De ins en outs van remote auditen. Online BMD-Netwerkbijeenkomst 3 december

Remote auditenremote auditen BMD Advies

De BMD Netwerkbijeenkomst staat in het kader van remote auditen. Het nieuwe normaal kan nog maanden aanhouden. Hoe moet dat met de geplande audits? Het aantoonbaar voldoen aan de wet- en regelgeving blijft onontkoombaar en het certificaat dient behouden te blijven.

Niet doorgaan is geen optie!

Optimale audit op afstand

Hoe zorgt u ervoor dat een Audit op afstand zo optimaal mogelijk gebeurt? Denk aan de voorbereiding, tools en communicatie-informatieoverdracht. Welke ervaringen zijn er in de praktijk opgedaan de afgelopen maanden? Onze adviseurs zitten regelmatig aan beide kanten van de tafel en delen graag de ins & outs om toekomstige remote audits soepel te laten verlopen.

Plaats: Online: Microsoft Teams
Onderwerp De ins en outs van remote auditen
Datum        3 december 2020
Tijdstip:               09:00 uur tot 11:00 uur

Aanmelden BMD-Netwerk De ins en outs van remote auditen 3 december 2020

Opzien tegen een geplande remote audit

Iedereen die opziet tegen een geplande remote audit en voor iedereen die nieuwsgierig is naar de ervaringen en tips van vakgenoten nodigen we uit deel te nemen aan deze online BMD-Netwerkbijeenkomst.

Co-creatie

Het delen van ervaringen en tips over remote auditen vanuit de praktijk geeft de vakinhoudelijke verdieping die we nastreven in deze BMD Netwerkbijeenkomst. Wilt u vooraf vragen of ervaringen inbrengen die interessant zijn om tijdens de Netwerkbijeenkomst aan de orde te stellen, dan kunt u dat vermelden op het aanmeldformulier onder opmerkingen. We zien graag alle vragen en ervaringen uit de praktijk tegemoet.

Meer informatie

BMD Advies biedt geïnteresseerden graag de mogelijkheid om eenmalig vrijblijvend deel te nemen aan het BMD-Netwerk. Wanneer de opzet u aanspreekt, dan kunt u lid worden. Meer informatie over het BMD-Netwerk vindt u op onze site. Hier kunt u zich ook aanmelden voor het BMD-Netwerk.

Voor meer informatie over de BMD Netwerkbijeenkomst van 3 december, kunt u contact opnemen met Bas Schevelier 06 50814214 of Sikko Oegema 06 50672713.

Aanmelden BMD-Netwerk op 3 december 2020 De ins en outs van remote auditen

Wij vragen u zelf dit keer een boterham te smeren en een kop thee te zetten en vertrouwen erop dat we u ook bij deze BMD Netwerkbijeenkomst mogen begroeten.