Aanmelden BMD-netwerk / KAM-platform

Onze organisatie schrijft zich hierbij in voor deelname aan het BMD-NetwerkOnze organisatie schrijft zich hierbij in voor deelname aan het KAM-platform

Bedrijfsnaam

Voornaam contactpersoon

Achternaam contactpersoon

Postadres

Factuuradres

E-mail

(Doorkies)nummer

Facturering:

BMD-Netwerk
De jaarlijkse kosten bedragen € 295. C-advies klanten € 265, indien er sprake is van een structurele dienstverlening.
Het gefactureerde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Inschrijving is tot wederopzegging.

KAM-platform

De deelnamekosten voor vier tot zes bijeenkomsten bedragen € 350,– per jaar (exclusief BTW). Voor dit bedrag kunnen één of meerdere personen per deelnemend bedrijf de kennisplatform bijeenkomsten bijwonen. Deze zullen jaarlijks (tot wederopzegging) in rekening worden gebracht.