Circulair ondernemen

Handel en transport herbruikbare stoffen eenvoudiger

Tot nog toe hadden circulaire ondernemers vaak te maken met belemmerende regelgeving, waardoor het lastig was om herbruikbare grondstoffen grensoverschrijdend te transporteren of te verhandelen. Daarom werd ruim 1,5 jaar geleden de Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) gesloten. Met deze Green Deal wordt de circulaire economie gestimuleerd door regelgeving en procedures voor handel en transport in herbruikbare grondstoffen te harmoniseren en te vereenvoudigen. Voor drie afvalstromen is dat inmiddels gelukt.

Cases biomassa, metalen en kunststoffen
Sinds ministers uit Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, het bedrijfsleven en milieuorganisaties zich ruim 1,5 jaar geleden schaarden achter de Green Deal NSRR, zijn drie cases opgepakt. Het gaat om drie verschillende reststromen: compost, non-ferro metalen uit verbrand huisvuil en hard PVC. Bedrijven en overheden analyseerden problematische regels en procedures bij handel en transport. En ze vonden oplossingen. Zo kregen de stromen compost en hard PVC in Nederland de eindeafval-status. De volgende stap is dat het buitenland ze ook niet meer als afval beschouwt, waardoor er soepelere regelgeving geldt.
In vervolg op deze drie geslaagde cases worden nu twee nieuwe cases opgepakt: voor de export van struviet van Nederland naar Frankrijk en voor elektronisch afval: hoe kunnen goed, vooraf goedgekeurde recyclers profiteren van snellere procedures?

Harmonisatie van belang
De Nederlandse overheid geeft hoge prioriteit aan de circulaire economie. Materialen zoals metalen en plastics moeten zo lang en hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt. Bedrijven en overheid stelden daar onlangs transitieagenda’s voor op. Om deze transitie te laten slagen, moeten circulaire ondernemers toegang hebben tot buitenlandse reststromen of buitenlandse markten. Harmonisatie van wetgeving en procedures is dan ook van groot belang.

Last van belemmerende wetgeving?
Verschillende BMD-klanten die stappen willen zetten in het circulair ondernemen, botsen helaas nog altijd tegen de belemmerende wetgeving op. De wil is er absoluut, ook bij de overheden, maar er moet nog een flinke slag gemaakt worden om de wet – en regelgeving op de praktijk aan te laten sluiten. De BMD-adviseurs ondersteunen u graag bij deze delicate processen en zetten ons netwerk in voor uw bedrijfsbelangen. Neem voor meer informatie contact op met BMD-adviseur en -partner Henk Krols.

Bron: RVO

 

BMD-Nieuwsflits, februari 2018