BMD-Netwerkbijeenkomst; De nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet; Van 26 wetten naar 1!

Van 26 wetten naar 1! In 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Hoe gaat dat in zijn werk en wat komt er op ons af? Een boeiende vraag die tijdens de druk bezochte BMD-Netwerkbijeenkomst van donderdag 21 februari vanuit de praktijk uitgebreid aan de orde kwam.

De systematiek lijkt op het oude plaatje

‘Onder de Omgevingswet verandert er veel, maar de systematiek lijkt het op het oude plaatje’ zei Roeland Mathijsen, een van de sprekers, jurist bij BRO en betrokken bij het totstandkoming van de wet. ‘Soms lijkt het dat gemeentes alle vrijheid krijgen invulling te geven aan normen en regels. In de praktijk moeten die wel voldoen aan landelijk gestelde kaders’.
Roeland gaf uitleg over de Omgevingsvisie en de verschillende programma’s concreet vorm krijgt in een Omgevingsplan, het Bestemmingsplan in een nieuw jasje met veel extra zakken. Het Omgevingsplan is een integraal samenhangend plan voor het gehele grondgebied van een gemeente met regels voor de fysieke leefomgeving. Gemeentes krijgen meer vrijheid om regels te stellen op gebied van geluid, trilling, lucht, geur externe veiligheid, bodem, maar ook lokale thema’s als lichthinder.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Het Bal zal voor ondernemers een belangrijke bron zijn om na te gaan of er nog een vergunningplicht geldt, en welke regels op de activiteiten van toepassing zijn.
Veel bedrijven (inrichtingen) moeten nu voldoen aan voorschriften uit het Activiteitenbesluit en anderen hebben een vergunning én voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
Straks gaat het in de meeste gevallen niet meer om een inrichting maar over een bundeling van milieubelastende activiteiten. Bas van Velthoven, adviseur bij BMD Advies gaf aan de hand van een aantal praktische voorbeelden aan hoe veranderingen binnen bedrijven straks met de Omgevingswet vergund of gemeld kunnen worden. De meeste activiteiten kun je melden, maar voor grotere en complexe installaties moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Eventuele lokale regels zijn opgenomen in het gemeentelijk Omgevingsplan.

Participeren

Participeren; het vooraf overleggen met je omgeving, is het toverwoord. De overheid is dit verplicht bij het vormgeven van haar plannen. Een ondernemer/initiatiefnemer moet dit straks ook doen wanneer er een Omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De reden dat de wetgever participeren bij omgevingsvergunningen verplicht stelt, is dat het aanvraagvereiste participatie bij draagt aan meer draagvlak van initiatieven en betere besluiten. Hoe dat moet plaatsvinden wil de wetgever niet vooraf regelen. Vind je het niet nodig om te participeren dan moet je als initiatiefnemer motiveren waarom niet.

De basis is gelegd!

De Omgevingswet, het was niet de eerste keer dat we het thema bespraken in het BMD-Netwerk, het zal ook niet de laatste keer zijn geweest. Veel is nog onbekend en veel aspecten verdienen nog aandacht. De basis is gelegd!

Meer informatie

Voor meer informatie over het BMD-Netwerk of deelname aan het BMD-Netwerk kunt u contact opnemen met Sikko Oegema  06 50672713 of Diane Dijkstra 013 8000 300.
Voor meer informatie over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met Roeland Mathijsen BRO Roeland.Mathijsen@bro.nl  06 150 253 48 en Bas van Velthoven 06 50833017.