Milieu & Omgeving

juridische actualiteit BMD advies

Ontbijtbijeenkomst Juridische actualiteit: recente ontwikkelingen rond 4 thema’s

4 november in Tilburg en 16 november in Goes


stikstofdepositiebank BMD Advies

Stikstofdepositiebank komt terug

Deze wordt gevuld met vrijgemaakte of vrijgevallen stikstofruimte.


stikstofreductie BMD Advies

Belangrijk besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Vrijstelling stikstof voor de bouwsector. Tijdelijke stikstofdeposities zijn niet meer vergunning plichtig.


uitstel Omgevingswet BMD Advies

Opnieuw uitstel Omgevingswet tot 1 juli 2022: Tijdelijke maatregelen en gevolgen

Tijdelijke alternatieve maatregelen en gevolgen voor bedrijven.


Met gepaste trots! Duurzaam vertrouwd houdt focus op de toekomst

Uitbreiding partners en 2 nieuw collega's Milieu & Omgeving


afvalstromen BMD Advies

Kosteloze digitale bijeenkomst: Kosten verlagen door slim om te gaan met afvalstromen

Ontdek welke verbeteringen u kunt doorvoeren rond de afvalstromen binnen uw bedrijf.


bodemsanering BMD Advies

Unieke aanpak bodemsanering na brand Chemie-Pack Moerdijk

Roland Somers V&S Milieu Adviseurs – partner van BMD Advies Zuid-Nederland in Process Control.


Chemie-Pack BMD Advies

De balans: 10 jaar na Chemie-Pack

Visie van Henk Krols op de veranderingen rond veiligheid en handhaving Process Control 1-2021


lithium-ion batterijen BMD Advies

Wet- en regelgeving gebruik lithium-ion batterijen

Wet- en regelgeving omtrent het gebruik en opslag lithium-ion batterijen zijn (nog) niet volledig afgedekt.


Besluit m.e.r. beoordeling versus indiening aanvraag omgevingsvergunning

Per 1 januari 2021 kan een vergunningaanvraag weer zonder m.e.r.- beoordeling ingediend worden.