De balans: 10 jaar na Chemie-Pack

Chemie-Pack BMD AdviesBegin dit jaar was het 10 jaar geleden dat de ramp bij Chemie-Pack plaatsvond. Het had grote gevolgen: in de eerste plaats natuurlijk voor het haven- en industrieterrein Moerdijk zelf, waar men letterlijk met de rotzooi achterbleef. Maar de ramp had ook een grote impact op de industrie in het algemeen; de kijk op veiligheid en handhaving is enorm veranderd. Senior-adviseur Henk Krols gaf samen met Genserik Reniers, Hoogleraar Veiligheid van gevaarlijke stoffen, in het tijdschrift Process Control zijn visie op de veranderingen.

Crisisteam moest in actie komen

Henk Krols is al meer dan 30 jaar intensief betrokken bij de bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Hij kan zich de ramp bij Chemie-Pack nog zeer goed herinneren: “Onze groepsapp, waar mensen en bedrijven die iets met Moerdijk van doen hebben, explodeerde zowat.” Henk was in die tijd al voorzitter van het Platform KAM-coördinatoren Moerdijk, een groep waar Chemie-Pack geen deel van uitmaakte. Er was dan ook niet direct bekend wat er precies aan de hand was, maar al snel werd duidelijk dat het zeer ernstig was en het crisisteam in actie moest komen.

Inzichten met betrekking tot veiligheid op scherp

Na de ramp werd de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ingeschakeld om te onderzoeken waar het mis was gegaan. Hieruit bleek dat het veiligheidsbewustzijn door het hele bedrijf heen ernstig te kort schoot. Maar ook bij toezicht en handhaving ging het fout. Er werden vergunningen verleend waar het niet had gemogen en er werd onvoldoende opgetreden bij overtredingen. Juist dat heeft ervoor gezorgd dat de inzichten met betrekking tot veiligheid op scherp zijn gezet. In de eerste jaren leidde dat in sommige gevallen tot extreem strenge handhaving.

Concrete verbeteringsslagen

Inmiddels zijn er op nationaal en Europees niveau structurele stappen gezet op het gebied van veiligheid, waarbij de Brzo-wetgeving een belangrijke zet is. De regionale verbeteringen zijn nog concreter te noemen. Henk: “Recent is het plan ‘Moerdijk veilig 2.0’ gepresenteerd. Een van de meest opvallende, en wat mij betreft meest relevante, verbeteringen zit hem in de communicatie, zowel tussen overheden en bedrijven, als tussen bedrijven onderling.” Een concreet voorbeeld is het op Moerdijk ingevoerde alerteringssysteem. “Alle risicobedrijven op het industrieterrein kunnen in dit systeem met één druk op de knop melding maken van een brand, explosie of gifwolk. Die melding wordt vervolgens gekoppeld aan de windrichting en daarna worden alle bedrijven die in de gevarenzone zitten razendsnel bericht. Dat systeem is ontwerpen door een samenwerking van de bedrijven en de overheid. Het werkt goed; vier jaar na Chemie-Pack heeft het zijn nut bewezen bij een brand bij Shell”, zegt Henk.

Het is slechts een van de concrete verbeteringsslagen die Henk noemt in het artikel in Process Control. Het hele artikel met zijn visie op veranderingen 10 jaar na Chemie-Pack is te lezen in Process Control: https://onlinetouch.nl/acquimedia/process-control-1-2021#/22/.

 

Bron: Process Control https://www.processcontrol.nl/