PFAS
'Na PAS komt... PFAS!'- Blog door: Ap Kemmeren


Na het advies van de commissie Remkes met de titel “Niet alles kan”, stelt BMD Advies in de ontbijtbijeenkomst van 4 december 2019 de vraag: “Wat kan nog wel?”


Stikstof, wat kan nog wél? Blog door: Henk Krols


participatie omgevingswet BMD Zuid
Participatie in de nieuwe Omgevingswet; kans of bedreiging? BMD Ontbijtbijeenkomst 10 oktober in Tilburg en 24 oktober in Goes.


Verbetering luchtkwaliteit - BMD Zuid
Wat betekent het voor u dat het PAS niet meer als basis voor toestemming mag worden gebruikt voor Milieu- en bouwvergunningen.


Bas van Velthoven heeft 16 mei bij de REEF deelt kennis bijeenkomst een interactieve bijeenkomst over de Omgevingswet mogen leiden.


Mobiliteits management - BMD Zuid
Mobiliteit, heeft dat iets met vooruitkomen te maken??? Blog Cathy Tesselaar


Bas van Velthoven discussieleider REEF-deelt-kennisbijeenkomst BMD Zuid
Bas van Velthoven is discussieleider tijdens de REEF-deelt-kennisbijeenkomst op 16 mei 2019


Reactie nieuwsbericht dossiers chemische stoffen -BMD Zuid
Reactie Henk Krols op nieuwsbericht NOS; dossiers over chemische stoffen


1 loketgedachte in de praktijk
De 1-loketgedachte in de praktijk Blog Henk Krols