Bouwbesluit – Energielabel C voor kantoren

Minimaal energielabel C

bouwbesluit c label BMD AdviesBouwbesluit: Per 1 januari 2023 dient ieder kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C te hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Rood label

Op basis van schattingen van de RVO zijn er zo’n 96.000 kantoren in Nederland. Van deze 96.000 kantoren zijn er naar schatting 62.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Uit recente cijfers blijkt dat 44% van deze label-C-plichtige kantoren een energielabel heeft. Hierbij voldoet 32% van de label-C-plichtige kantoren aan de minimale eisen en heeft een groen energielabel van C of beter. De overige 12% van de kantoren die al wel een energielabel heeft, betreft labelklasse D of slechter. Zij voldoen nog niet aan de verplichting. Daarnaast is voor 56% van de kantoren nog geen label geregistreerd en deze voldoen dus ook nog niet aan de verplichting. In aantallen gaat het om zo’n 20.000 kantoren met een groen label (A t/m C) en 7.000 kantoren met een rood label (D t/m G).

Uitzonderingen

Uitzonderingen waarvoor de verplichtingen niet gelden zijn:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Indien uw kantoor hier aan moet voldoen dient in eerste instantie gekeken te worden naar het huidige energielabel. Daarna dient (indien van toepassing) gekeken te worden naar welke aanpassingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan energielabel C.

Naar energielabel C of beter

Indien uw kantoor nog niet voldoet aan energielabel C worden de volgende stappen geadviseerd:

Stap 1: bepaal met een energieadviseur welke maatregelen/aanpassingen minimaal nodig zijn om tot minimaal energielabel C of beter te komen.

Stap 2: Voor sommige maatregelen / aanpassingen kunnen subsidies aangevraagd worden. Samen met een energieadviseur kan bepaald worden welke subsidies en voorwaarden van toepassing om zo  de investeringen zo optimaal mogelijk te doen.

Stap 3: Voer de maatregelen uit voor 2023. Hiermee zorgt u er op tijd voor dat het kantoor voldoet aan energielabel C.

Stap 4: Laat opnieuw het energielabel vast stellen en registreren door een energie adviseur.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit bouwbesluit dan kunt u ook terecht bij onze energie specialisten Marcel Capello 06 46186999 en Henri Oligschläger 06 52011180.