EED Energie-auditronde afgerond. Hoe nu verder? Met een EED abonnement!

EED tweede energie-auditronde

Energie-auditronde BMD AdviesAfgelopen jaar zijn we met veel bedrijven actief bezig geweest met het uitvoeren van de EED Energie-audit (tweede ronde). Het verslag van de tweede EED Energie-auditronde moest uiterlijk op 31 december 2020 digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Sommige bedrijven hebben hier niet tijdig aan voldaan. Deze bedrijven geven hier later invulling aan en zijn hier nog mee bezig.

Omdat bedrijven vaak laat beginnen aan de EED Energie-audit, en hieruit naar voren komt dat een vervolgaanpak op de eerste audit de afgelopen jaren weinig aandacht heeft gehad, blijkt het lastig om de audit snel en zorgvuldig te updaten.

Hoe gaan we nu verder?

De vraag die bij veel klanten speelt is: hoe gaan we nu verder?
Aan het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zijn wettelijke verplichtingen verbonden (energiebesparingsplicht). Daarnaast krijgt de energietransitie, nu en de komende jaren, in de wet- en regelgeving een meer nadrukkelijkere rol.
Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen moeten bedrijven eind 2024 opnieuw voldoen aan de EED Energie-auditplicht. Tenzij hier (deels) invulling aan gegeven wordt met specifieke keurmerken (bv CO2-prestatieladder, ISO 50.001 e.d.).

EED Abonnement (derde Energie-auditronde)

Om het proces te vereenvoudigen en meer gestructureerd aan te pakken introduceren we een “EED abonnement” bij onze klanten. Met dit abonnement verdelen we de uitvoering van de volgende EED Energie-audit van 2024 over de komende 4 jaar. De volgende elementen uit de audit actualiseren we jaarlijks in het EED abonnement

  • Jaarlijkse energiecijfers
  • Het actualiseren van de energiebalans
  • Het maken van een bedrijfsenergieplan
  • Het implementeren van maatregelen

Per klant op maat

Dit abonnement wordt per klant op maat gemaakt. De eerste reacties van klanten zijn positief. Ze zien het voordeel en de noodzaak van het abonnement. Door jaarlijks bezig te zijn met de elementen (onderdelen) van de EED Energie-audit blijft het een levend proces. Daardoor maakt uw bedrijf actief stappen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Hiermee blijft uw bedrijf up-to-date op energiebesparingsgebied.

Tevens adviseert BMD Advies over subsidiemogelijkheden en fiscale aftrekregelingen voor geplande besparingsmaatregelen en duurzame energietechnieken. Indien gewenst verzorgen we de benodigde aanvragen.

Energietransitie

Tijdens onze jaarlijkse bedrijfsbezoeken kijken we ook naar de mogelijkheden in het kader van de energietransitie. Wat doet uw bedrijf al aan energietransitie en wat zijn de ambities? Met deze vragen kijken wij of we stappen kunnen zetten naar deze ambities toe. Door energiebesparing kunt u kosten besparen en daarnaast voldoen aan wet- en regelgeving. Wat goed is voor het milieu.

Onafhankelijk adviesbureau

Als onafhankelijk adviesbureau geven we, indien gewenst, advies over de mogelijkheden, investeringen en terugverdien tijden. Vanuit onze expertise informeren wij u over de ontwikkelingen op dit vlak en de wettelijke kaders die specifiek voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Wilt u meer weten over het EED abonnement, of dient u eventueel nog een EED Energie-audit uit te voeren, dan kunt terecht bij onze energiespecialisten 013 8000300.

Eerder verschenen interessante artikelen:

23 maart 2021 Introductie Energietransitie ladder

30 maart 2021 Energiebesparingspotentieel EED Energie-audits 2020