1. Energie ontwikkelingen. De wisselvalligheid van de markt blijft onverminderd groot.

Ondanks Opec’s en Rusland’s beslissing van begin april om vanaf mei de olieproductie geleidelijk aan op te voeren, zijn de olieprijzen gedurende april met ruim 10% gestegen. Lage voorraden in de VS en optimisme over economisch herstel, lieten de balans doorslaan richting toenemende schaarste, een sentiment dat momenteel voor veel grondstoffen de toon zet. Van een prijsniveau begin april rond 63 USD/bbl, steeg Brent begin mei richting 70 USD/bbl.

Ook de kosten voor steenkool zijn gedurende de maand april gestegen. Wederom waren het vooral leveringen in de komende maanden welke aanzienlijk in prijs zijn gestegen, het leveringsjaar vooruit hield het gematigder. Dat laatste product ging van ruim 72 USD/ton begin april naar zo’n 77 USD/ton begin mei. Leveringen in de komende maanden kwamen van een lager niveau, maar haalden eind april de jaar-vooruit in en stegen begin mei door richting 80 USD/ton.

Na halverwege maart definitief boven de 40 EUR/ton uit te zijn gestegen, lijken de emissieprijzen eind april/begin mei, een aanval op de 50 EUR/ton te doen.  Aanscherping van de ETS staat de komende maanden op de agenda van de EU en de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof geeft een forse steun voor verdere aanscherping en dus steun voor hogere prijzen van de verhandelbare, maar steeds schaarser wordende rechten.

Zon en wind zorgden voor het sneuvelen van productierecords duurzame elektriciteit, maar wel met een forse weerslag op de spotprijzen. Tijdens Bevrijdingsdag daalde de EPEX voor levering tussen 2 en 3 uur ’s middags zelfs naar min 22,60 EUR/MWh, maar in Duitsland zakte de prijs nog verder weg: min 36,71 EUR/MWh. Desondanks stijgen de termijnprijzen en dan vooral de maand vooruit, een en ander overeenkomstig de prijsontwikkelingen voor steenkool en aardgas.

Waar de prijs voor basislast 2022 begin april nog op 55 EUR/MWh lag, moest begin april bijna 60 EUR/MWh worden betaald. Leveringen basislast in de komende maanden zijn bijna 5 EUR/MWh duurder dan levering 2022.

Net als bij kolen en elektriciteit, stegen de prijzen voor gas en dan vooral voor leveringen in de komende maanden. Bij de jaarcontracten was die stijging relatief bescheiden, maar 2022 liep wel sneller omhoog dan 2023 en 2024. De prijzen voor leveringen op de korte termijn stegen aanmerkelijk, van zo’n 19 EUR/MWh beging april naar pakweg 24 EUR/MWh begin mei.

Wij blijven de ontwikkelingen op de markten nauwlettend volgen voor u. Alleen op die manier kunnen we de juiste looptijd en de voor u op maat gemaakte inkoopstrategie bepalen.
Hieronder vindt u de ruwe ontwikkelingen van de “kale” gas – en elektraprijzen vanaf 1 januari 2018. Voor de actuele inkooptarieven en inkoopstrategie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. BMD energie specialisten 013 8000300.

2. Kloosterhotel Zin-Klant aan het woord

Duurzaam ontwikkelen: People, Planet, Profit anno 2021

People, Planet, Profit Kloosterhotel Zin BMD Advies

Kloosterhotel Zin over Duurzaam ontwikkelen. Waarbij People, Planet, Profit op harmonieuze wijze, in het verleden en anno 2021, wordt gecombineerd. Heerlijk tot rust komen in een ruimtelijke en groene omgeving? Dat kan bij het Kloosterhotel Zin in Vught. Lekker ontspannen vergaderen of werken aan teambuilding. Bij het Kloosterhotel is er alle ruimte om rustig te vergaderen en na te denken over de toekomst. In deze ‘klant aan het woord’ Gerie ten Cate over Energie & Besparing.

 

De relatie tussen BMD en het Kloosterhotel

De relatie met BMD Advies is hoofdzakelijk gericht op het ondersteunen op energiegebied. BMD Advies begeleidt het kloosterhotel al jaren bij het inkopen van groene energie. Gerie ten Cate: “ Doordat Frank von Reeken van BMD Advies deze begeleiding doet, hebben we weinig omkijken naar onze energiezaken.  We weten ook dat we een markconforme prijs betalen. Dit geeft ons enorme rust”.  Het kloosterhotel heeft BMD Advies ook ingeschakeld om te kijken naar energiebesparing.  Afgelopen jaar heeft Jaap van de Sande van BMD Advies de organisatie helemaal doorgelicht op energiebesparing en transitie. “Het is een erg goed en duidelijk energietransitie rapport geworden. Dit gaan we gebruiken als leidraad voor de komende jaren om onze organisatie verder te verduurzamen. Als eerste willen we de thermische schil verbeteren en zonnepanelen installeren. We bouwen een overdekte parkeerplaats voor ca. 100 auto’s waarin de zonnepanelen integreren.”

Lees het gehele interview met Gerie ten Cate over Duurzaam ondernemen binnen Kloosterhotel Zin.

Meer informatie lezen over People, Planet, Profit van het Kloosterhotel Zin en haar mogelijkheden? Ga naar de website Kloosterhotel Zin.

Voor meer informatie over de energiedienstverlening van BMD Advies kunt u terecht op onze website of neem contact op met energiespecialist Jaap van de Sande, jaap.vandesande@bmdzuid.nl,  tel.nr. 013-8000300.

3. EED Energie-auditronde afgerond. Hoe nu verder ? Met een EED abonnement!

Bedrijven beginnen vaak laat aan de EED Energie-audit. Ook blijkt dat een vervolgaanpak op de eerste audit de afgelopen jaren weinig aandacht heeft gehad. Daardoor is het lastig om de audit snel en zorgvuldig te updaten. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen moeten bedrijven eind 2024 opnieuw voldoen aan de EED Energie-auditplicht. Tenzij hier (deels) invulling aan gegeven wordt met specifieke keurmerken (bv CO2-prestatieladder, ISO 50.001 e.d.). De vraag die bij veel klanten speelt is: hoe gaan we nu verder?
Om het proces te vereenvoudigen en meer gestructureerd aan te pakken, introduceert BMD Advies een “EED abonnement”. Met dit abonnement verdelen we de uitvoering van de volgende EED Energie-audit van 2024 over de komende 4 jaar.

Lees verder welke elementen er jaarlijks geactualiseerd worden, de voordelen en de noodzaak van het EED abonnement.

Wilt u meer weten over het EED abonnement, of dient u eventueel nog een EED Energie-audit uit te voeren, dan kunt terecht bij onze energiespecialisten 013 8000300.