Een boost voor circulaire economie 2019


Het kabinet stelt jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor klimaatmaatregelen. In 2019 gaat 22,5 miljoen daarvan naar duurzame en circulaire initiatieven. Nederland werkt hard om in 2050 een economie zonder afval te zijn: een circulaire economie. Continu hergebruik van grondstoffen biedt volgens het kabinet ook grote kansen voor het bedrijfsleven.

22,5 miljoen euro voor circulaire economie
Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) kunnen we niet om de circulaire economie heen willen we de Klimaatdoelen halen: “Hergebruik van materialen is de toekomst. Onze grondstoffen komen voortaan niet meer uit een olievat, maar uit de vuilniszak. Daarom zijn er voor die initiatieven die dat promoten miljoenen euro’s beschikbaar. Soms zal het nodig zijn om dat ene slimme idee net het laatste zetje naar een doorbraak te geven, een andere keer om een handige oplossing zo breed mogelijk te verspreiden.”

Zij maakte op 10 oktober 2018, De Dag van de Duurzaamheid, bekend dat het kabinet 22,5 miljoen euro uittrekt voor duurzame en circulaire initiatieven. Dit budget zal als volgt besteed worden:

  • 10 miljoen euro is bestemd voor het stimuleren van hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen, duurzamer ontwerpen en recycling van producten: producten duurzamer te ontwerpen en te recyclen. Een deel gaat naar de ontwikkeling van nieuwe milieustraten, circulaire ambachtscentra en innovatieve sorteerinstallaties.
  • Voor de recycling van asfalt, beton en staal komt 5 miljoen euro beschikbaar. Dit gaat bijvoorbeeld naar Rijkswaterstaat voor de aanleg van teststroken met duurzame asfaltmengsels en onderzoek naar duurzamere productie en toepassing van staal in de infrastructuur.
  • Om klimaatneutraal en duurzaam inkopen van bijvoorbeeld ICT-producten of kantoormeubilair te bevorderen bij overheden en zorginstellingen is 7,5 miljoen euro uitgetrokken. Er worden ook proefprojecten uitgevoerd met CO2-schaduwprijzen.

Week van de Circulaire Economie 2019
Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 januari 2019 organiseert Nederland circulair! de Week van de Circulaire Economie. Koplopers die nu al slim, circulair ondernemen geven een kijkje in de keuken. Nederland circulair! stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Er is een online community Circulairondernemen.nl. Daarnaast worden verschillende activiteiten georganiseerd, waarvan de Week van de Circulaire Economie er één is.

Nederland circulair! wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en uitgevoerd door MVO Nederland, Circle Economy, Het Groene Brein, Sustainable Finance Lab en RVO.nl.

Bron: Rijksoverheid, Circulairondernemen.nl