De preventiemedewerker: wat moet u weten?


Blog door: Tim de Laat, arbo-adviseur

Zodra een bedrijf een of meerdere medewerker(s) op de loonlijst heeft staan, moet er een preventiemedewerker of arbocoördinator aangesteld zijn. In artikel 13 van de Arbowet staat dat iedere werkgever ‘zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet laat bijstaan door een of meer deskundige werknemers.’ In de volksmond dus een preventiemedewerker. Maar wat zijn nu de taken en de rol, wat wordt er verlangd qua deskundigheid? En hoe gaat dit in de praktijk?

Theorie versus praktijk

De preventiemedewerker ondersteunt en adviseert de werkgever met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheid. Omdat dit een behoorlijk breed begrip is, moet het hoe en wat worden uitgewerkt in een functieprofiel waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. In de wetgeving staat alleen dat persoon die deze functie vervuld deskundig moet zijn. Wat dat echter precies inhoudt, zult u niet terug kunnen vinden: dit verschilt immers per bedrijf. Helder is wel dat een preventiemedewerker niet alleen kennis heeft van de arbowetgeving, maar ook van de verschillende processen binnen het bedrijf. Die weet wat de arbeidsomstandigheden zijn en die de werkgever adviseert ten aanzien van het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.

Tot zover de theorie, de praktijk is helaas weerbarstiger. Om maar te voldoen aan de wettelijke verplichting, wordt de taak van de functie vaak op het bordje van één van de medewerkers gelegd, zonder dat er daadwerkelijk een helder functieprofiel is. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijven daarmee vaak in het ongewisse. Zelden is een medewerker alleen preventiemedewerker, in de meeste gevallen is het een taak erbij, waarbij ook niet altijd voldoende tijd voor deze extra taak wordt vrijgemaakt. Nog lastiger wordt het wanneer een preventiemedewerker alleen wordt ‘afgerekend’ op zijn dagelijkse taken en de rol van preventiemedewerker buiten beschouwing blijft. Dat geeft soms zo’n negatief effect, dat een preventiemedewerker zich zelfs tegen zijn of haar rol begint af te zetten. Jammer en ook onnodig.

Een goede invulling van de rol van preventiemedewerker begint dus primair bij het omschrijven van de taken en het ter beschikking stellen van tijd voor de uitvoering hiervan. Waar wordt de preventiemedewerker bij betrokken, wat is zijn of haar rol bij bijvoorbeeld de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de implementatie van een arbomanagementsysteem of bij een bedrijfsongeval? Een preventiemedewerker moet voorlichting kunnen geven aan andere medewerkers en arbovragen kunnen beantwoorden. Logisch dat een preventiemedewerker hiervoor de juiste kennis moet hebben en in de gelegenheid wordt gesteld om deze kennis op peil te houden.

Deskundigheid

Als het gaat om arbo en veiligheid wordt dan al snel gedacht aan een opleiding voor Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) of Hoger Veiligheidskundige (HVK). Dit is echter lang niet altijd nodig: in veel gevallen volstaat een basiscursus preventiemedewerker. Welke kennis er verder nodig is, hangt af van de taken die een preventiemedewerker toebedeeld krijgt en van de branche waarin het bedrijf opereert. Een preventiemedewerker bij een metaalbewerkingsbedrijf heeft andere kennis nodig dan bij een van een transportbedrijf, omdat de processen heel anders zijn. Het is dus goed om, afhankelijk van de processen binnen het bedrijf, ook cursussen te volgen met betrekking tot bijvoorbeeld het werken met of transport van gevaarlijke stoffen.

Bij BMD Advies bieden wij verschillende trainingen aan voor de preventiemedewerker. Natuurlijk u kunt ook bij ons terecht voor trainingen op het gebied van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, veiligheidscultuur of het uitvoeren van een RI&E. In de agenda vindt u een compleet overzicht van de mogelijkheden die er komend jaar zijn.

Direct antwoord

Hoe goed uw preventiemedewerker ook opgeleid en ingewerkt is, de kans is groot dat er zich vragen voordoen die direct om antwoord vragen. In die gevallen staan wij graag voor u klaar. Natuurlijk voor al die korte dagelijkse praktijkvragen, maar ook als het gaat om het opstellen van een goed en werkbaar functieprofiel. Of om gewoon even samen te sparren over de juiste oplossing voor dat arbo- of veiligheidsprobleem. Aarzel niet om contact op te nemen, wij ondersteunen preventiemedewerkers van harte bij het invullen van deze belangrijke taak.