nieuws

handhaving informatieplicht BMD Advies

Controles op de Informatieplicht energiebesparing door omgevingsdiensten

Heeft u ook een brief gehad van de omgevingsdienst over energiebesparing?


wetsvoorstel stikstofreductie BMD Advies

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Een miljardenpakket voor natuurherstel, maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen en vrijstellingen voor de bouwsector


actualisering AERIUS - BMD Zuid

AERIUS 2020

AERIUS 2020 kan gevolgen hebben voor uw vergunningssituatie! Opnieuw uitvoeren stikstofdepositieberekening? Bent u vergunning plichtig?


Vakinhoudelijke kennisdeling Corona RI&E tijdens BMD-Netwerkbijeenkomst

Vragen, tips en ervaringen van de specialist en de deelnemers.


Bedrijfcontinuïteit BMD Advies

Kosteloze Online bijeenkomst Bedrijfscontinuïteit: Waar staat u na een calamiteit?

Hoe kunt u Bedrijfscontinuïteit structureel in de bedrijfsvoering organiseren en de bedrijfsvoering na een calamiteit zo snel mogelijk weer voortzetten?


Energie besparen duurzaam Ondernemen- BMD Zuid

Energie ontwikkelingen. Nieuwsflits BMD energie nr. 5

>Energie ontwikkelingen>opzegtermijn overeenkomsten> SDE++ 2020>ODE belasting>Prinsjesdag 2020>


Onze nieuwe office managers en hun eerste ervaringen

Aniek Dobbelsteen-Van Riel en Tom Brabers een introductie en over hun start bij BMD Advies in Coronatijd


training en bijeenkomsten BMD Advies

Kennis is macht kennis delen is kracht! Trainingen en bijeenkomsten BMD Advies


opslag gevaarlijke stoffen

Top 5: tekortkomingen PGS 15

Tekortkomingen opslag gevaarlijke stoffen en wat BMD Advies voor u kan betekenen.


gebouwventilatie BMD Advies

Covid-19 en gevolgen gebouwventilatie

Aanpassingen doen energiebesparende maatregelen vaak teniet.