Corona: wat staat ons nog te wachten?

Corona: wat staat ons nog te wachten en hoe kijken we vooruit naar de komende periode?

corona wat staat ons nog te wachten BMD AdviesOp 16 juni 2020 organiseerde BMD Advies de online sessie ‘Praktische verdieping Corona RI&E voor preventiemedewerkers’. Onder grote belangstelling gingen trainer Pieter Diehl van BMD Advies en gastspreker Jacco Quist van Eco-Point in de op de gevolgen van Corona voor uw organisatie en de praktische zaken die u kunt en moet regelen. Hoewel we inmiddels een flink aantal stappen verder zijn, kunnen we nog niet achterover leunen. Daarom ondersteunt BMD Advies u ook de komende periode op dit vlak. Naast het Zeven stappenplan organiseert BMD Advies op dinsdag 15 september opnieuw een online sessie ‘Praktische verdieping Corona RI&E voor preventiemedewerkers’ vooral gericht op de actualiteit. Daarnaast is tijdens de bijeenkomst van het BMD-Netwerk op 24 september 2020 de aandacht gericht op het evalueren en het uitwisselen van ervaringen met vakgenoten onder Covid-19.

Corona en RI&E in een notendop

Organisaties moeten volgens artikel 5 van de arbeidsomstandighedenwet beschikken over een risico inventarisatie en evaluatie. Deze RI&E moet altijd actueel zijn. Trainer en veiligheidskundige Pieter Diehl: “Dat betekent een RI&E bij bijvoorbeeld  reorganisaties, werkplek aanpassingen, veranderingen in productieprocessen of aanschaf van nieuw meubilair geactualiseerd moet worden. Ook wanneer de medewerkers blootstaan aan extra of nieuwe risico’s, moet er een verdiepende RI&E uitgevoerd worden. Het Corona virus behoort tot de risicogroep biologische agentia en vormt dus zo’n nieuw risico voor de medewerkers. Dat betekent dat u de RI&E moet actualiseren om de nieuwe risico’s voor uw organisatie in kaart te brengen.”

Zeven stappen Corona-plan

BMD Advies ontwikkelde voor Preventiemedewerkers het Zeven stappen Corona-plan: “Zeven praktische stappen die ervoor zorgen dat organisaties de juiste maatregelen treffen om de risico’s beheersen. Het is niet altijd nodig om alle stappen te doorlopen, de preventiemedewerker kan er uitpikken wat voor zijn organisatie van toepassing is. Dat volgt ook uit de Risico-analyse, waarbij we uitgaan van de formule Risico = effect x blootstelling x waarschijnlijkheid”, licht Pieter Diehl toe. De Zeven stappen staan beschreven in het artikel ‘Volledige RI&E; plan van aanpak’ van mei 2020.

Online sessie ‘Praktische verdieping Corona RI&E’, 15 september 2020

Sinds de online sessie van 16 juni is er veel in positieve zin veranderd, maar we mogen ervan uitgaan dat we met elkaar nog niet af zijn van de Corona-crisis. Daarom is er op 15 september opnieuw een online sessie, waarin de actualiteit centraal staat. Wat zijn de huidige risico’s, welke maatregelen zijn nu van toepassing, welke acties horen daarbij? Ook kijken we of uw organisatie is voorbereid op een eventuele opleving van het virus, een nieuwe pandemie of andere calamiteiten. Wat staat hierover in het businessplan, is de RI&E inderdaad geactualiseerd zoals hierboven omschreven, wat is er in het bedrijfsnoodplan geregeld? Net als de onlinesessie van 16 juni, heeft ook deze sessie een uiterst praktische insteek.

De deelnemers beoordeelden de sessie van 16 juni met een ruime 8. Een aantal reacties van deelnemers:
“Leerzame sessie die de ogen geopend hebben”
“Goed te volgen online, ruimte voor vragen”
“Goed georganiseerd, een compliment waard!”

Online sessie Praktische verdieping Corona RI&E, 15 september 2020, 10:00-11:30 uur.
Kosten: € 125,00 exclusief BTW.

Meer informatie en aanmelden online sessie ‘Praktische verdieping Corona RI&E’.

Voor vragen over deze sessie of andere vragen met betrekking tot arbeidsveiligheid, kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226.

BMD-Netwerk op 24 september 2020

Ook tijdens de bijeenkomst van het BMD-Netwerk op 24 september 2020 is er aandacht voor Covid-19. Anders dan de praktische verdieping op 15 september, staat deze bijeenkomst veel meer in het teken van gezamenlijk terugblikken, evalueren en het uitwisselen van ervaringen. Waar liep u tegenaan, wat kwam u tekort en wat moet u nog doen om voorbereid te zijn op een eventuele opleving van het virus of een nieuwe calamiteit.

Na de Netwerkbijeenkomst heeft u inzicht in welke verplichtingen er zijn ten aanzien van de corona maatregelen; denk hierbij aan het corona protocol en een volledige Corona RI&E.

Is er inmiddels voldoende gelegenheid om de handen te wassen, hoe gaat u goed om met desinfecteringsmateriaal, beschikt u over de juiste en voldoende  beschermingsmiddelen? Pieter: “Het BMD-Netwerk leent zich er bij uitstek voor om van elkaar te leren. Hoe gaan uw collega’s om met bijvoorbeeld de 1,5 m regel? Maar ook, hoe zorgt u er voor dat het handdesinfecteringsmateriaal niet juist een besmettingsbron gaat vormen? We denken dat we goed bezig zijn door overal van die flesjes neer te zetten. Als de flesjes echter vervolgens van hand tot hand gaan, wordt desinfecterende effect al heel snel teniet gedaan.”

Aanmelden BMD-Netwerk op 24 september 2020 Corona: waar staan we nu?

08:00-10:00 uur online Microsoft Teams

BMD Advies biedt geïnteresseerden graag de mogelijkheid om eenmalig vrijblijvend deel te nemen aan het BMD-Netwerk. Wanneer de opzet u aanspreekt, dan kunt u lid worden. Meer informatie over het BMD-Netwerk vindt u op onze site. Hier kunt u zich  ook aanmelden voor het BMD-Netwerk.

Voor meer informatie over de BMD Netwerkbijeenkomst van 24 september, kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226 of Sikko Oegema 06 50672713.

Corona: wat staat ons nog te wachten? Vooral kennisuitwisseling!

Wat BMD Advies betreft staat ons de komende periode vooral praktische kennisuitwisseling en advies te wachten. Wij vertrouwen erop dat u ons weet te vinden mocht u vragen hebben. Voor meer informatie over het zeven stappen Corona-plan, de online sessie, de BMD Netwerkbijeenkomst of andere vragen met betrekking tot arbeidsveiligheid, kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226.