Milieu & Omgeving

afvalstromen BMD Advies

Kosteloze digitale bijeenkomst: Kosten verlagen door slim om te gaan met afvalstromen

Ontdek welke verbeteringen u kunt doorvoeren rond de afvalstromen binnen uw bedrijf.


bodemsanering BMD Advies

Unieke aanpak bodemsanering na brand Chemie-Pack Moerdijk

Roland Somers V&S Milieu Adviseurs – partner van BMD Advies Zuid-Nederland in Process Control.


Chemie-Pack BMD Advies

De balans: 10 jaar na Chemie-Pack

Visie van Henk Krols op de veranderingen rond veiligheid en handhaving Process Control 1-2021


lithium-ion batterijen BMD Advies

Wet- en regelgeving gebruik lithium-ion batterijen

Wet- en regelgeving omtrent het gebruik en opslag lithium-ion batterijen zijn (nog) niet volledig afgedekt.


Besluit m.e.r. beoordeling versus indiening aanvraag omgevingsvergunning

Per 1 januari 2021 kan een vergunningaanvraag weer zonder m.e.r.- beoordeling ingediend worden.


feiten checken BMD Advies

Feiten checken rond oplossing hele stikstofprobleem

"Hoe betrouwbaar zijn de conclusies van een onderzoek wat uitgaat van onvolledige informatie? Blog door: Anne Ter Beek


verslag bedrijfscontinuïteit BMDAdvies

Verslag van de online-bijeenkomst Bedrijfscontinuïteit

Bijeenkomst bedrijfscontinuïteit rond de praktijkcase 'De brand van het Tilburgse industrieterrein Kraaiven'.


remote auditen BMD Advies

De ins en outs van remote auditen. Online BMD-Netwerkbijeenkomst 3 december

Hoe zorgt u ervoor dat een Audit op afstand zo optimaal mogelijk gebeurt?


wetsvoorstel stikstofreductie BMD Advies

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Een miljardenpakket voor natuurherstel, maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen en vrijstellingen voor de bouwsector


actualisering AERIUS - BMD Zuid

AERIUS 2020

AERIUS 2020 kan gevolgen hebben voor uw vergunningssituatie! Opnieuw uitvoeren stikstofdepositieberekening? Bent u vergunning plichtig?