nieuws

Besluit m.e.r. beoordeling versus indiening aanvraag omgevingsvergunning

Per 1 januari 2021 kan een vergunningaanvraag weer zonder m.e.r.- beoordeling ingediend worden.


energietransitie 2021 BMD Advies

Energietransitie 2021: Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Waar staat u en wat kunt u nog verwachten? BMD-Netwerkbijeenkomst 25 februari 2021


contextanalyse BMD Advies

Het belang van een goede contextanalyse tijdens COVID-19

Een passende en actuele contextanalyse is essentieel voor uw bedrijfsvoering.


Structurele arbozorg: de voor- en nadelen van een Arbomanagementsysteem

De borging en het onderhouden middels de PDCA-cyclus.


remote audit BMD Advies

Whitepaper – Een succesvolle remote audit uit (laten) voeren: zo werkt dat

Tips voor het uitvoeren van een remote audit


kerstkaart 2020 rand BMD Advies

2020 een jaar vol uitdagingen

2020: 1e jaar Duurzaam Vertrouwd. 2021 uitdagingen: Omgevingswet, stikstofdepositie en energietransitie.


verslag bedrijfscontinuïteit BMDAdvies

Verslag van de online-bijeenkomst Bedrijfscontinuïteit

Bijeenkomst bedrijfscontinuïteit rond de praktijkcase 'De brand van het Tilburgse industrieterrein Kraaiven'.


bedrijfsongeval BMD Advies

Een bedrijfsongeval: dit is wat er op je af komt

Wat staat u te doen? Aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoek.


ondernemingsraad BMD Advies

Arbo en de rol van de ondernemingsraad

Omtrent welke arboregelingen moeten OR-leden instemming of advies geven? Wat zijn de taken, rechten en plichten van de ondernemingsraad?


Structurele arbozorg: waar begint u (aan)

Waar moet u aan denken, wat zijn de voor- en nadelen van een managementsysteem? Met het fasen-model gericht op het proces van besluitvorming.