De 1-loketgedachte in de praktijk


Blog door HenkKrols

1-loketgedachteOmgevingsloket: elke dag opgeschoond

Bij de introductie van de Omgevingsdiensten is tevens de 1-loketgedachte ontstaan: één loket voor bedrijven bij het aanvragen van allerlei type Omgevingsvergunningen. Omdat ik hiervan al jaren een groot voorstander van was, heb ik dat enorm toegejuicht. Het is namelijk voor bedrijven enorm efficiënt als ze via één loket kunnen communiceren over alle ins en outs van de Omgevingsvergunning.
Vooral op milieugebied zijn de onderwerpen heel divers en gespecialiseerd. Denk hierbij aan onderwerpen zoals geluid, fijn stof, brandveiligheid, explosieveiligheid, afvalwater, broeikasgassen, geur, energie etc. Vaak hebben deze onderwerpen ook nog een relatie met elkaar en met specifieke bedrijfsomstandigheden. Dit scala aan onderwerpen vergt op vele vakgebieden deskundigheid zowel aan de kant van de bedrijven (inclusief adviseurs) als bij de Omgevingsdiensten. In de praktijk levert dit nogal eens problemen op

1-loket verschillende deskundigen

De verschillende onderdelen van een aanvraag Omgevingsvergunning worden beoordeeld door verschillende deskundigen bij de Omgevingsdiensten. Deze deskundigen zijn weliswaar goed ingevoerd in hun vakgebied, maar staan ver van de praktijk van het bedrijf. Vaak hebben ze het bedrijf nooit bezocht. In mijn ogen is dat een kwalijke zaak omdat ik regelmatig meemaak dat er vragen worden gesteld die enkel en alleen gebaseerd op de ingediende aanvraag en de bijbehorende rapportages.
Een groot gedeelte van deze vragen zouden simpelweg achterwege kunnen blijven als de deskundige meer kennis van het betreffende bedrijf had. Ook merk ik dat de specifieke vragen over de verschillende specialistische onderwerpen niet parallel lopen in tijd. Vanzelfsprekend leidt dit tot wrijving tussen het bedrijfsleven en de Omgevingsdienst.

1-loket Communicatie  

Communicatie is hierbij het toverwoord om daarin verandering te brengen. Hoewel het OLO een vooruitgang is bij het indienen van vergunningaanvragen, is het niet geschikt voor een goede communicatie. Daarom ben ik een groot voorstander van het zogenaamde vóóroverleg. Hierbij doel ik dan op een overleg in een vroeg stadium van de plan- en besluitvorming bij het bedrijf. Wat mij betreft zo vroeg mogelijk.
Zodra de contouren van de bedrijfsplannen bekend zijn is het mijns inziens goed om het vóóroverleg te starten en dan vooral te spreken over de cruciale onderwerpen, welke gevolgen kunnen hebben voor de investeringen. Voor bedrijven is het namelijk belangrijk om in dit stadium de juiste keuzes te maken over bijvoorbeeld brandveiligheidsvoorzieningen of de wijze waarop afvalwater gezuiverd moet worden? Door tijdens het vóóroverleg duidelijke afspraken te maken, wordt voorkomen dat in een laat stadium onnodige verrassingen ontstaan. Op deze wijze verloopt de vergunningprocedure vlotter en blijft de onderlinge verstandhouding ook beter.
Volgens mij snijdt het mes dan aan twee kanten, want voor zowel het bedrijf als de Omgevingsdienst werkt dit wel zo prettig en efficiënt.

Mocht u vragen hebben over de omgevingsvergunning of de 1-loket gedachte, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 06-52015555.

Henk Krols,
partner-adviseur