BMD-Netwerk Nieuw 22 maart 2018: Koel- en Stookinstallaties


Cock Bouman van KIN installatietechniek en  Stephan van Helden van BMD Advies Zuid-Nederland geven interactieve presentaties met de nieuwste inzichten over Koel- en Stookinstallaties.

Op 22 maart staat van 08:00-10:00 uur op het BMD-kantoor te Tilburg het ontbijt weer voor u klaar. Wij heten u van harte welkom!

Koel- en stookinstallaties:
Cock Bouman van KIN installatietechniek verzorgt een presentatie over koelinstallaties. Deze worden veelal beheerd door contractpartijen. Onderhoud wordt uitbesteed en onderhoudsbonnen worden bewaard. De heer Bouman gaat in op de volgende vragen: Hoe zit het nu met de wettelijke eisen, waar zitten besparingsmogelijkheden? Is de installatie nog steeds passend, zijn er alternatieven en is de installatie goed ingeregeld? Tenslotte besteedt de heer Bouman ruim aandacht aan de verplichte EPBD-inspectie.

Stephan van Helden van BMD-Advies Zuid-Nederland geeft binnen het thema stookinstallaties informatie over de keuring, het onderhoud, keuringen van brandstoftoevoerleidingen, stookruimten en emissiemetingen.

BMD-Netwerk Nieuw:
BMD brengt verdieping in het netwerk aan door uitwisseling met vakgenoten over ervaringen en of problemen uit de dagelijkse praktijk. Krijg advies van je vakgenoten en leer van elkaar. Het doel is het kennispotentieel te vergroten, de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.
In de vorm van cases denken de deelnemers mee, geven elkaar feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. De deelnemers kunnen zelf een case aanleveren door dit te vermelden bij de inschrijving. Voor meer informatie klik hier.

Aanmelden voor de BMD-Netwerk bijeenkomst van 22 maart kan door een e-mail met uw gegevens te sturen naar secretariaat@bmdzuid.nl. Graag ontvangen wij voor 12 maart een bericht of we op uw komst mogen rekenen.