Connexxion Taxi Services: Implementatie managementsysteem conform ISO 14001:2015

Project: Implementatie managementsysteem conform ISO 14001:2015

Adviseur: Bas Schevelier T: 06-50814214

Case: Begeleidingstraject certificeren milieumanagementsysteem door BMD Advies Zuid-Nederland. 

Connexxion Taxi Services, hierna Connexxion, is voornemens haar milieumanagementsysteem conform ISO 14001:2015 te laten certificeren. Om dit proces te begeleiden nam Connexxion contact op met BMD Advies Zuid-Nederland, hierna BMD Advies. Connexxion is een landelijk opererend bedrijf met 11 vestigingen en ca. 2600 medewerkers. De uitdaging zat hem in het implementeren, het communiceren en vergroten van het (milieu) bewustzijn onder de medewerkers van de diverse vestigingen van Connexxion.

Oplossing; hoe wordt door BMD Advies bij Connexxion het (milieu) bewustzijn geïmplementeerd, gecommuniceerd en vergroot?

De kaders van het managementsysteem zijn duidelijk neergezet en aangesloten op reeds bestaande documenten en registraties. Tijdens de diverse bezoeken is het middenkader getraind. Daarnaast hebben we op iedere locatie het systeem getoetst middels de plan-do-check cyclus.

Methode; GAP-analyse geeft inzicht

Om in kaart e brengen in hoeverre het managementsysteem al voldoet aan de vernieuwde norm, heeft onze adviseur Bas Schevelier een GAP-analyse uitgevoerd. De ervaring leert dat (nog) niet gecertificeerde bedrijven veel doen, maar dit nog niet altijd even goed hebben vastgelegd. Door de GAP-analyse uit te voeren kreeg het bedrijf inzicht in: Waar zitten de ‘gaten’ en wat ontbreekt er nog?

Draagvlak bij de locatiemanagers was in dit project van essentieel belang. Belangrijk onderdeel was dan ook het trainen van de directie en het middenmanagement om de kennis en het bewustzijn te vergroten. Met name de individuele bijdrage aan milieudoelstellingen en kennis van milieurisico’s behorende bij het type werk stonden centraal.

Een complex item in de ISO 14001:2015 is het in kaart brengen van compliance verplichtingen en daar aantoonbaar aan voldoen. Omdat het toepassingsgebied van Connexxion landelijk is, krijgt men met zeer diverse wet- en regelgeving te maken. Denk daarbij aan Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) waarin regels staan opgenomen over parkeren van bussen voor personenvervoer, of de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB2012) die richtlijnen geeft voor het beschermen van de bodem wanneer voertuigen tijdelijk gestald staan.

Ook ontwikkelingen omtrent milieuzones in grote steden worden op de voet gevolgd. Connexxion beschikt over voertuigen met Zero Emission. Het vergroten van de elektrische vloot behoort tot een van de belangrijkste doelstellingen voor Connexxion de komende jaren.

Resultaat; Toelatingsaudit met succes doorstaan

Connexxion heeft de toelatingsaudit met succes doorstaan en kan op gestructureerde wijze gevolg geven aan haar milieubeleid en zodoende haar milieuprestaties continu verbeteren.
De samenwerking tussen praktijk expertise vanuit Connexxion en de expertise vanuit BMD Advies hebben geleid tot:

  • inzicht waar de ‘gaten zitten en wat er ontbreekt
  • draagvlak bij de locatiemanagers
  • vergroten bewustzijn en kennis bij de directie en het middenmanagement

Quote:

“Samenwerken maakt ons trots”

 

Wouter Hulskotte – KAM Manager Connexxion Taxi Services

 

Gerelateerde artikelen:

Businesscase Volvo: Transitie naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 en integratie met managementsysteem van moedermaatschappij in Zweden.

 

Businesscase Emerson: Integraal managementsysteem Emerson Process Management Flow.

TEAM

Bas Schevelier
Adviseur
verder lezen >

NIEUWS / BLOGS

 AGENDA