BMD netwerk

Informatie

BMD-Netwerk; vakgenoten persoonlijk ontmoeten

Het BMD-Netwerk biedt medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid die binnen het bedrijf een solofunctie hebben een mogelijkheid tot kennisuitwisseling.  Collega’s op afstand kunnen elkaar vier keer per jaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, een kijkje in een andere keuken nemen én op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen.

BMD-Netwerk op 24 september 2020

corona wat staat ons nog te wachten BMD AdviesTijdens de bijeenkomst van het BMD-Netwerk op 24 september 2020 is er aandacht voor Covid-19. Deze bijeenkomst staat in het teken van gezamenlijk terugblikken, evalueren en het uitwisselen van ervaringen. Waar liep je tegenaan, wat kwam je tekort en wat moet je nog doen om voorbereid te zijn op een eventuele opleving van het virus of een nieuwe calamiteit. Is er inmiddels voldoende gelegenheid om de handen te wassen, hoe ga je goed om met desinfecteringsmateriaal, beschik je over de juiste en voldoende  beschermingsmiddelen? Pieter: “Het BMD-Netwerk leent zich er bij uitstek voor om van elkaar te leren. Hoe gaan je collega’s om met bijvoorbeeld de 1,5 m regel? Maar ook, hoe zorg je er voor dat het handdesinfecteringsmateriaal niet juist een besmettingsbron gaat vormen? We denken dat we goed bezig zijn door overal van die flesjes neer te zetten. Als de flesjes echter vervolgens van hand tot hand gaan, wordt desinfecterende effect al heel snel teniet gedaan.”

Aanmelden BMD-Netwerk op 24 september 2020 Corona: waar staan we nu?

08:00-10:00 uur online via Microsoft Teams

Voor meer informatie over de BMD Netwerkbijeenkomst van 24 september, kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226 of Sikko Oegema 06 50672713.

Uitwisseling kennispotentieel dagelijkse praktijk

Medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met KAM-taken hebben op dat specifieke terrein binnen het bedrijf weinig of geen klankbord. Met het BMD-Netwerk kunt u vier keer per jaar uw vakgenoten op afstand persoonlijk ontmoeten. Om 8.00 uur staat het ontbijt voor u klaar, indien de bijeenkomst op kantoor wordt gehouden. In het korte tijdsbestek van twee uur wordt steeds een actueel thema behandeld. Hiermee blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. Binnen het BMD-Netwerk is een netwerkactiviteit waarin we kennispotentieel vergroten door uitwisseling met vakgenoten over ervaringen en problemen uit de dagelijkse praktijk. Hiermee brengen we in praktijk waar een netwerkbijeenkomst voor staat. Namelijk uitwisseling met vakgenoten. De deelnemers kunnen zelf, bij hun aanmelding, een case aanleveren voor deze netwerkactiviteit.
Een ontbijt is het ideale tijdstip voor een Netwerk bijeenkomst. U kunt de rest van de dag gemotiveerd uw werkzaamheden bij uw organisatie uitvoeren.

Door het bepalen van het thema en de netwerkactiviteit ligt de inhoud geheel in handen van de leden van het BMD-Netwerk. Het thema kan bijvoorbeeld ingaan op wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen, inhoudelijke aspecten of uw rol binnen het bedrijf.

Vrijblijvend deelnemen

Geïnteresseerden bieden wij graag de mogelijkheid om 1x keer vrijblijvend deel te nemen. Als de opzet u bevalt, dan kunt u deelnemer worden van het BMD-Netwerk.

De geplande data voor 2020 zijn:

  • 24 september 2020
  • 3 december 2020

Tijd: 08:00-10:00 uur.

Doelgroep

Medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met Kwaliteit-, Arbo- en Milieutaken en verantwoordelijkheden zoals, Directie, KAM managers, milieu- en  arbocoördinatoren,

De jaarlijkse kosten voor het BMD-Netwerk Nieuw bedragen per bedrijf € 295,- excl. BTW. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: het BMD-Netwerk kost dan  € 265,- excl. BTW. U kunt per bijeenkomst besluiten of u zelf of een collega deelneemt. Per bijeenkomst geldt een maximum van 3 personen per bedrijf.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening