ONZE SPECIALISTEN

Karin Welberg
Adviseur
verder lezen >

Sufficio: compliance aan wetgeving

Voor veel bedrijven is het voldoen aan wetgeving geen gemakkelijke opgave. Onbekendheid met milieu- en arbovoorschriften, de vele verplichtingen, continu veranderende wet- en regelgeving; het overzicht is gemakkelijk kwijt te raken. BMD Advies ontwikkelde daarom Sufficio – Latijn voor ‘voldoen aan’ – biedt een oplossing voor het bijhouden van acties voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Het kan zowel de helpende hand bieden voor milieu als arbo vraagstukken. Daarnaast zijn er speciale modules voor de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het MilieuAspectenRegister (MAR).  

Voldoen aan wet- en regelgeving

Een register wet- en regelgeving is voor elk bedrijf een praktisch hulpmiddel. Wanneer uw bedrijf echter over een milieuzorgsysteem ISO 14001 of arbozorgsysteem OHSAS 18001/ISO 45001 beschikt, is het zelfs verplicht om aan te kunnen tonen welke wet- en regelgeving van toepassing is. Het systematisch bijhouden van voortdurend wijzigende wet- en regelgeving kost veel tijd en geld. Daarnaast vraagt het om een goede informatievoorziening en deskundige juridische kennis.
Sufficio is hierop het antwoord. Er zijn verschillende modules voor milieu en arbo. Elke module bevat de wet- en regelgeving per aandachtsgebied. Hierdoor kunt u de wetgeving inzichtelijk maken in één geïntegreerd systeem. De kracht van Sufficio zit in het feit dat specifieke acties te koppelen zijn aan specifieke medewerkers.
Omdat de wet- en regelgeving op gebied van milieu en arbo aan zo veel veranderingen onderhevig is, ontvangt u maandelijkse updates van de nieuwe wetgeving die specifiek voor uw bedrijf van toepassing is. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste veranderingen. Ook de jaarlijkse compliance check door uw BMD-adviseur maakt deel uit van de Sufficio aanpak.

Sufficio RI&E

Naast het feit dat het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) een wettelijke verplichting is, is het vooral een waardevol instrument. Een RI&E op maat geeft enorm veel inzicht in het gezond en veilig werken binnen uw bedrijf.
De module Sufficio RI&E is ontwikkeld om de bevindingen voortvloeiend uit de periodieke RI&E, te registreren en actueel te houden. Eventuele acties zijn eenvoudig te volgen en te bewaken.

Sufficio MAR

Van uw bedrijf wordt verlangd dat u milieurisico´s  in kaart brengt, beheerst en waar mogelijk verbetermaatregelen treft. Veel bedrijven houden zo’n MilieuAspectenRegister bij in een Excel-document. Door het grote aantal verplichtingen is dit vaak een onoverzichtelijke brei aan informatie. Met Sufficio MAR beheerst u alle milieuaspecten op een overzichtelijke manier. Samen met de maandelijkse update van gewijzigde wet- en regelgeving vanuit Sufficio Milieu, hebt u altijd actueel inzicht in alle milieuaspecten én de daaraan verbonden wet- en regelgeving. Een MilieuAspectenRegister is een essentieel onderdeel van een ISO 14001-managementsysteem. Met consistent gebruik van Sufficio MAR kunt u er op vertrouwen dat u hiervoor een dikke ‘voldoende’ scoort bij de externe audits.

Replay Webinar Sufficio 2.1

Neem voor meer informatie contact op met uw Karin Welberg 06 52328715 specialist Sufficio BMD Advies Zuid.

 NIEUWS