BMD netwerk

Informatie

BMD-Netwerk; vakgenoten persoonlijk ontmoeten

Het BMD-Netwerk biedt medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid die binnen het bedrijf een solofunctie hebben een mogelijkheid tot kennisuitwisseling.  Collega’s op afstand kunnen elkaar vier keer per jaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, een kijkje in een andere keuken nemen én op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen.

Factsheet energietransitie 2021-Netwerk 25-2-2021

Uitwisseling kennispotentieel dagelijkse praktijk

Medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met KAM-taken hebben op dat specifieke terrein binnen het bedrijf weinig of geen klankbord. Met het BMD-Netwerk kunt u vier keer per jaar uw vakgenoten op afstand persoonlijk ontmoeten. Om 8.00 uur staat het ontbijt voor u klaar, indien de bijeenkomst op kantoor wordt gehouden. In het korte tijdsbestek van twee uur wordt steeds een actueel thema behandeld. Hiermee blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. Binnen het BMD-Netwerk is een netwerkactiviteit waarin we kennispotentieel vergroten door uitwisseling met vakgenoten over ervaringen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Hiermee brengen we in praktijk waar een netwerkbijeenkomst voor staat. Namelijk uitwisseling met vakgenoten. De deelnemers kunnen zelf, bij hun aanmelding, een case aanleveren voor deze netwerkactiviteit.
Een ontbijt is het ideale tijdstip voor een Netwerk bijeenkomst. U kunt de rest van de dag gemotiveerd uw werkzaamheden bij uw organisatie uitvoeren.

Door het bepalen van het thema en de netwerkactiviteit ligt de inhoud geheel in handen van de leden van het BMD-Netwerk. Het thema kan bijvoorbeeld ingaan op wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen, inhoudelijke aspecten of uw rol binnen het bedrijf.

Vrijblijvend deelnemen

Geïnteresseerden bieden wij graag de mogelijkheid om 1x keer vrijblijvend deel te nemen. Als de opzet u bevalt, dan kunt u deelnemer worden van het BMD-Netwerk.

De geplande data voor 2021 zijn:

  • 25 februari 2021
  • 18 mei 2021
  • 21 september 2021
  • 2 december 2021

Tijd: 08:00-10:00 uur.

Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met Kwaliteit-, Arbo- en Milieutaken en verantwoordelijkheden zoals, Directie, KAM managers, milieu- en  arbocoördinatoren,

De jaarlijkse kosten voor het BMD-Netwerk Nieuw bedragen per bedrijf € 295,- excl. BTW. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: het BMD-Netwerk kost dan  € 265,- excl. BTW. U kunt per bijeenkomst besluiten of u zelf of een collega deelneemt. Per bijeenkomst geldt een maximum van 3 personen per bedrijf.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening