Arbo & Veiligheid

Structurele arbozorg: de voor- en nadelen van een Arbomanagementsysteem

De borging en het onderhouden middels de PDCA-cyclus.


Ijsberg (bijna)ongevallen BMD Advies

De noodzaak van het melden een registreren (bijna)ongevallen

Boven water te halen onveilige handelingen en de (bijna)ongelukken. Blog door: Pieter Diehl


bedrijfsongeval BMD Advies

Een bedrijfsongeval: dit is wat er op je af komt

Wat staat u te doen? Aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoek.


ondernemingsraad BMD Advies

Arbo en de rol van de ondernemingsraad

Omtrent welke arboregelingen moeten OR-leden instemming of advies geven? Wat zijn de taken, rechten en plichten van de ondernemingsraad?


Structurele arbozorg: waar begint u (aan)

Waar moet u aan denken, wat zijn de voor- en nadelen van een managementsysteem? Met het fasen-model gericht op het proces van besluitvorming.


remote auditen BMD Advies

De ins en outs van remote auditen. Online BMD-Netwerkbijeenkomst 3 december

Hoe zorgt u ervoor dat een Audit op afstand zo optimaal mogelijk gebeurt?


schutting slopen BMD Advies

Verwijderen van de schutting, wat kan er misgaan?

Schutting slopen, wat kan er misgaan? Best gelezen blog


Vakinhoudelijke kennisdeling Corona RI&E tijdens BMD-Netwerkbijeenkomst

Vragen, tips en ervaringen van de specialist en de deelnemers.


machineveiligheid BMD Advies

Ins en outs over ‘bewust omgaan met machineveiligheid’

Machineveiligheid CE markering voorkom sociaal leed en gigantische kosten. Blog door: Pieter Diehl


opslag gevaarlijke stoffen

Top 5: tekortkomingen PGS 15

Tekortkomingen opslag gevaarlijke stoffen en wat BMD Advies voor u kan betekenen.