Duurzame energie


Het opwekken van Duurzame energie kan op verschillende manieren. De laatste jaren zijn de mogelijkheden en technieken voor vooral zonnestroomsystemen enorm toegenomen. Daarmee is het aanbod van zon-PV of te wel zonnepanelen de afgelopen tijd enorm gestegen en lieten de prijzen een dalende trend zien. Dat maakt dat het voor ondernemers, ook zonder subsidie, aantrekkelijk is om in zonnestroom of zonnewarmte te investeren. Niet alleen het aanbod, ook het aantal aanbieders is toegenomen. Dat brengt helaas ook nadelen met zich mee.

Niet elke aanbieder kan het beloofde rendement en de terugverdientijd daadwerkelijk waar maken. Daarnaast wordt de inschatting of een techniek past bij een bedrijf te vaak verkeerd gemaakt. BMD Energie ontwikkelde daarom de Zonnetoets. Daarbij onderzoeken wij eerste welke vorm van zonne-energie past bij uw bedrijf: is bijvoorbeeld het dakoppervlak voor zon-PV toereikend, wel type is geschikt voor uw bedrijf en wat is globaal de investering en de terugverdientijd en het rendement van uw investering?

Pas als dat duidelijk is en blijkt dat er voor uw bedrijf kansen liggen, zetten we samen met u de volgende stap: in overleg met u worden criteria opgesteld en worden de leveranciers geselecteerd waarbij een offerte aangevraagd wordt. Als de offertes voldoen aan het programma van eisen, wordt de investering en de terugverdientijd nauwkeurig berekend. Op basis daarvan kunt u de definitieve beslissing nemen om een zonnestroomsysteem aan te schaffen via de aanbieder die het beste past bij uw bedrijf.

Voor het opwekken van duurzame energie zijn verschillende subsidiemogelijkheden en investeringsregelingen. De specialisten van BMD Energie zoeken graag voor u uit of er voor uw bedrijf fondsen beschikbaar zijn.