BMD-Netwerk Blootstelling gevaarlijke stoffen – je bent nooit klaar

Terugblik interessante Netwerkbijeenkomst “Blootstelling gevaarlijke stoffen”

Het BMD-Netwerk biedt medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid en die binnen het bedrijf een solofunctie hebben, de mogelijkheid om kennis op te doen én uit te wisselen.  Bij het BMD-Netwerk ontmoeten collega’s op afstand elkaar vier keer per jaar en blijven zo op de hoogte van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Elke bijeenkomst is er veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en nemen deelnemers een kijkje in elkaars keuken. Dat laatste kon bij de laatste bijeenkomst van het BMD-Netwerk wel heel letterlijk genomen worden: op donderdag 15 november 2018 waren we te gast bij Smurfit Kappa Vandra in Oosterhout. Tijdens deze bijeenkomst, het laatste deel van de tweeluik over blootstelling aan gevaarlijke stoffen, was er aandacht voor de inventarisatie en registratie van de zogenaamde Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische (CMR)-stoffen. Na afloop van het theoretische gedeelte werden de BMD-Netwerk leden rondgeleid door de fabriek om daar de processen en machines van Smurfit Kappa Vandra in praktijk te zien.

Smurfit Kappa Vandra: registratie CMR-stoffen complex

Op deze donderdagmorgen beet Hans de Kruyf van Smurfit Kappa Vandra het spits af. Hij vertelde kort hoe Smurfit Kappa Vandra CMR-stoffen inventariseert, registreert en actueel houdt. Dat is lang niet altijd eenvoudig: soms wordt bijvoorbeeld een stof niet als CMR-stof gezien, terwijl een andere stof met hetzelfde CAS-nummer wel dat kenmerk krijgt. Uiteraard zijn de gebruiksinstructies van de fabrikant ook van belang. Smurfit Kappa Vandra verwerkt alle toegepaste gevaarlijke stoffen in TOXIC. Vervolgens wordt gekeken of er een beter alternatief is voor de CMR-stoffen, wordt er een blootstellingsonderzoek op de werkplek uitgevoerd en worden eventueel aanvullende registratieverplichtingen op orde gebracht.

BMD Advies Zuid-Nederland, nam de deelnemers mee door de theorie over de REACH-database, het toezicht en de handhaving op alle gevaarlijke stoffen in de EU. Hierbij blikte hij ook nog even terug op de netwerkbijeenkomst van 11 september, waarin stap 1 en 2 uit het 4-stappenplan van de inspectie SZW uitgebreid aan bod kwam. In deze bijeenkomst staan de derde en vierde stap centraal, waarbij BMD Advies de deelnemers uitnodigde om hun kennis en ervaringen te delen: hoe gaat u om met stap 3 in de praktijk en hoe geeft u richting aan de borging binnen uw organisatie (stap 4)?

Gevaarlijke stoffen: je bent nooit klaar

Aan de hand van de door Smurfit Kappa Vandra gebruikte vaseline liet de BMD adviseur zien hoe Stoffenmanager in de praktijk werkt. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van een vaseline dat het component Petrolatum bevatte, een stof die op de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen voorkomt. Smurfit Kappa Vandra gebruikt inmiddels een alternatieve vaseline zonder deze CMR-stof.

Eén van de deelnemers verzuchtte dat je eigenlijk nooit klaar bent als je gevaarlijke stoffen toepast. Er werden naast ervaringen ook verschillende tips gedeeld: gevarensymbolen zijn bijvoorbeeld niet leidend, het bedrijf moet zelf de juiste informatie achterhalen via sites van de Sociaal Economische Raad, ECHA, Dohsbase en de Staatscourant. Soms is ook de vorm van een stof bepalend of een stof wel of niet onder CMR-stoffen valt. Zo kan de stof in poedervorm wel als CMR worden gezien, door het risico op inademing, terwijl dezelfde stof geen CMR-stof is als deze vloeibaar is.

Ten aanzien van de borging kwamen verschillende voorbeelden naar voren:

  • Als er geen sprake is van een centrale inkoopstrategie binnen het bedrijf is afstemming ten aanzien van het beleid lastig
  • Externen als schoonmakers wisselen geregeld van middelen. Het bedrijf wordt hiervan lang niet altijd op de hoogte gesteld
  • Bij het werken met uitzendkrachten is het moeilijk om voor borging ten aanzien van gevaarlijke stoffen te zorgen
  • Hoewel de ‘handtekening’ juridische borging zorgt bij een controle of in geval van incidenten, garandeert e-learning en het jaarlijks doorlezen van de afspraken en informatie over werken met gevaarlijke stoffen niet dat de werknemer de stof daadwerkelijk beheerst.

Het theoretische gedeelte van deze bijeenkomst werd afgesloten door de deelnemers op het hart te drukken jaarlijks een veiligheidscheck uit te voeren.

BMD-Netwerk in 2019

Het BMD-Netwerk gaat ook in 2019 weer van start. Wilt u hieraan deelnemen? De volgende bijeenkomst is 21 februari 2019. Binnenkort maken wij bekend welk praktijkonderwerp dan aan de orde komt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website of kunt u contact opnemen met Sikko Oegema of Diane Dijkstra. U bent van harte welkom!

 

Meer lezen:

Blog: Omgaan met gevaarlijke stoffen – waar begint u?