Blog door Diane Dijkstra, marketing en training

‘Communicatie komt in een ander vaarwater‘ deze titel heeft direct mijn aandacht. Iedereen die mijn specialistenpagina op de website BMD Advies heeft gelezen, snapt meteen waarom.
Quote: “Het contact met klanten, het soepel en efficiënt laten verlopen van de (digitale) communicatie is een uitdaging die bij me past”.
Hoe zit het met de communicatie de afgelopen maanden? Privé en zakelijk? Ik heb in dit blog een aantal, voor mij, opvallende en interessante inzichten over de veranderende communicatie op een rijtje gezet.

Communicatie – betekenis

Even voor de duidelijkheid. Wat betekent communicatie eigenlijk? Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens ‘informatie uitwisselen’ door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord ‘communicare’ slaat terug op ‘iets gemeenschappelijk maken’. Informatie uitwisselen en iets gemeenschappelijk maken. Dat is het afgelopen half jaar, en zeker in de beginfase van de Covid-19 uitbraak, relevant gebleken. De landelijke nieuwsberichten vanuit het RIVM en de wekelijkse uitleg in de media hebben ervoor gezorgd dat informatie werd uitgewisseld en dat het coronavirus onze gemeenschappelijke ‘vijand’ werd. Geen wolkje aan de lucht toch?

Weerstand

In eerste instantie heb ik de communicatiestroom de afgelopen maanden als fijn ervaren. De communicatie is (was) duidelijk en er worden zelfs regelmatig complimenten uitgesproken hoe goed iedereen zich aan de regels houdt en daardoor de cijfers zichtbaar positief veranderen. Maar toch, naar mate de weken verstrijken merk ik bij mijzelf, en in mijn privé omgeving, dat de weerstand tegen het openen van de berichten en de uitleg op de televisie steeds groter wordt. Hoe kan dat gebeuren?

Communicatiemoeheid

Op een bepaald moment is de informatiestroom gewoon te veel en zie ik, en met mij ook anderen, door de bomen het bos niet meer. Er treedt een soort communicatiemoeheid op. In dat kader ben ik nieuwsgierig hoe de komende maanden verlopen. Hoe zorgt Nederland dat er effectief ‘Informatie wordt uitgewisseld’ en de dreiging door Covid-19 ‘iets gemeenschappelijk blijft’. Misschien komt er een opleving van het Covid-19? Hoe gaan we in Nederland, Europa en wellicht mondiaal hiermee om? Ik ben heel benieuwd hoe de communicatie zich de komende maanden ontwikkelt.

Door corona staat (digitale) communicatie op de kaart

Ook binnen de zakelijke communicatie merk ik veranderingen. Sinds het begin van de crisis wordt er veel groter beroep gedaan op de communicatieteams en communicatie tools. Er heeft een verschuiving plaats gevonden. Dit geldt voor zowel de interne als externe communicatie binnen een organisatie. Ook heb ik gemerkt dat de bewustwording met betrekking tot de waarde van effectieve communicatie op vele vlakken aan de oppervlakte is gekomen. Door corona staat (digitale) communicatie op de kaart.

Interne communicatie BMD Advies

Intern heeft BMD Advies het afgelopen half jaar de nodige veranderingen met betrekking tot digitale communicatie doorgemaakt. Natuurlijk heeft het thuiswerken in het begin heel wat voeten in de aarde gehad. Te lezen in het blog van Marlouk Ort: ‘In een wervelwind geleerd om thuis te werken’ (blog MO juni 2020) en het blog van Ingrid Ort: ‘180 graden draaien naar het smartboard; rondjes, letters en +44’ (blog IO mei 2020). Maar het valt niet te ontkennen dat ik, en met mij veel collega’s, een persoonlijke ontwikkeling heb doorgemaakt als het gaat om digitale communicatie. Een positief resultaat.

Externe communicatie met stakeholders

Het positieve resultaat wat we binnen de interne communicatie bij BMD Advies ervaren, komt ook in de digitale communicatie met stakeholders naar boven. Fysieke bijeenkomsten worden niet of heel beperkt georganiseerd. Rond bijvoorbeeld de Regionale Energie Transitie (RES) of de Omgevingswet waarin participatie een verplicht onderdeel is van het proces. De communicatie moet duidelijk zijn voor iedereen. Instanties zoeken naar digitale manieren om toch van gedachten te wisselen met als resultaat dat digitale participatie is doorgebroken (Tijdschrift Milieu 2020-3-Digitale participatie in stroomversnelling 28-30 ). Een ongekende uitdaging waarvan organisaties de afgelopen periode in sneltreinvaart veel hebben geleerd.

Benieuwd naar (digitale) communicatie het komende half jaar

Afgelopen periode hebben veel mensen hun koudwatervrees voor digitale communicatie overwonnen Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren en digitaal is ook niet altijd zaligmakend, maar nu we de digitale mogelijkheden hebben ervaren, kunnen we voortaan wel beter afwegen voor welke vragen we welke methodieken en tools kunnen inzetten.
Het soepel en efficiënt laten verlopen van de (digitale)communicatie is dan ook vooral nu een uitdaging die bij me past en die ik ook de komende maanden niet uit de weg ga. Ik ben benieuwd waar we over een half jaar staan op het gebied van (digitale) communicatie. Zowel privé als zakelijk.

Wordt vervolgd

Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik verwacht de komende periode nog meer veranderingen op het gebied van (digitale) communicatie. Dus ‘wordt vervolgd’. Heeft u naar aanleiding van mijn blog nog vragen? Natuurlijk sta ik open voor (digitale) communicatie. Neem gerust contact met mij op. Diane Dijkstra 06 30438231.

Groet,

Diane Dijkstra