Duurzaamheidskeurmerken: terug naar één norm

Duurzaamheidskeurmerken

In de loop der jaren zijn er zoveel duurzaamheidskeurmerken ontstaan, dat de consumenten door de bomen het bos niet meer zien. Vaak is onduidelijk wat nu de betekenis en de waarde van een duurzaamheidskeurmerk is. Daar moet nu een einde aan komen: binnen ISO werd een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een norm voor duurzaamheidskeurmerken.

Al in 2007 rees bij ISO de vraag in hoeverre consumenten duurzaamheidskeurmerken vertrouwden. Samen met enkele fairtrade-organisaties kwam men tot de conclusie dat het belangrijk is voor consumenten om te weten wat een geloofwaardig duurzaamheidskeurmerk is en dat er internationale afspraken over gemaakt worden. Recenter, in januari 2016, verscheen een rapport van ACM (Autoriteit Consument & Markt) waarin gesteld wordt dat het vertrouwen in keurmerken in het geding is, omdat consumenten geen onderscheid meer kunnen maken tussen goede en slechte keurmerken. Een werkgroep binnen ISO heeft daarop een aanbeveling gedaan voor het ontwikkelen van een norm voor duurzaamheidskeurmerken.

De norm

Met deze norm moet er duidelijkheid komen over wat een geloofwaardig duurzaamheidskeurmerk is. Deze norm krijgt de vorm van een TS (Technical Specification). Er komen onder meer criteria die betrekking hebben op geloofwaardigheid, helderheid, transparantie en traceerbaarheid. Er zal niet worden gedefinieerd wat duurzaamheid is.

De ontwikkeling van de nieuwe norm staat nog in de kinderschoenen, wanneer deze gepubliceerd zal worden, blijft nog even de vraag. Uiteraard houden de adviseurs van BMD Advies Zuid-Nederland de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Bron: NEN, ACM

BMD-Nieuwsflits, januari 2018