbeeld. Controleren of de temperatuur van de koelinstallatie wel juist is ingesteld. Of het regelmatig schoonmaken van verlichtingsarmaturen en lampen. Good housekeeping, zoals het uitschakelen van apparatuur en installaties die buiten bedrijfstijden onnodig aanstaan, hoort er ook bij.

Bekend voorbeeld: persluchtlekkages

Als het gaat om onderhoud en energiebesparing, is het voorkomen van persluchtlekkages een bekend voorbeeld. Hoewel het inmiddels wel een beetje uitgekauwd is, gebruik ik deze DBO-maatregel toch nog maar een keer. Want bij gebruik van perslucht is er bijna altijd sprake van energie- en dus financieel verlies. Een persluchtlekkage merk je niet vanzelf op, hoogstens neemt het geluid een beetje toe. Met onderhoud en continue aandacht voor de bestrijding van lekkages bespaar je misschien geen duizenden euro’s, maar per persluchtsysteem scheelt het toch al snel zo’n € 170,- per jaar. En dat terwijl dergelijke lekkages vaak makkelijk zelf voorkomen of hersteld kunnen worden.

Meenemen in onderhoudscontracten

Een onderhoudsmonteur is doorgaans niet met energiebesparing bezig. Hij controleert of alles nog naar behoren werkt, vervangt eventueel kapotte onderdelen en gaat weer door naar de volgende klant. Terwijl die zelfde monteur een eenvoudig checklistje kan doorlopen: is de installatie nog juist ingeregeld, is de druk niet te hoog of te laag, past de temperatuur bij het seizoen, kloppen de tijdsinstellingen nog wel? Het kan eenvoudig meegenomen worden in de onderhoudscontracten. Bovendien wordt doelmatig en preventief onderhoud door automatisering steeds makkelijker. Zoals dashboards in de nieuwe automodellen aangeven dat de  bandenspanning te laag is – met een hoger brandstofverbruik tot gevolg  – , zo geeft ook het bedieningsscherm van de nieuwere installaties steeds meer informatie. En zoals de garage weet bij welke onderhoudsbeurt er een nieuwe distributieriem in de auto moet, weet de leverancier van een installatie wanneer een bepaald onderdeel  preventief vervangen moet worden.

Doelmatig en preventief onderhoud: vele kleine successen

Zo voorkom je niet alleen hoge kosten door stilstand en reparatie, je voorkomt ook verspilling van energie. In veel gevallen is het energieverbruik vlak voor een storing namelijk hoger. Doelmatig en preventief onderhoud: qua energiebesparing gaat het om een procentje hier en een besparinkje daar. Maar uiteindelijk gaat om vele kleine successen, die bij elkaar opgeteld een heel mooi rendement op kunnen leveren, zonder dat er al te gekke investeringen voor nodig zijn.

Henk Krols 06 52 -015555 partner en adviseur bij BMD Advies, de fullservice QHSE partner voor bedrijven.