nieuws

EED energie BMD Advies

Energiebesparingspotentieel EED Energie-audits 2020

Auditplicht Veel grote ondernemingen zijn verplicht om eens in de 4 jaar een EED Energie-audit uit te voeren conform artikel […]


energie nieuwsflits BMD Advies

Energie ontwikkelingen. Nieuwsflits BMD energie nr. 2 2021

>Energie ontwikkelingen>Energiebesparingspotentieel EED>klant aan het woord EKI BV >Introductie Energietransitie ladder>


EKI Energie & Besparing BMD Advies

EKI BV-Energie & Besparing

Klant aan het woord - Chantal Peters over het wegwijs maken in de energiewereld en de toegepaste duurzaamheidsfacetten.


Bouwbesluit BMD Advies

Werk aan de winkel voor alle bedrijven door wijziging Bouwbesluit

Wat houden de nieuwe eisen exact in?


Chemie-Pack BMD Advies

De balans: 10 jaar na Chemie-Pack

Visie van Henk Krols op de veranderingen rond veiligheid en handhaving Process Control 1-2021


energietransitie ladder BMD Advies

Introductie Energietransitie ladder

Uit eerdere energietransitie ladder rapporten hebben we besparingen kunnen realiseren tot 40%.


lithium-ion batterijen BMD Advies

Wet- en regelgeving gebruik lithium-ion batterijen

Wet- en regelgeving omtrent het gebruik en opslag lithium-ion batterijen zijn (nog) niet volledig afgedekt.


persoonlijk leiderschap BMD Advies

Kosteloze Online bijeenkomst Persoonlijk leiderschap voor (QHSE-)managers

Het nemen en tonen van persoonlijke leiderschap als effectief middel om het bedrijf te verbeteren.


energie nieuwsflits BMD Advies

Energie ontwikkelingen. Nieuwsflits BMD energie nr. 1 2021

>Energie ontwikkelingen>Tarieven energiebelasting>Nieuwe rekenmethode energielabel>Netwerkbijeenkomst Energietransitie>


Besluit m.e.r. beoordeling versus indiening aanvraag omgevingsvergunning

Per 1 januari 2021 kan een vergunningaanvraag weer zonder m.e.r.- beoordeling ingediend worden.