BMD-Netwerk – uitwisselen kennis en ervaring


Wij verheugen ons bij BMD Advies Zuid –Nederland al op het najaar, omdat er weer interessante bijeenkomsten en trainingen op de planning staan. Zo komt ook het BMD-Netwerk in september en november weer bij elkaar. Het BMD-Netwerk werd in 2018 vernieuwd waardoor er nog meer ruimte is voor kennisuitwisseling en contact met vakgenoten. Bent u nog niet bekend met deze nieuwe formule? Dan nodigen wij u van harte uit een keer vrijblijvend aan te sluiten bij het BMD-Netwerk. 

Uitwisselen kennis en ervaring
Het begon allemaal vanuit de training Milieucoördinator waar de deelnemers aangaven behoefte te hebben aan een vervolg. Met het BMD-MilieuNetwerk konden zij zich maximaal verdiepen in een actueel thema en kennis en ervaring uitwisselen. Omdat niet alleen voormalige deelnemers van de training Milieucoördinator behoefte hadden aan zo’n periodiek contactmoment met vakgenoten, konden al snel ook andere BMD-klanten zich aansluiten bij het netwerk. In 2016 werd besloten het woordje ‘Milieu’ te laten vervallen, om zo ook ruimte te bieden voor onderwerpen als arbo en veiligheid.

De thema’s

Het doel van het BMD-Netwerk is om deelnemers te prikkelen, te stimuleren en verder te helpen. We nodigen deelnemers dan ook nadrukkelijk uit kennis en ervaring uit te wisselen en praktijksituaties naar voren te brengen, vanuit ieders perspectief. (Gast)sprekers vertellen over een actueel thema dat aangedragen is door de deelnemers. De BMD-adviseurs geven vaak een toelichting op dit thema vanuit de wet- en regelgeving.

De thema’s die aan bod komen bij het BMD-Netwerk zijn erg divers en worden vaak door de deelnemers zelf aangedragen. Zo ging de bijeenkomst in juni 2018 over impactneutraal ondernemen en werd een toelichting gegeven op energiebesparingsonderzoeken. Op 11 september zullen de thema’s arbo en veiligheid centraal staan. BMD-adviseur gaat in op de 4 stappen uit de werkwijze van Inspectie SZW: Inventariseren, Beoordelen, Maatregelen en Borging. Er komen verschillende methoden om een blootstellingsbeoordeling gevaarlijke stoffen uit te voeren aan bod, waarbij het programma Stoffenmanager specifiek wordt uitgelicht.

Inspirerende start van de dag

Het BMD-Netwerk is gericht op het samen groeien, niet alleen tijdens de bijeenkomsten zelf, maar ook daarbuiten in de online LinkedIn netwerk groep.
De BMD-Netwerkbijeenkomsten worden vier keer per jaar georganiseerd en starten om 8.00 uur. Wij zorgen ervoor dat het ontbijt dan voor u klaar staat. Dit vroege tijdstip is heel bewust gekozen: omdat het BMD-Netwerk om 10.00 uur eindigt, hebt u na zo’n inspirerende start nog een hele dag voor u.
Wilt u eens vrijblijvend deelnemen aan het BMD-Netwerk om te proeven of deze formule ook u aanspreekt? Schrijf dan snel in!