Arbo & Veiligheid

perslucht BMD Advies

Perslucht: een serieus arbeidsrisico

Risico’s bij gebruik perslucht als reinigingsdoeleinden. Blog door: Pieter Diehl


Actie-reactie BMD Advies

Digitale BMD-Netwerkbijeenkomst 2 thema’s: ‘energieontwikkelingen en bouwprocesbesluit’

Reactie energieontwikkelingen-Verantwoordelijkheid (ver)bouw


arbeidsrisico BMD Advies

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA): Zijn er veranderingen rond het arbeidsrisico?

Volgens Enquête TNO 2020. Blog door: Pieter Diehl


gevaarlijke stoffen BMD Advies

Werken met gevaarlijke stoffen

Herziening Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE)


Arbo en Veiligheid, mens en gedrag BMD Advies

Arbo en Veiligheid: het draait om mens en gedrag (cultuur)

4 thema's uit de praktijk. Blog door: Pieter Diehl


Een effectieve RI&E BMD Advies

Webinar: Een effectieve RI&E – Week van de RI&E 21-25 juni 2021

Tevens 15% korting sessie RI&E in een dag 24 juni 2021 09:00-13:00 uur.


Structurele arbozorg: de voor- en nadelen van een Arbomanagementsysteem

De borging en het onderhouden middels de PDCA-cyclus.


Ijsberg (bijna)ongevallen BMD Advies

De noodzaak van het melden een registreren (bijna)ongevallen

Boven water te halen onveilige handelingen en de (bijna)ongelukken. Blog door: Pieter Diehl


bedrijfsongeval BMD Advies

Een bedrijfsongeval: dit is wat er op je af komt

Wat staat u te doen? Aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoek.


ondernemingsraad BMD Advies

Arbo en de rol van de ondernemingsraad

Omtrent welke arboregelingen moeten OR-leden instemming of advies geven? Wat zijn de taken, rechten en plichten van de ondernemingsraad?