Dit bracht 2018

Klimaat en energie met stip boven aan

Zo vlak voor het eind van 2018 blikken we traditiegetrouw even terug op het afgelopen jaar. Kijkend naar ons vakgebied staan klimaat en energie met stip boven aan. Er werd volop gediscussieerd en soms ook geruzied over hoe de CO2-uitstoot teruggebracht en de klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden. Ook in de BMD-Nieuwsflits, de persoonlijke blogs en tijdens de BMD-Ontbijtbijeenkomsten en BMD-netwerkbijeenkomsten stonden we hier uitgebreid bij stil. Daar waar de overheid nu wat bij woorden blijft steken, kunnen wij u ondersteunen bij de vertaling naar de praktijk: daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Een andere belangrijke ontwikkeling die gestaag voort gaat, is die van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt. Een belangrijke stap werd eind augustus genomen met de publicatie van vier nieuwe algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), die meer duidelijkheid geven over wat het Rijk regelt en wat gemeenten, waterschappen en provincies zelf moeten en kunnen regelen. Natuurlijk blijven wij de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen wij u helpen alvast in te spelen op de nieuwe regelgeving .

BMD Advies: volop in beweging

Naast alle spannende en minder spannende ontwikkelingen op ons vakgebied, is ook onze eigen BMD-organisatie volop in beweging. Deze zomer presenteerden wij met trots onze nieuwe website. Hiermee zijn we nog beter in staat om onze kennis en ervaring te delen: we willen u zo goed en zo persoonlijk mogelijk informeren. Via onze website, nieuwsbrief, maar ook social media, houden wij u niet alleen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, maar delen onze specialisten in hun blogs ook juist de ervaringen uit de praktijk. De BMD-Ontbijtbijeenkomsten die wij al enkele jaren organiseren, en waar we u uiteraard ook in 2019 weer voor zullen uitnodigen, zijn daar eveneens een voorbeeld van. Kennis delen doen we ook via trainingen: ons trainingsaanbod hebben we daarom het laatste jaar flink uitgebreid.

Daarnaast is de samenwerking met de andere regionale vestigingen van BMD Advies in 2018 geïntensiveerd, waarmee we verder samen zullen uitgroeien tot de fullservice QHSE-partner voor bedrijven. Wat uiteraard blijft is de regionale verankering, onze pragmatische aanpak, de duurzame relatie en het persoonlijke contact die wij met u, onze klant, hebben.

Intensiever is ook de samenwerking met V&S Milieu adviseurs, de andere partner in onze coöperatie AXXIA. Aan de hand van de 17 Global Goals zetten we samen met bedrijven , overheden en onderwijsinstellingen de volgende stap in duurzaam ondernemen. Deze zomer trokken onze twee AXXIA-collega’s bij ons in aan de dr. Hub van Doorneweg in Tilburg.

Een veilig, duurzaam en succesvol 2019

Bij een nieuw jaar horen ook nieuwe plannen en goede voornemens. Natuurlijk zullen wij de in 2018 ingeslagen weg in 2019 verder gestalte geven. Uiteraard blijft onze focus vooral bij onze klanten liggen, bij het waarmaken van uw duurzame ambities!

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons in 2018 gaf en wensen u namens alle medewerkers fijne feestdagen en een veilig, duurzaam en succesvol 2019 toe!

Steven Kramer, Henk Krols, Ingrid Ort